Det Dyreetiske Råd

Kan fisk opleve smerte? Er det ok at opdrætte og udsætte fasaner for at skyde dem? Er rewilding, hvor husdyr skal klare sig som vilde dyr, foreneligt med god dyrevelfærd? Hvad er et godt dyreliv, og hvilke forpligtelser har mennesker over for dyr?

Mød Det Dyreetiske Råd til en snak om bl.a. jagt, fiskeri og rewilding, og om dyrevelfærd og dyreetik generelt.

Test din viden i quizzen om dyreetiske emner, og afgiv din stemme i dyreetiske spørgsmål. Du kan også høre om arbejdet i Rådet, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen