Naturzoner. Hvad og hvordan?

Hvad er en naturzone for noget? Kan den lette det pres, der ligger på naturen?


Vært: Mette Walsted Vestergaard
Deltagere: Maria Reumert Gjerding, Rasmus Ejrnæs, Lone Andersen, Mette Gjerskov (S), Niels-Christian Levin Hansen,
Arrangør: Verdens skove