Årets tema og kategorier

Bro eller barriere?

Naturmødet 2024 præsenteres under temaet “Bro eller barriere?" og 10 inspirerende kategorier.

Bro eller barriere? Siden 2022 har det været Naturmødets tema. Og når vi for tredje gang understreger temaet – så er det fordi, vi stadig ikke er nået i mål.

På Naturmødet vil vi hellere snakke løsninger end høre på fine skåltaler. For selvom der er bred enighed om, at vi skal passe på naturen. Så betyder det ikke, at vi er enige om vejen dertil.

Naturmødet er en demokratisk platform, der bygger bro mellem økologer, konventionelle, nysgerrige, naturvejledere, børn, politikere, videnskabsfolk, vinterbadere og mountainbikere. Naturmødet er – som naturen – for alle.

Temaet ”Bro eller Barriere?” er ikke kun et spørgsmål om at nå til enighed. Det er et spørgsmål om at turde at hoppe ned i kløften og sammen konfrontere uenighederne og forskellene, så vi effektivt kan handle.

Det kræver kompromiser og nytænkning fra alle interessenter, hvis der skal bygges en langtidsholdbar bro med naturen til gavn for kommende generationer.

Inspirerende kategorier

Hvis du vil indsende forslag til programmet, skal dine idéer bygge på Naturmødets formål og vision, og passes ind under årets tema. Derudover kan du hente inspiration i de 10 kategorier, som debatter, oplæg, samtaler m.m. kan passes ind under.

På Naturmødet snakker vi biodiversitet og måden vi forvalter vores natur på. Og vi snakker dagsordener med oplagte koblinger og synergier til naturen. Feks. trivsel, sundhed og kultur. 

Herunder ser du de 10 kategorier, og du finder også ekstra inspiration til hvordan du kan tænke dit forslag ind i årets tema. 

På Naturmødet vil vi hellere snakke løsninger end høre på fine skåltaler. Her foldes naturdebatten ud, den nuanceres og der gives plads til en mangfoldighed af forskellige perspektiver på vores forhold til naturen. Din debat kan f.eks. bygge bro mellem natursyn og faggrænser. Mellem politikere, forskere og organisationer. Mellem sundhed, kultur og natur. Mellem generationer. Mellem fødevareproduktion og naturbeskyttelse. Mellem dannelse, menneske og natur. Mellem at bruge naturen og passe på naturen.

Debatterne på Naturmødet kan også stille skarpt på barrierer. F.eks. barrierer der forhindrer os i fælles løsninger og handling.

Vi sætter scenen for de store debatter på tværs af interesseorganisationer og politiske partier og lader naturens centrale aktører krydse verbale klinger.

Vi skaber den hyggelige og intime stemning, hvor de dagsordensættende emner behandles med begavet lethed og humor.

Vi fascinerer og inspirerer publikum med den nyeste viden og forskning, når den præsenteres af dem, der virkelig ved, hvad de taler om.

Vi engagerer de unge i naturdebatten, fordi vi vil være med til at sikre fremtidens aktører på naturområdet.

Og sidst men ikke mindst formidler vi natur til børn og børnefamilier og lader dem se, røre, dufte, føle og komme helt tæt på, når naturen udforskes.