Landbrug & Fødevarer, AgriNord, LandboNord, NF Plus

Landbruget er en del af løsningen når det handler om at sikre vores fælles natur. Vi ønsker at der skal være plads til både mennesker og natur, og vi skal som samfund prioritere både natur, produktion og vækst.

På standen vil du få indsigt i naturens spisekammer, og hvad er fødevarer med en god fortælling? Og kan natur-branding og CSR være med til at sikre en bedre og mere mangfoldig natur?


Der vil løbende dagene igennem være hyggelige aktiviteter hvor der både kan smages og debatteres.

 

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen