Årets tema

Bro eller barriere?

Publiceret 24-09-2021

Naturmødet 2022 præsenteres under temaet “Bro eller barriere?”

Med årets tema slår vi fast, at Naturmødet har manifesteret sig som en velorganiseret bred platform, der bygger bro mellem økologer, konventionelle, nysgerrige, naturvejledere, børn, politikere, videnskabsfolk, vinterbadere og mountainbikere. Naturmødet er – som naturen – for alle. Et årligt nationalt folkemøde om og i naturen, hvor Hirtshals gennem tre dage omdannes til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser. Med et politisk, fagligt og folkeligt fokus vil vi fejre, forandre og forstærke danskernes forhold til og udnyttelse af naturen. Naturmødets debatprogram er i stor udstrækning skabt af de mange organisationer og andre aktører fra hele landet, som året rundt brænder for naturen og som derfor er de bedste til at bidrage med aktuelle og kvalificerede debatter og oplæg.

På Naturmødet foldes naturdebatten ud, den nuanceres og der gives plads til en mangfoldighed af forskellige perspektiver på vores forhold til naturen. For debatter kan f.eks. bygge bro mellem natursyn og faggrænser. Mellem politikere, forskere og organisationer. Mellem sundhed, kultur og natur. Mellem generationer. Mellem fødevareproduktion og naturbeskyttelse. Mellem dannelse, menneske og natur. Mellem at bruge naturen og passe på naturen.

Debatterne på Naturmødet kan dog også stille skarpt på barrierer. F.eks. barrierer der forhindrer os i fælles løsninger og handling. Barrierer for større biodiversitet. Barrierer for mere natur i byen. Barrierer der står i vejen for at sikre tilgængelig natur for alle. Barrierer og hegn i naturen - giver de mulighed for friluftsliv eller ej? Og sociale medier - er de en barriere for børns naturoplevelser, eller kan den digitale teknologi bruges aktivt til at få flere børn ud i naturen?