Natur på tværs af Nordjylland

KTC Nordjylland og Limfjordsrådet arrangerede i fællesskab en stand bestående af de nordjyske kommuner.

KTC Nordjylland repræsenterer de 11 nordjyske kommuner på naturområdet. Temaet for standen er ”Natur på tværs af Nordjylland”, hvor vi ønsker at tage diskussionen om hvordan vi skaber mulighederne for en god natur samlet i Nordjylland. Vi ønsker at vise, at kommunerne er aktive medspillere i samskabelsen omkring naturen.


Naturen er uafhængig og går på tværs af kommunegrænserne. Kommunerne kan samarbejde på tværs af kommunegrænserne og planlægge, så det giver mening for både naturen og borgerne.


De nordjyske kommuner har rigtig meget natur – med 10,7 % af det samlede areal, hvor landsgennemsnittet er på 10%. De nordjyske kommuner arbejder aktivt med mange naturprojekter med fokus på bevaring, genopretning, artspleje, friluftsliv mm. Kom og hør mere om disse projekter.

Limfjordsrådet er et kommunalt politisk forum for samarbejde mellem de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Rådet understøtter forbedringer af Limfjordens miljø- og naturtilstand, herunder specielt varetagelsen af de kommunale opgaver i forbindelse med koordinering og implementering af vandplanerne.

Kom og hør om Kommunernes arbejde for en renere Limfjord og tag en debat med Limfjordsrådets formandskab Jens Lauritzen og Jens Chr. Golding om de mange tiltag til gavn for Limfjorden – Hvordan kan vi i fællesskab komme videre så beskyttelse og benyttelse af fjorden kan følges ad!

Læs mere på www.limfjordsrådet.dk

 

 

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen