Citizen science med Statens Naturhistoriske Museum

Myrer, fugle, biller, fisk, svampe og lav. Det er bare nogle af de organismer, vi gerne vil vide mere om på Statens Naturhistoriske Museum.

Med en bred vifte af citizen science projekter inddrager museet borgerne i forskning, indsamling og undersøgelse af den danske natur.


På vores stand kan du bl.a. komme helt tæt på Danmarks myrer, sjældne fisk i sprit og GPS-trackere til kongeørne. Du kan også blive klogere på resultaterne fra flere af vores projekter, fx Svampeatlas eller Ringmærkningscentralen – Danmarks længst løbende, stadigt eksisterende citizen science-projekt. Og så kan du finde ud af, hvordan du selv kan deltage i og bidrage til citizen science.

 

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen