Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har mere end 400 ansatte, der underviser, rådgiver og forsker i alle former for liv, lige fra bakterier til hvaler, fra gener til økosystemer, og fra grundforskning til anvendt biologi i naturforvaltning og bioteknologi.

Kom og høre mere om natur og biodiversitet, adaptiv forvaltning og borgerinddragelse, rødlisten og truede arter, vild natur og rewilding, naturkvaliteten i din egen kommune og meget, meget mere.

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen