Undervisningsmateriale

Børns håb, drømme og ønsker for naturen

Vi står over for komplekse udfordringer i vores verden, og det er mere end nogensinde før vigtigt at ruste vores børn med færdigheder og forståelse, der kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

Dette intensive undervisningsforløb om børns håb, drømme og ønsker for naturen er designet til at imødekomme denne udfordring ved at integrere vigtige aspekter af danskfaget med centrale emner inden for natur og miljø.

Hent undervisningsmaterialet her

Det samlede undervisningsforløb inkl. lærervejledning, elev- og lærerark
Elevark 1: Taleskabelon – fra idé til tale
Elevark 2: Tips & tricks til videooptagelsen med mobilen
Elevark 3: Køreplan til optagelse af videoen 
Lærerark 1: Stikord til samtalekortene
Samtalekort til eleverne
Explainervideo - intro til eleverne

Vigtige datoer

8. marts Deadline for tilmelding af klasse
15. april Deadline for indsendelse af video
24. maj Naturmødets Skoleprogram

Hvad skal I lave?

Snakke om naturen og hvad den betyder for eleverne

Skrive taler om børns håb, drømme og ønsker for naturen

Optage talerne på mobilen og sende ind til konkurrencen

Upload video

Når talen er optaget på mobilen, skal I uploade videoen her. Deadline 15. april. HUSK, videoen må maks. være på 90 MB.

Upload