Vigtige deadlines

Uge 40 2022
Vi åbner for indmelding af programforslag til Thunderdome, Life, Learn, Family og Roots samt tilmelding for aktiviteter på Explore, stande i The Village og frivillige.

14. november 2022, kl. 12.00
Sidste frist for indmelding af programforslag til indhold på scenerne Thunderdome, Life, Learn, Family og Roots.

Uge 49 2022
Udvælgelsesgruppen udvælger de forslag, som går videre og sender invitationer ud til workshop i København.

25. januar 2023
Workshop i København. Her får de udvalgte aktører på Thunderdome, Life og Learn mulighed for at kvalificere og diskutere indholdet til scenerne med andre arrangører og moderatorerne.
Reservér datoen allerede nu.

Vær opmærksom på, at Naturmødet ikke afholder transportomkostninger, diæter mv. i forbindelse med den obligatoriske workshop i København.
Der vil naturligvis være forplejning for deltagerne på dagen under selve workshoppen.

Primo februar 2023
Tilmelding til Naturmødets skoleprogram åbner.

10. februar 2023
Sidste frist for tilmelding af stadepladser i The Village.

1. marts 2023
Deadline for tilmelding som frivillige.

17. marts 2023
Sceneindhold skal være tastet ind i vores programsystem. Aftaler med debattører/deltagere skal være på plads.

20. marts 2023
Sidste frist for indstilling af kandidater til prisen Danmarks Bedste Naturformidler.

Uge 13 2023
Sceneprogrammet offentliggøres.

Uge 16 2023
Placering af stande i The Village offentliggøres.

25. april 2023
Infomøde for frivillige på Hotel Hirtshals.

28. april 2023
Deadline for tilmelding af begivenheder i The Village og aktiviteter i Explore.

11. maj 2023 kl. 14.00
Naturmødet 2023 åbner.