Årets tema

Bro eller barriere?

Naturmødet 2022 præsenteres under temaet “Bro eller barriere?

En velorganiseret bred platform for alle
Med årets tema slår vi fast, at Naturmødet har manifesteret sig som en velorganiseret bred platform, der bygger bro mellem økologer, konventionelle, nysgerrige, naturvejledere, børn, politikere, videnskabsfolk, vinterbadere og mountainbikere. Naturmødet er – som naturen – for alle. Et årligt nationalt folkemøde om og i naturen, hvor Hirtshals gennem tre dage omdannes til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser. Med et politisk, fagligt og folkeligt fokus vil vi fejre, forandre og forstærke danskernes forhold til og udnyttelse af naturen.

Naturmødets debatprogram er i stor udstrækning skabt af de mange organisationer og andre aktører fra hele landet, som året rundt brænder for naturen og som derfor er de bedste til at bidrage med aktuelle og kvalificerede debatter og oplæg.

“Bro eller barriere?” er den tematiske ramme, du som debatarrangør skal tænke din debat ind i under Naturmødet 2022. Hvis du som debatarrangør mangler ideer til hvordan din debat kan passes ind i årets tema, kan du måske få lidt inspiration her.

Inspiration til debatter
På Naturmødet foldes naturdebatten ud, den nuanceres og der gives plads til en mangfoldighed af forskellige perspektiver på vores forhold til naturen. Din debat kan f.eks. bygge bro mellem natursyn og faggrænser. Mellem politikere, forskere og organisationer. Mellem sundhed, kultur og natur. Mellem generationer. Mellem fødevareproduktion og naturbeskyttelse. Mellem dannelse, menneske og natur. Mellem at bruge naturen og passe på naturen.

Debatterne på Naturmødet kan også stille skarpt på barrierer. F.eks. barrierer der forhindrer os i fælles løsninger og handling. Barrierer for større biodiversitet. Barrierer for mere natur i byen. Barrierer der står i vejen for at sikre tilgængelig natur for alle. Barrierer og hegn i naturen - giver de mulighed for friluftsliv eller ej? Sociale medier - er de en barriere for børns naturoplevelser, eller kan den digitale teknologi bruges aktivt til at få flere børn ud i naturen.

Ovenstående blot til inspiration. Vi glæder os til at se dine forslag til debatter.

Vi har platformen. Du har indholdet
Vi sætter scenen for de store debatter på tværs af interesseorganisationer og politiske partier og lader naturens centrale aktører krydse verbale klinger.

Vi skaber den hyggelige og intime stemning, hvor de dagsordensættende emner behandles med begavet lethed og humor.

Vi fascinerer og inspirerer publikum med den nyeste viden og forskning, når den præsenteres af dem, der virkelig ved, hvad de taler om.

Vi engagerer de unge i naturdebatten, fordi vi vil være med til at sikre fremtidens aktører på naturområdet.

Og sidst men ikke mindst formidler vi natur til børn og børnefamilier og lader dem se, røre, dufte, føle og komme helt tæt på, når naturen udforskes.

Læs mere om rammerne for de enkelte scener HER

Tidligere års temaer

Natur - Plads til forandring?

Natur - Fra snak til handling

Natur - Fortid eller fremtid?

Natur - Fornuft eller følelse?

Natur - Helligdom eller ressource?