Socialdemokratiet

Alternative boformer i naturen sættes under debat. Fem projektforslag udstilles og debatteres mellem forslagsstillerne , en række byrådspolitikere og andre der har lyst.

Bæredygtig transport. Hvad kan der gøres?
Kystsikringen på Vestkysten.
- og ikke mindst naturens sange og fællessange.

 

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen