Naturmødets ambassadører

Naturmødet nyder en stor opbakning og vi er meget stolte over et bredt felt af ambassadører, som på hver sin måde har en indfaldsvinkel til Naturmødet og til vores allesammens natur.

Image

Christian Poll

Christian Poll er medlem af Folketinget (ALT) og er ordfører for bl.a. natur, miljø, ressourcer, fødevarer, landbrug og dyrevelfærd samt medlem af Nordisk Råd. 

Image

Ella Maria Bisschop-Larsen

Ella Maria Bisschop-Larsen er forhenværende præsident for Danmarks Naturfredningsforening siden 2006. Hun er også formand for Danmarks Naturfond. Ella Maria er cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet og privat bor hun på Sydfyn, har mand, tre børn, fem børnebørn, får og heste og en gård, som familien gennem 30 år har drevet økologisk.

Image

Gitte Seeberg

Gitte Seeberg er forhenværende generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden og tidligere medlem af Folketinget. Derudover har Gitte været ordfører på områderne dyrevelfærd, fødevarer, landbrug og fiskeri og miljø.

Image

Henrik Gislason

Henrik Gislason er Professor ved Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning ved DTU Aqua. Henrik har læst biologi på KU og er tidligere formand for Det Internationale Havforskningsråds studiegruppe om ”Økosystemeffekter af fiskeri”, har været ansat hos Danmarks Fiskeriundersøgelser og professor i fiskeribiologi ved KU.

Image

Ida Auken

Ida Auken er medlem af Folketinget og er bl.a. Landbrugs- og Fødevareordfører og medlem af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ida er tidligere miljøminister, hvor hun arbejdede for et grønt og bæredygtigt Danmark, samt tidligere miljøordfører, formand for Folketingets Miljøudvalg og medlem af Klima- og Energiudvalget.

Image

Janne Bech

Janne Bech, direktør og kurator for BIBIANA Danmark, som er en non-profit-forening, der formidler kunst og kultur til børn. Janne er uddannet arkitekt og har erhvervet en bred erfaring gennem en målrettet karriere inden for udvikling af byggeri, byliv og kulturelle aktiviteter og arrangementer. Gennem årene har Janne opbygget et solidt og aktivt nationalt og internationalt netværk inden for kultur, kommunikation, arkitektur, byudvikling og design.

Image

Jørn Jespersen

Jørn Jespersen er Direktør for Dansk Miljøteknologi og formand for Natur- og Landbrugskommissionen. Jørn er tidligere medlem af Folketinget for SF, miljøordfører og formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Image

Kaj Sand-Jensen

Kaj Sand-Jensen er professor i ferskvandsbiologi på KU. I 2016 blev han tildelt Wesenberg-Lund Prisen 2016 og hans forskning er internationalt berømmet. Kaj er kendt som en ihærdig og meget aktiv debattør samt hovedredaktør af Gyldendals store fembindsværk "Naturen i Danmark".

Image

Katherine Richardson

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Det er ”biosfæren” (naturen), der gør, at jorden er anderledes end alle andre planeter, og hendes forskning fokuserer på naturens betydning for jorden som helhed. Hun var næstformand for Wilhjelmudvalget, og er medlem af bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond.

Image

Lars Mortensen

Lars Mortensen er forhenværende formand for Friluftsrådet og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd. Lars er tidligere fuldmægtig i Undervisningsministeriet, kontorchef for Erhvervsuddannelserne og Juridisk-Uddannelsespolitisk Sekretariat samt afdelingschef i Undervisningsministeriets departement.

Image

Lauritz B. Holm-Nielsen

Lauritz B. Holm-Nielsen er formand for Den Danske Naturfond og tidligere rektor for Aarhus Universitet. Lauritz er uddannet botaniker og har været formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, Det Strategiske Miljøforskningsprogram og dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

Image

Lene Espersen

Lene Espersen er adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder og forhenværende minister og medlem af folketinget for Det Konservative Folkeparti. Lene Espersen er desuden født og opvokset i Naturmødets hjemby, Hirtshals.

Image

Lone Andersen

Lone Andersen er viceformand for Landbrug & Fødevarer og formand for L&F familielandbrugssektionen.

Ved siden af sit politiske arbejde ejer og driver hun sammen med sin mand et økologisk landbrug med malkekvæg ved Lyne i Vestjylland.

Image

Nikolaj Kirk

Nikolaj Kirk er kok, har formidlet mad og natur på tv i 20 år, skrevet mere end 16 kogebøger og er madvejleder og partner i KIRK+MAARBJERG. Han har rejst på det meste af kloden for at forstå, hvor maden kommer fra og hvordan den er opstået. Nikolaj Kirk er medlem af Eventyrenes Klub og har modtaget priser for sit arbejde med mad og natur.

Image

Rasmus Ejrnæs

Rasmus Ejrnæs er Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Rasmus har en Ph.D. i Biologi og forsker bl.a. inden for biodiversitet, naturbeskyttelse og –forvaltning, NATURA 2000-områder og vegetationsøkologi. Han er aktiv samfundsdebattør, foredragsholder, forfatter og modtager af Miljøprisen 2012.

Image

Søren Olsen

Foruden sit virke som journalist ved Dagbladenes Bureau og tidskriftet Natur & Miljø, er Søren Olsen en erfaren forfatter med over 20 bøger om Danmark og dansk natur bag sig.

Image

Søren Præstholm

Søren Præstholm er Specialkonsulent ved Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, KU. Søren underviser bl.a. i Friluftsliv og på Friluftsvejlederuddannelsen, og er desuden aktiv i forskellige sammenhænge af faglig relevans, herunder i Foreningen Landskabsværkstedet, Dansk Landskabsøkologisk Forening, DGI Karpenhøj – Natur og Friluftscenter og formand for bestyrelsen på Gerlev Idrætshøjskole.