Naturmødet takker for i år

Et veloverstået online og fysisk Naturmøde 2021 markerer overgangen til et mere åbent Danmark ovenpå mere end et år med corona – og interessen for naturen er ikke

Lene Bech Sanderhoff

Ny vært på WALK’N’TALK lørdag

Hils på Lene Bech Sanderhoff, som er ny vært på Naturmødet 2021. Lene afløser Vicky Knudsen, som er blevet forhindret i at deltage lørdag den 29. maj. Det