Årets naturpriser på 300.000 kr. uddelt på Naturmødet

Publiceret 30-05-2021

15. Juni Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, er blevet uddelt på Naturmødet for to helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet.

Billede af overrækkelse af 5. juni fondens naturpris 2021
  • Fondens Naturpris på 200.000 kr gives til Martin Sandager, Grindsted (billede øverst), for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose ved Grindsted.
  • Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. gives til Biologisk Forening for Nordvestjylland, der gennem 50 år har gjort en meget stor indsats for at indsamle viden om naturen i Nordvestjylland, udbrede kendskabet til naturen samt bidrage aktivt til naturbeskyttelse.

Naturprisen

Martin Sandager har for egne midler påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose med værdifulde og sjældne planter og sommerfugle. Han har stor fokus på de særlige naturværdier i Kragelund Mose, og han målretter sin naturpleje derefter – i samråd med Vejen Kommune og med SAGRO.

Martin Sandagers arbejde med at etablere helårsgræsning som forsøg på at skabe et ekstensivt og holdbart plejeprogram kan være banebrydende for indsatsen for den trængte biodiversitet i tilsvarende områder. Hans initiativer har inspireret flere af de øvrige lodsejere i Kragelund Mose til at deltage i hans indsats for naturretableringen og -plejen i mosen. Således er hans indsats særdeles eksemplarisk og til inspiration for mange lodsejere landet over til at hjælpe biodiversiteten på deres egne arealer.

Indstillerne til Naturprisen:

  • Inge Nagstrup, biolog, Vejen Kommune, tlf. 79 96 62 62, inna@vejen.dk
  • Michala Thomassen, projektmedarbejder, Vejen Kommune, tlf. 7996 6108, mjst@vejen.dk

 

Ildsjælprisen

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN), har gennem de sidste 50 år ydet en betydelig indsats for naturen i Nordvestjylland og for at formidle og sætte fokus på naturen. BFN har igennem disse mange år iværksat omfattende foreningsmæssige aktiviteter og initiativer – alene og i samarbejde med blandt andre Thisted Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Thy.

BFN bidrager aktivt til naturplejeopgaver i Nordvestjylland, og foreningen tager ofte del i overvågningen af planter og dyr, hvilket er af stor betydning for myndighedernes mulighed for at gennemføre målrettet naturpleje. BFN har sin egen forlagsvirksomhed og har oprettet Naturens Besøgsvenner, hvor frivillige overvåger bestande af sjældne planter i Nationalpark Thy. BFN har desuden taget initiativ til gennemførelse af naturplejeprojekter – såvel selvstændigt som i samarbejde med andre aktører.

Kragelund Mose
Kragelund Mose er beliggende sydøst for landsbyen Bække i den nordlige ende af Vejen Kommune og udgør i alt ca. 280 hektar. Kragelund Mose er en hedemose, der har ligget uden drift i mange år og er derfor under tilgroning. Kragelund Mose er udpeget som et hovedindsatsområde i Vejen Kommunes naturkvalitetsplan, da det er et stort sammenhængende naturareal med fine – men truede – naturværdier. Mosens særlige biodiversitet er især knyttet til naturtypen fattigkær, som er hjemsted for både den sjældne plante otteradet ulvefod, klokke-ensian og dagsommerfuglen mose-randøje, der er opført på rødlisten som næsten truet (NT).

Biologisk Forening for Nordvestjylland
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) har som formål at øge kendskabet til naturen i Nordvestjylland, udøve naturformidling og medvirke til beskyttelse og gendannelse af natur. Foreningen blev stiftet den 4. april 1970 og har dermed 50-års jubilæum i 2020. Foreningen har godt 400 medlemmer og repræsenterer en bred vifte af naturinteresserede. Det seneste tiltag er etablering af en naturklub for børn.

Læs mere om Biologisk Forening

Indstillerne til Ildsjælprisen:

  • Else Østergaard, sekretariatschef, Nationalpark Thy, tlf. 22 22 16 66, eloes@danmarksnationalparker.dk
  • Ditte Svendsen, forhenv. skovrider, Naturstyrelsen Thy, tlf. 50 47 06 22.
  • Dorthea Albrechtsen, naturplanlægger, Thisted Kommune, tlf. 99 17 22 20, da@thisted.dk

 

15. Juni Fondens to naturpriser Naturprisen gives til den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer, gerne i tæt samarbejde mellem flere parter (andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen, interesseorganisationer eller andre). Ildsjælprisen gives til personer, institutioner eller foreninger, der gennem deres særlige indsats for dansk natur i organisationer, medier, fora og råd eller i naturområder med succes har skabt positive forandringer for naturen eller danskernes bevidsthed om naturen.
Naturpriserne uddeles på baggrund af indstillinger.

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden, der er stiftet af det naturinteresserede ægtepar, Valdemar og Lise Kähler, bidrager til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske biodiversitet. Derfor uddeler fonden hvert år to naturpriser, Naturprisen på 200.000 kr og Ildsjælprisen på 100.000 kr. Fonden ønsker herigennem at støtte personer eller grupper af personer, der gennem egne initiativer aktivt har gjort en særlig og ekstra indsats for naturen til stor inspiration for andre.

Se mere om 15. Juni Fonden her

Kontakt for yderligere information vedrørende naturpriserne:

15. Juni Fonden
Programchef Steffen Brøgger-Jensen
tlf. 46 40 00 42
info@15junifonden.dk