Skoleprogrammet 2024

Fredag d. 24. maj byder Naturmødet igen velkommen til en række lokale 4. og 5. klasser.

Som deltager i Naturmødet har I måske en aktivitet, en opgave, en lærerig leg, en guidet tur eller noget helt andet, som I kan tilbyde til en skoleklasse.

Her kan I give børnene et særligt indblik i det område, som jeres organisation beskæftiger sig med.

Hjørring Kommunes 4. og 5. klasser inviteres til at deltage i Naturmødet fredag d. 24. maj kl. 9.00 - ca. 13.00.  

Klasserne deltager i en fælles opstart kl. 9. Herefter deltager klasserne i en aktivitet kl. 10 eller kl. 11 og kan i den øvrige tid bevæge sig frit rundt på området og opleve Naturmødet. Fredag formiddag er derfor en livlig formiddag med mange besøgende i hele området.  

Det er gratis for skolerne at deltage, men vi opkræver et gebyr fra dem, hvis de aflyser efter tilmeldingsfristens udløb eller udebliver fra aktiviteten, så vi så vidt muligt undgår udeblivelser.  

En aktivitet i skoleprogrammet skal have en længde mellem 30 og 50 minutter. I bestemmer selv, om I vil tilbyde en aktivitet kl. 10, kl. 11 eller både kl. 10 og kl. 11. Én aktivitet bliver koblet med én skoleklasse. Hvis I tilbyder to aktiviteter, vil I således få besøg af to skoleklasser.  

I en god aktivitet er børnene er aktive. Det kan være en lærerig leg, en guidet tur, en undersøgelse af dyr eller planter, en kreativ opgave eller noget helt andet. I de gode aktiviteter lærer børnene noget nyt med alle sanser på en sjov måde.

I bestemmer, hvor aktiviteten skal foregå. Skal det foregå på jeres stand, på havnen, på stranden, i klitten eller et helt andet sted? Vær blot opmærksom på, at aktiviteter langt væk fra hovedområdet sjældent er populære, da klasserne gerne vil udnytte tiden til at opleve så meget som muligt i det tidsrum, de er på Naturmødet.  

Nedenstående er vigtige deadlines for dig som aktør. Frist for tilmelding for aktører (15. marts) er endelig og bindende, hvorfor tilmelding ikke kan ske efter. 

15. marts - Sidste frist for aktørers tilmelding af aktiviteter.

21. marts - Invitation med beskrivelse af alle aktiviteter sendes ud til skolerne .

15. april - Sidste frist for tilmelding af skoleklasser (Klasserne vælger fem prioriterede ønsker blandt jeres aktiviteter).

8. maj - Aktører og skoleklasser får besked om fordeling. 

Har I lyst til at være med? Tilmeld jeres aktivitet på dette link senest 15. marts 2024: 

Tilmelding til skoleprogram

Naturmødets Skoleprogram vokser år for år – sidste år deltog 770 børn i 39 aktiviteter! Vi kender ikke det præcise antal deltagende klasser, før skolernes tilmelding er udløbet. Hvis ikke der er lige så mange tilmeldte klasser, som der er aktiviteter, bestræber vi os på at lave en fordeling, hvor I alle får besøg mindst én gang. Det er lykkedes hvert år indtil nu, men vi kan desværre ikke garantere det. 

Sidst i april får både skoler og aktører en oversigt over, hvem der skal mødes med hvem. Oversigten indeholder også kontaktoplysninger på begge parter, som kan bruges inden eller på dagen i tilfælde af tvivl eller pludseligt opståede forhindringer.  

Vi glæder os til at skabe særlige møder om og i naturen mellem jer og skolebørnene. I er velkomne til at kontakte mig for eventuelle spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

Christine Lund Jakobsen
Konsulent, Hjørring Kommune
clj@hjoerring.dk - Tlf. 41223552 

Kontakt

Christine Lund Jakobsen