Naturmødet ønsker diversitet i programforslag

Publiceret 26-10-2023

Det er vigtigt for Naturmødet fortsat at styrke diversiteten blandt aktører, der byder ind med programforslag. Vi ønsker mange forskellige debatter og mange forskellige aktører. Så skynd dig til tasterne, hvis du har gode forslag til debatter, oplæg, samtaler eller andre formater til Naturmødet 2024.

Vi har nu i tre uger haft åbent for indsendelse af forslag til programpunkter på Naturmødet 2024 og der er allerede kommet mange gode forslag. Deadline er den 10. november, så hermed en opfordring til at lægge hovedet i blød, komme til tasterne, og send dit forslag afsted.

Andre dagsordener med kobling til natur
På Naturmødet snakker vi biodiversitet og måden vi forvalter vores natur på. Og vi snakker dagsordener med oplagte koblinger og synergier til naturen. F.eks. trivsel, sundhed og kultur. I årenes løb har emnerne fordelt sig i stort set 10 kategorier. I år har vi som noget nyt tydeliggjort disse kategorier på forhånd ved at navngive dem og give dem hver sit ikon - som inspiration til de aktører der ønsker at indsende programforslag. Her kan du læse mere om Årets tema og De 10 kategorier.

Det er vores håb at dette tiltag vil hjælpe med at synliggøre, at Naturmødet ønsker at give plads til mange forskellige dagsordener, som har naturen som omdrejningspunkt. Uanset om man ønsker at benytte eller beskytte den. Eller ønsker, at det ikke er et enten eller.

Eksperimenterende formater
Naturmødet skal også være stedet hvor det klassiske debat- og oplægsformat udfordres. Vi hilser derfor programforslag, der eksperimenterer med nye formater, velkomne.

Inden du indsender dit forslag
Her kan du læse mere om hvad du skal forholde dig til, inden du indsender dit forslag.

I har fingeren på pulsen
Naturmødets indhold skabes først og fremmest af jer aktører. Det er jer, der har fingeren på pulsen, og ved hvad der rør sig. Derfor glæder vi os til at se forslag til programmet fra jer. Så vi får så stor diversitet som muligt i Naturmødets program. Og så vi fortsætter med at være en bred demokratisk platform, hvor meninger brydes.