The village 2020

The Village er den centrale del af Naturmødet. Her vil forskellige foreninger og organisationer have forskellige spændende arrangementer og aktiviteter.

Aalborg Universitet

Detaljer

Mød Aalborg Universitet på Naturmødet...

Agri Nord

Detaljer

Agri Nord, der er landmændenes forening, viser, hvordan landbrug og natur går hånd og hånd - de er ikke hinandens modsætninger.

Arter.dk

Detaljer

Arter.dk vil i løbet af 2020 blive stedet, hvor alle kan finde viden om danske arter og samtidig hjælpe med viden om Danmarks natur ved selv at gå ud at finde arter i naturen og indberette fundene via Arter.dk. På den måde kan du hurtigt se, hvilke arter der findes i lokalområdet, og samtidig kan forskere og naturforvaltere trække data ud af systemet til hjælp i deres arbejde. På standen er det muligt at gå på opdagelse i betaversionen af Arter.dk, og bagefter kan man tage mobilen i hånden og se, hvad man selv kan finde af dyr, planter og svampe. Hver dag under Naturmødet kårer vi den person, som har fundet flest forskellige arter.

Bar, Under Kniven

Detaljer

I Under Knivens telt, kan du både få stillet din tørst og din sult. Vi har vegetariske måltider, øl og vin. En kop kaffe, snacks og sodavand kan du også få. Du kan tage et hvil i loungen, imens du venter på det næste du skal høre på Roots scenen, eller hvis du mangler et godt sted at nyde din øl. Vi serverer med smil og kærlighed, i vores hyggelige telt. Vi ses ! Under Kniven er en alternativ musikforening i Vendsyssel, der arrangerer koncerter i byens alternative rum.

Center for Børn og Natur

Detaljer

Tekst kommer...

Danmarks Biavlerforening

Detaljer

Hør om biernes spændende verden og se den helt tæt på. Hør også hvor vigtige bierne er for vores bestøvning, og hvordan du kan gøre en forskel.

Danmarks Nationalparker

Detaljer

Du kan finde nogle af Danmarks mest værdifulde naturområder og unikke landskaber i de danske nationalparker. Samtidig rummer de danske nationalparker under ét de vigtigste danske naturtyper. Nationalparkerne i Danmark arbejder på at bevare og udvikle den enestående danske natur, de unikke landskaber og de særlige kulturmiljøer. Ved at have nationalparker i Danmark sikrer vi, at de enestående værdier ikke går tabt. På Danmarks Nationalparkers stand kan du møde os fra alle fem danske nationalparker.

Dansk Botanisk Forening

Detaljer

Kom og få en snak om de vilde planter og deres levesteder. Udstilling af floraer, af spiselige planter, af plantesamfund, af lokale planter, af blade fra almindelige træer samt se detailler i blomster gennem mikroskop. Desuden udgår der ture fra standen ud i lokalområdet. Der er gratis foldere om de almindeligste 100 planter, plakater med blomster, eksempler på foreningens blad URT. Der er smagsprøver i form af pesto, snaps og blomsterbolcher.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Detaljer

DOF og Ramsjang redder fuglene i 2020! Kom forbi DOFs stand og oplev fuglene i deres naturlige levesteder, kig ud af teltets bagvæg og se havfugle live, find vores kikkertskole-fugle i krattet eller gå på opdagelse i vores levesteds-diorama, hvor du kan opleve en række fugle i de elementer fra naturen, som landskabet skal rumme, for at der er levesteder til netop dem. På en korttavle kan du sætte en nål i dit yndlingsfuglested og få inspiration til at besøge nye steder, som andre har anbefalet. Afprøv din fugleviden med vores kranie-og-vinge-quiz eller vores magnetspil, hvor man kan sætte navn på fuglene. Tag på opdagelse i Hirtshals' vilde natur med fugleekspert som guide. Kom med dine fuglespørgsmål. Til børn har vi et kreativt fuglesmykkeværksted og selvfølgelig Ramasjangs diplom.

