Udvælgelsesgruppen

Udvælgelsesgruppen har til opgave at gennemlæse de mange forslag til debatter, som hvert sendes ind til Naturmødet, og deriblandt finde årets debatter på Naturmødet.

Udvalget af debatter skal være med til at sikre, at Naturmødet fortsat er et dagsordenssættende fællesskab, hvor vi alle bidrager. Og at Naturmødet er for alle. Naturmødets debatter skal være med til at fejre, forandre og forstærke vores forhold til og anvendelse af naturen gennem en faglig, politisk og folkelig balance.

Vurderingskriterier

Udvælgelsesgruppens vurderingskriterier er klare: de er sammenfaldende med de tre ting, man som aktør skal forholde sig til inden man indsender sit forslag til programindhold. Det er disse parametre programforslagene vil blive vurderet på. Læs mere på denne side Der er tre ting, du skal forholde dig til, inden du indsender dit forslag.

Udvælgelsesgruppen består af:  

  • Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker ved Institut for Bioscience Kalø, Aarhus Universitet, med speciale i beskyttelse, genopretning og udvikling af Danmarks truede biodiversitet. 
  • Lone Andersen, Viceformand i Landbrug & Fødevarer 
  • Kenn Skau Fischer, adm. Direktør, Danmarks Fiskeriforening
  • Winni Grosbøll, direktør i Friluftsrådet
  • Jan Falkentoft, journalist
  • Vicky Knudsen, naturformidler 
  • Tobias Sandfeld, biolog og postdoc ved Aarhus Universitet
  • Tine Gøtzsche, journalist, vært, interviewer, moderator og foredragsholder
  • Lene Bech Sanderhoff, biolog, naturformidler og underviser ved Geo&Bio Science Center Syd
  • Dorte Reinholdt og Katrine Bjerg Sahlin, programansvarlige, Naturmødet