Udvælgelsesgruppen

Udvælgelsesgruppen har til opgave at gennemlæse de mange forslag til debatter, som hvert sendes ind til Naturmødet, og deriblandt finde årets debatter på Naturmødet.

Udvalget af debatter skal være med til at sikre, at Naturmødet fortsat er et dagsordenssættende fællesskab, hvor vi alle bidrager. Og at Naturmødet er for alle. Naturmødets debatter skal være med til at fejre, forandre og forstærke vores forhold til og anvendelse af naturen gennem en faglig, politisk og folkelig balance.

Udvælgelsesgruppen består af:  

 • Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker ved Institut for Bioscience Kalø, Aarhus Universitet, med speciale i beskyttelse, genopretning og udvikling af Danmarks truede biodiversitet. 
 • Lone Andersen, Viceformand i Landbrug & Fødevarer 
 • Kristine Engemann Jensen, postdoc i biologi, Aarhus Universitet
 • Kenn Skau Fischer, adm. Direktør, Danmarks Fiskeriforening
 • Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet
 • Jan Falkentoft, journalist
 • Vicky Knudsen, naturformidler 
 • Tobias Sandfeld, biolog og postdoc ved Aarhus Universitet
 • Tine Gøtzsche, journalist, vært, interviewer, moderator og foredragsholder
 • Lene Bech Sanderhoff, biolog, naturformidler og underviser ved Geo&Bio Science Center Syd
 • Dorte Reinholdt og Katrine Bjerg Sahlin, programansvarlige, Naturmødet