Scener

Vær skarp på scenevalg og indhold

Hver scene på Naturmødet har sit eget koncept, og det er derfor vigtigt at skræddersy dit indhold til den scene, du ønsker at byde ind på.

Det er ikke længere muligt at tilmelde debatter til Naturmødet 2022.
Læs mere om årets tema "Bro eller Barriere" hér
.

Vi åbner op for nye tilmeldinger til Naturmødets scener i oktober 2022 – for deltagelse på Naturmødet 2023.

Læs mere om Naturmødets scener herunder. Har du tidligere arrangeret debatter eller leveret indhold til Naturmødet, så vær opmærksom på, at scenebeskrivelserne er ændret en smule.

Scenen for de store debatter på tværs af interesseorganisationer og politiske partier. Vi anbefaler, at hver debat indledes med et kortfattet oplæg om emnet, som kridter banen op. På den måde bliver debatten mere konkret og vi får et fælles udgangspunkt at debattere ud fra.  

Tilhørerne skal inddrages i debatten - gerne på nye og kreative måder.  

Scenografien på Thunderdome er i stilen "cirkusarena" og er oplagt til stående debat med fem-seks debattører. Der afsættes 45 minutter pr. debat. 

Moderator: Mette Walsted Vestergaard. 

Den intime scene for aktuelle og dagsordensættende emner, hvor paneldeltagerne er færre og har lidt mere taletid til uddybning af holdninger og problematikker. Her sigtes mod at skabe forståelse på tværs af faggrupper gennem samtale med et humoristisk snit.  

Her skal folkets stemme høres og ord skal blive til handling inden paneldeltagerne går fra scenen.  

Tilhørerne inddrages i debatten (der åbnes mulighed for at stille og besvare spørgsmål anonymt for størst mulig inddragelse)   

Scenografien på Life er i stilen "talk show" og lægger op til mellem 2-3 debattører. Der afsættes 45 minutter til hvert programpunkt. 

Moderator: Anders Lund Madsen

Faglig formidling og vidensdeling er omdrejningspunktet for Learn. Som aktør kan du udfolde det, som du, din institution, organisation eller virksomhed er specialist i. Viden, som kan være relevant, væsentlig og måske også fascinerende - formidlet på en tilgængelig måde. Learn-scenen er ikke til debatter, men se i stedet Learn-scenen som der, hvor publikum kan fascineres af spændende viden, eller der, hvor du kan medvirke til at klæde dem på til at forstå nogle af de debatter, der foregår på andre scener.  

Learn lægger op til tre typer af indslag: 

 • Korte oplæg med spørgsmål og dialog med publikum undervejs.
 • Længere dybdegående foredrag op til 30 minutters varighed med efterfølgende opklarende spørgsmål. Her kan natur kobles med helt andre områder: fx økonomi, sundhed og klima/miljø. Formidlingen er inddragende både under og efter foredraget.
 • Nature Talks. Her har forskere og studerende mulighed for at formidle deres nyeste resultater og opdagelser i oplæg af 10 minutter, og med så kort tid gælder om at være skarp. Her er intet emne for nørdet eller smalt, så længe det handler om natur, og det bliver formidlet på en spændende og levende måde.

Moderator: ??

Inter Nordic er Naturmødets nye nordiske scene, som danner rammen for de fælles dagsordener i Norden. 

 

Som aktør har du her f.eks. mulighed for at invitere din(e) nordiske søsterorganisationer ind til debat, erfaringsudveksling eller videndeling. Inter Nordic tager fat på, hvordan de nordiske lande oplever og håndterer udfordringerne på naturområdet. Vi bygger bro i diskussionen om naturen og klimaet, samtidig med at vi dykker ned i tidens mest brændende naturspørgsmål. Debatterne her kan fx indledes med en kort intro til emnet fra en fagperson, som skaber et fælles udgangspunkt for de 3-4 indbudte debattører, der repræsenterer hver sit land indenfor de konkrete emner og problemstillinger. 

 

Moderator: ??

Roots er Naturmødets ungescene, hvor vi diskuterer natur, griner natur, snakker natur, danser natur, synger natur og sammen udforsker, hvad naturen betyder for os. For naturen betyder noget, og vi betyder noget! Roots er for de unge og af de unge - og vores målgruppe er de 15-35 årige. På Roots favner vi naturformidlingen bredt, og vi har foredrag, debatter, samtalesaloner, workshop, koncerter, quizzer, poetry slam, dans, stand-up og "you name it"! Vi er med på den værste så længe det handler om natur og unge. 

Som aktør på Roots kan du byde ind med: 

Debatter – Debat om et emne, hvor man selv inviterer debattører med. 

Foredrag/Oplæg – Faglig oplæg eller foredrag omkring natur - gerne naturen + et emne (natur + sundhed, natur + dannelse, natur + friluftsliv, natur + biodiversitet) 

Quizzer – Naturformidling på den sjove og skæve måde ala Den STORE dillerquiz. 

Musik – Naturformidling igennem musikken eller bare for stemningen skyld. 

Workshops – Naturformidling med konkrete outputs f.eks. poetry slam.   

Aktiviteter – Naturformidling med fysisk deltagelse af publikum (f.eks. morgenyoga i naturen, sanketure og mad over bål, performance kunst mm.) 

Inddragelse af publikum  

Vi lægger vægt på, at man inddrager publikum og gerne på nye og kreative måder.   

Værter: Vicky Knudsen og Tobias Sandfeld

Family er Naturmødets samlingspunkt for børn og børnefamilier, hvor naturen bliver formidlet, så selv de mindste kan være med. Temaet på Family i 2022 er “Skov- og landbrug”, hvilket åbner for muligheden for at byde på sjove og lærerige aktiviteter, hvor naturen kan tænkes ind i mange forskellige sammenhænge. 

Konceptet for Family er naturformidling i børnehøjde med fokus på: 

 • Læring 
 • Udforskning 
 • Involvering 
 • Samarbejde 
 • Kreativitet 
 • Workshops 
 • Underholdning 

Family rummer et telt, udendørs scene samt et større udendørs areal. Der er derfor mulighed for at være både inde og ude samt på en scene.

Som aktør på Family kan du byde ind med: 

 • Naturformidling til børn – Fast station med aktivitet (f.eks. sanse-leg, gætte arter, vise krabber/fisk og andre dyr, og meget andet) og naturformidling generelt. 
 • Workshop - evt. lave kunst med fund fra naturen, dissekering af fisk mm. 
 • Aktivitet/Underholdning - musik, dans, quizzer, naturformidling på en sjov og skæv måde.

NaTour er Naturmødets rullende platform, som i samarbejde med Nordea-fonden bringer Naturmødet ud til hele landet - året rundt. Derfor er NaTour-scenen bygget, så den indeholder næsten alle sider af Naturmødets samlede sceneprofiler.

 

Når NaTour holder på Naturmødet betyder det, at her kan alle byde ind med alle slags former for formidling, debat og aktiviteter, forudsat der er tale om naturformidling til den brede befolkning. Og så skal man være opmærksom på, at her er tale om en fysisk lidt mindre scene, hvilket bringer dig som arrangør på NaTour meget tæt på dit publikum. På den måde er NaTour-scenen mere intim og direkte i sit udtryk.

 

Moderatorer og værter: Det er I selv – eller I kan lave aftale med NaTour-piloterne, der er NaTour-vognens korps af dygtige unge med interesse for naturformidling.

 

Når NaTour-vognen står på Naturmødet, er der tale om en scene med plads til 25-50 publikummer alt afhængig af, om det er børn eller voksne, der sidder ned.

Billede af Thunderdome-scenen
Thunderdome-scenen
Billede af Life-scenen
Life-scenen
Billede af Learn-scenen
Billede af Learn-scenen
Billede af Roots-scenen
Billede af Roots-scenen
Billede af Family-scenen
Billede af Family-scenen
Billede af NaTour-scenen
Billede af NaTour-scenen