Skoleprogrammet 2022

Fredag d. 20. maj byder Naturmødet igen velkommen til en række lokale 4. og 5. klasser.

Som deltager i Naturmødet har I måske en aktivitet, en opgave, en lærerig leg, en guidet tur eller noget helt andet, som I kan tilbyde til en skoleklasse.

Her kan I give børnene et særligt indblik i det område, som jeres organisation beskæftiger sig med.

Hjørring Kommunes 4. og 5. klasser inviteres til at deltage i Naturmødet fredag d. 20. maj kl. 9.00 - ca. 13.00.

Klasserne deltager i en fælles opstart kl. 9.00

Herefter deltager klasserne i en aktivitet kl. 10.00 eller kl. 11.00 og kan i den øvrige tid bevæge sig frit rundt på området og opleve Naturmødet.

Det er gratis for skolerne at deltage, men vi opkræver et gebyr fra dem, hvis de aflyser efter tilmeldingsfristens udløb eller udebliver fra aktiviteten, så vi så vidt muligt undgår udeblivelser.

En aktivitet i skoleprogrammet skal have en længde mellem 30 og 60 minutter.

I bestemmer selv, om I vil tilbyde en aktivitet kl. 10, kl. 11 eller både kl. 10 og kl. 11.

Én aktivitet bliver koblet med én skoleklasse. Hvis I tilbyder to korte aktiviteter, vil I således få besøg af to skoleklasser.

I bestemmer, hvor aktiviteten skal foregå. Skal det foregå på jeres stand, på havnen, på stranden, i klitten eller et helt andet sted? Vær blot opmærksom på, at hvis I bevæger jer langt væk fra hovedområdet, er sandsynligheden mindre for, at en skoleklasse vælger jeres aktivitet til.

I starten af maj får både skoler og aktører en oversigt over, hvem der skal mødes med hvem. Oversigten indeholder også kontaktoplysninger på begge parter, som kan bruges inden eller på dagen i tilfælde af tvivl eller pludseligt opståede forhindringer.

15. marts
Sidste frist for aktørers tilmelding af aktiviteter.

1. april
Invitation med beskrivelse af alle aktiviteter sendes ud til skoler.

15. april
Sidste frist for tilmelding af skoleklasser (Klasserne vælger fem prioriterede ønsker blandt jeres aktiviteter)

1. maj               
Aktører og skoleklasser får besked om fordeling.

Har I lyst til at være med? Så tilmeld jeres aktivitet senest 15. marts 2022:

Tilmeld aktiviteter her

Indtil nu har antallet af udbudte aktiviteter været tæt på antallet af tilmeldte skoleklasser. Hvis ikke der er nok tilmeldte klasser, bestræber vi os på at lave en fordeling, hvor alle får besøg mindst en gang, men vi kan desværre ikke garantere det.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Christine Lund Jakobsen på tlf. 41223552 og clj@hjoerring.dk.  

Kontakt

Christine Lund Jakobsen