Fisk jomfruhummer med tejner

Her kunne du opleve den bevaringsværdige 20-tons fiskekutter, Anton, som tilhører Levende Hav.

På kajen er der 6 stk. "mesanmaster med gaffelrig". De 6 sejl kan svinge i vinden og på sejlene er der tekster m.v., der oplyser om den naturskånsomme fiskeriform kontra det gængse mere brutale trawlfiskeri.

På kajen kommer også til at stå en 2 meter høj bronzeskulptur fremstillet af kunstneren Jens Galschiøt, som forestiller Den lille Havfrue, der med kniv i hånden forsvarer havet mod forurening og maltraktering.

Mellem kutterens master hænger et banner med vor opfordring: "Fang jomfruhummer med tejner". Udstillingen vil være bemandet hele tiden, så der kan føres en dialog  om det naturskånsomme fiskeri.

Kutteren vil være åben for publikum og i styrehuset vil foregå samtaler med særligt interesserede. 

 

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen