Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen fortalte om sine aktiviteter:

Hvordan skovenes-, hedernes- og engenes drift sker under afvejning af mange hensyn. Hvordan nye naturområder skabes, eller genskabes og meget mere.


Miljøstyrelsen fortæller og informerer om sit arbejde med naturovervågning.

 

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen