Byd ind med debatter, aktiviteter og foredrag

Naturmødet har nu åbnet for bud på, hvad vi skal debattere under mødet i 2022.

Du tilmelder dit forslag til indhold ved at udfylde nedenstående formular. 

Inden du sender 

Der er tre ting, du skal forholde dig til, inden du indsender tilmeldingen, og det er: 

  • Scenebeskrivelser 
  • Årets tema: Bro eller barriere 
  • Naturmødets principper 

Scenebeskrivelser 

Vi har opdateret scenebeskrivelserne, derfor er det vigtigt, at du læser og forholder dig til disse. Tag dernæst stilling til på hvilken scene din aktivitet, din debat eller dit oplæg passer bedst. Du kan se beskrivelsen af Naturmødets scener hér.

Naturmødets tema 

“Bro eller barriere?” er den tematiske ramme, du som debatarrangør skal tænke din debat ind i under Naturmødet 2022. Hvis du som debatarrangør mangler ideer til hvordan din debat kan passes ind i årets tema, kan du måske få lidt inspiration her.

Naturmødets principper 

Naturmødet har formuleret en række principper - bland andet, at vi er et dagsordenssættende fællesskab, hvor vi alle bidrager, og at Naturmødet er for alle. Du kan imødekomme disse principper ved at sikre at dit bud: 

  • er aktuelt 
  • har national relevans 
  • har kant 
  • har flere vinkler på emnet 
  • udvider horisonten for deltagere og publikum 
  • øger den gensidige forståelse 
  • bidrager til fælles løsninger  

Bemærk:  

Udvalgte aktører til indhold på Thunderdome, Life, Learn og Inter Nordic vil blive inviteret til en workshop i København den 12. januar 2022 - reserver allerede nu dato og bemanding til workshoppen. 

Udvalgte aktører til indhold på scenerne Roots, Family og NaTour vil blive kontaktet direkte af Naturmødet, hvor koordineringen vil foregå telefonisk. 

Tidslinje for debatforslagsprocessen

Har du spørgsmål til deltagelse i Naturmødets program på scenerne, er du velkommen til at kontakte programansvarlige Katrine Bjerg Sahlin kb@hjoerring.dk (41 22 32 45) og Dorte Reinholdt dorte.reinholdt@hjoerring.dk (41 22 32 44). 

Vi glæder os til at modtage dit programforslag! 

Tilmeldingsformular

Hvem arrangerer debatten/oplægget/aktiviteten? Skriv navn på organisation/forening

Skriv navn på kontaktpersonen for debatten/oplægget/aktiviteten

Angiv mailadressen til den person, som vi kan kontakte ifm. forslaget

Skriv et telefon- eller mobilnr. til kontaktpersonen

Beskrivelse af indhold

Hvad er emnet for din debat/oplægget/aktiviteten?

Hvad er dit formål med debatten/oplægget/aktiviteten? (fx - Vi vil gerne udbrede kendskabet til næste års FN-møde i Kina, eller vi vil gerne have en dialog mellem stridende parter, eller vi vil gerne fremvise et samarbejde mellem tidligere modstandere)

Hvem har især noget på spil i debatten/oplægget/aktiviteten? (fx - Lodsejere, fuglekiggere og lokalpolitikere)?

Hvad skal belyses i debatten/oplægget/aktiviteten? (fx - Kommunens særlige rolle i jordfordelingsdebatten)

Er det aktuelt, hvorfor? (fx - Jordfordeling forventes at blive en væsentlig del af regeringens naturpakke)

Er der en særlig vinkel på emnet, som ønskes taget op? (fx - Vi vil gerne vise et helt konkret oplæg til jordfordelingen ved Mariager Fjord)

Kunne man forestille sig en konkret udmøntning af debatten/oplægget/aktiviteten? (fx - De to parter mødes til en drøftelse eller nedsættelse af udvalg eller enighed om en tidligere stridighed eller kaffeaftale mellem parterne eller nedfældelse af manifest osv.)

Beskrivelse af formidlingsmetode

Sceneønske *

Hvilken scene passer debatten/oplægget/aktiviteten bedst til?

Hvorfor er den angivne scene valgt? (læs mere om scenerne på https://naturmoedet.dk/scener)

Hvordan ønskes indholdet formidlet? (fx - Ren debat, talkshow form, én til én interview, tavleundervisning, debat med tilhørerinddragelse (der må gerne tænkes kreativt))

Hvordan tænkes tilhører inddraget? (fx - Afstemning, håndsoprækning, almindelig debat, onlinedebat (der må gerne tænkes kreativt)

Skriv navn, profession og organisation/forening for hver af deltagerne i debatten/oplægget/aktiviteten

Felter med (*) SKAL udfyldes, for at du kan indsende formularen. Tak!