Danske Minkavlere

Detaljer

Vores forbrug af tøj er en stor klimabelastning. Mode- og tekstilbranchen udleder mere CO2 end fly- og shippingbranchen til sammen, og over 60 procent af tøjet i modebutikkerne er faktisk lavet af plastik. Den slags tøj har en forholdsvis kort levetid. Naturmaterialer som pels kan være et af svarende på at skabe en naturvenlig tøjbranche . Pels holder år efter år. Pels kan forandres, pels går ofte i arv, og folk passer på deres pels indtil det tidspunkt, hvor pelsen er slidt op. Til sidst i pelsens livscyklus nedbrydes den helt naturligt til naturens oprindelige byggesten. Pels er naturens overtøj.

Det Dyreetiske Råd

Detaljer

Kan fisk opleve smerte? Er det ok at opdrætte og udsætte fasaner for at skyde dem? Er rewilding, hvor husdyr skal klare sig som vilde dyr, foreneligt med god dyrevelfærd? Hvad er et godt dyreliv, og hvilke forpligtelser har mennesker over for dyr? Mød Det Dyreetiske Råd til en snak om bl.a. jagt, fiskeri og rewilding, og om dyrevelfærd og dyreetik generelt. Test din viden i quizzen om dyreetiske emner, og afgiv din stemme i dyreetiske spørgsmål. Du kan også høre om arbejdet i Rådet, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet.

Dyrenes Beskyttelse

Detaljer

Er der natur langs motorvejene?

Detaljer

Regeringen har et ønske om at fremme biodiversiteten, og derfor arbejder Vejdirektoratet på, at statens veje bliver mere naturvenlige. Vi arbejder bredt med biodiversitetsfremmende tiltag langs vejnettet, f.eks. mere artsrige vejkanter, hvordan vi får færre trafikdræbte dyr, hvordan vi får en bedre sammenhæng i naturen på tværs af vejene og hvordan man bygger mere naturvenlige veje.

Fødevarestyrelsen

Detaljer

Mød Fødevarestyrelsen og høre om hvad vi går og foretager os. Hør om dyrevelfærd, dyrevelfærdsmærker, forsøgsdyr, gratis undervisningsmaterialer til skole og gymnasier. Hør om hvorfor vi har så høj fødevaresikkerhed i Danmark og mød det veterinære rejsehold og hør, hvad vi gør når vi rykker ud til dyreværnssager og sager om ulovlig medicin til dyr.

Global biodiversitetskrise - Det danske IPBES-kontor

Detaljer

Standen betales af det danske IPBES-kontor. Kontoret er en sammenslutning af de fem universiteter: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og DTU Aqua. Baggrunden for et dansk IPBES kontor er en international aftale om IPBES ”Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services” med ophæng i FN. Den globale IPBES platform - tiltrådt af 129 landes regeringer - er for biodiversitet hvad klimapanelet er for klimaet. Dvs. et mellemstatsligt organ, som gennemfører en række forskningsbaserede tilstandsvurderinger af biodiversiteten og økosystemfunktioner verden over, med sigte på at rådgive beslutningstagere om behov for tiltag og handlinger. Arbejdet understøtter arbejdet med FNs Sustainable Development Goals.

Green Care Netværket. Sund med natur, dyr, have og landbrug.

Detaljer

Green care er effektfulde indsatser, som med ophold i naturen og omsorg for planter og dyr skaber udvikling, ro og velvære for mennesker – i alle livsfaser og livssituationer. Green care koster ikke meget, men understøtter sammenhængskraften i samfundet og har effekt på vigtige områder, fx: • Forebyggelse og behandling af stress • Effektive læringsveje for udsatte børn og unge • Meningsfuld beskæftigelse, også til udsatte borgere • Positiv udvikling i landdistrikterne • Inklusion af marginaliserede borgere Green Care Netværket inviterer til foredrag, debatter og workshops under Naturmødet. Vi sætter fokus på, hvordan det danske samfund får gavn af en solid green care sektor, og hvilke rammer der er brug for.

Green Square

Detaljer

Spændende oplæg, foredrag, diskussioner, udveksling af erfaringer, netværk kombineret med hygge, varme fra bålet og massere af kaffe. Det er konceptet bag Green Square, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - Københavns Universitet står bag i samarbejde med Center for Børn og Natur.

LandboNord

Detaljer

De besøgende vil på LandboNords stand få et indtryk af et moderne landbrug og af, hvordan landbruget spiller sammen med naturen. Landmanden er om nogen, den person, som har allermest berøring med naturen, da han/hun bruger og befinder sig i den hver dag. Landbruget ønsker, at vi skal kunne leve af, med og i naturen, og derfor inviterer Landbonord til erfaringsudveksling ift., hvordan vi kan skabe en fremtid, hvor der er plads til både erhverv og natur. Flere undersøgelser viser, at naturen har en positiv indvirkning og helbredende effekt på vores helbred, krop og sjæl, hvilket er endnu en grund til, at vi passer på naturen. Derfor har landbruget også fokus på, hvordan der kan igangsættes klimamæssige tiltag, og hvordan affald kan genanvendes og bortskaffes på en fornuftig måde.

Natur på tværs af Nordjylland, KTC

Detaljer

De nordjyske kommuner arbejder sammen om naturen og friluftslivet på tværs af kommunegrænserne. Vi arbejder i fællesskab på at få flere og større arealer med vild natur og formidle viden om både naturen i sig selv og om de muligheder der er for at bruge den. Samarbejdet udspringer af KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og bemandes af natursagsbehandlere og medlemmer af NNN (Nordjysk Netværk for Naturoplevelser). Alle ansatte i de nordjyske kommuner.

Naturmødets Information

Detaljer

Åbningstider: Torsdag d. 14. kl. 08.00 - 19.00 Fredag d. 15. kl. 09.00 - 19.00 Lørdag d. 16. kl. 10.00 - 15.00

Praktisk Økologi

Detaljer

Landsforeningen Praktisk Økologi er for alle, der ønsker en bæredygtig verden. Vi arbejder for at fremme økologisk havedyrkning og levevis i hverdagen. Det gør vi ved at give danskerne praktiske redskaber og viden til at leve en økologisk hverdag. Vi vil have danskerne til at dyrke haverne. Vi vil have, at alle skal opleve glæden over rene, hjemmedyrkede råvarer. Vi tror på, at begejstringen over de hjemmedyrkede måltider og jord under neglene fører til en forståelse for vores jord, natur og miljø. Den forståelse er den direkte vej til en bæredygtig husholdning og livsstil. Og en bæredygtig verden. Meld dig ind i vores grønne fællesskab og Lands-foreningen Praktisk Økologi på: www.oekologi.dk

Red Orangutangen

Detaljer

Red Orangutangen arbejder for at bevare den kritisk truede orangutang og dens hjem: regnskoven. Det gør vi på to måder: Dels ved at redde og rehabilitere forældreløse orangutanger, så de igen kan blive sat ud i regnskoven. Dels gennem skovbevarelses og -genopretningsprojekter, der skal bevare regnskoven og dermed biodiversiteten på Borneo – ikke mindst de vilde orangutangbestande. I vores telt kan du lære mere om orangutangen og regnskoven. Du kan komme en tur til Borneo, og med vores VR-film komme helt tæt på orangutanger, der skal rehabiliteres. Vi sætter samtidig fokus på, hvor vigtig en spiller regnskoven – og især tørvemosen – er for både biodiversitet og klima.

SF

Detaljer

Spændende foredrag, møde med ledende politikere, debatter, uforpligtende snakke, quiz, lidt godt til ganen - eller bare lyst til at slappe af i en grøn oase: så kig ind i SFs telt i The Village.

Slip naturen fri!

Detaljer

Tusindvis af dyre- og plantearter i hele verden er truede, fordi de mangler plads til at leve. Og også i Danmark mangler vi plads til naturen og til alle de dyr og planter, den rummer. Verdens Skove sætter fokus på de truede arter i den danske natur - og på hvordan skoven kan være nøglen til at redde dem! På Naturmødet giver vi vores bud på, hvordan vi kan give mere plads til arterne - og slippe naturen fri!

Socialdemokratiet i Hjørring kommune

Detaljer

Socialdemokratiet inviterer til debatter eller bare en uformel snak i vores telt.

Strandsten, oprindelse og anvendelse

Detaljer

Hvor kommer stenene på stranden fra? Kan man kende forskel på en sten fra Sverige og en fra Norge? Kan man se på en sten, hvad den består af? Kan man se på en sten, hvordan den er blevet dannet? Hvordan ser en sten ud, når den bliver savet over og hvordan ser den ud, når den bliver poleret? Hvad kan man bruge stenene til? Alt dette og meget andet kan du få svar på ved at besøge Vendsyssel Stenklubs stand i The Village. Hvis du er blevet nysgerrig efter mere viden om sten, vil vi foreslå, at du lægger turen op omkring Fyret. Stensamlingen her er unik, idet den præsenterer alle de sten, inklusive Hirtshalsblokkene, der ligger på stranden og giver information om deres hjemsteder. På standen er der mulighed for selv at polere en sten og måske gøre det så godt, at den kan bruges i et smykke.

Swarovski Optik AB

Detaljer

Swarovski Optik fra hjertet af Tyrol, Østrig er håndkikkerter og teleskoper i højeste kvalitet. Til alle naturelskere, som sætter pris på detaljen, og ønsker naturen helt tæt på. Virksomhedens succes er baseret på den innovative styrke, produkternes kvalitet og iboende værdi samt deres funktionelle og æstetiske design. Påskønnelse af naturen er en væsentlig del af virksomhedens filosofi og afspejles smukt i dens miljøvenlige produktion og langsigtede engagement i udvalgte naturbevaringsprojekter. Kom endelig ind forbi os på Naturmødet 2020. See the unseen

Søværnets havmiljøvogterkampagne

Detaljer

søværnets havmiljøvogterkampagne har været i gang siden 2006, og hyrer frivillige til at passe på vores have og kyster. der er mere end 25.000 havmiljøvogtere tilmeldt, hvoraf næsten 2000 er juniorer, mellem 8 - 12 år. Alle gør noget godt for havmiljøet, samler havfald op i vores havfaldsposer, eller er gode ambassadører for en rent havmiljø.

Vandministeriet

Detaljer

Vandsyssels vandselskaber præsenterer: Vandministeriet I Vandministeriet inviterer vi børn og voksne til debat om byggestenen for al natur og liv på jorden - VAND. Vi bliver klogere på vandets kredsløb, rent og beskidt vand samt vand, der indeholder pesticider, medicinrester og hormoner. Kom og stil spørgsmål, del din mening og vær med til at sætte dagsordenen for dit vand, dit liv, din sundhed i Vandministeriet. Vel mødt! Bag Vandministeriet står Brønderslev, Frederikshavn og Aalborg forsyninger, Hjørring Vandselskab samt interesseorganisationen DANVA.

Økologisk Samsø / Det Fælles Bedste

Detaljer

"Økologisk Samsø" er et projekt hvis formål er at udbrede økologi på øen i et tæt samarbejde mellem forbruger og landmænd. Der er medlemmer fra hele landet som er med til at støtte og fremme den økologisk udvikling på øen. Der er købt to gåde som er forpaktet ud til unge landmænd og der arbejdes på ar købe flere. Foreningen har flere arbejds grupper som er med til at fremme flere områder , herunder permakutur, økologisk landsby mm. Det Fælles Bedste" er starten på en borgerbevægelse.Vi er et netværk af grønne og sociale aktører i dk. og arbejder for bæredygtighed på alle planer: Klima natur og miljø, økologi og biodiversitet. Social retfærdighed, inklusion og fællesskab. En ny klimavenlig økonomi og bæredygtig kultur , mentalitet og livstil. Niels Aargaard detfællesbedste.dk