Se hvem du kunne møde i The Village 2017

I The Village kunne du møde en hel række spændende organisationer og foreninger.

Alternativet Nordjylland

Alternativet bød dig velkommen i deres telt, hvor de inviterede til dialog omkring naturen.

AVV #stoptøjspild

Tøj og tekstiler bruges overalt i vores hverdag, både i vores bolig og i modeindustrien. Men har du styr på, hvor meget dit tekstilforbrug belaster miljøet?

Bliv NaturligVis

Bliv NaturligVis er et formidlingsprojekt, der arbejder for at udvikle børns naturforståelse og -identitet gennem undervisning med jagt og lystfiskeri.

Citizen science med Statens Naturhistoriske Museum

Myrer, fugle, biller, fisk, svampe og lav. Det er bare nogle af de organismer, vi gerne vil vide mere om på Statens Naturhistoriske Museum.

Danmarks Jægerforbund

Jægere er aktive naturforvaltere, og vi forholder os til naturen.

Danmarks Nationalparker

Her kunne du høre om Danmarks Nationalparkers arbejde med naturforbedring, bevarelse af landskaber og kulturhistorie, undervisning, junior rangers, code of conduct, inddragelse af frivillige, partnerprogrammer, lokale fødevarer, etablering af velkomstcentre, Vadehavets nationalparkskib og meget andet på standen, hvor du også mødte folk fra nationalparkernes sekretariat, bestyrelser, råd og partnerprogrammer.

Danmarks Naturfredningsforening

Her kunne du møde en Naturninja, de lokale ildsjæle og tage med på Naturtjek. Danmarks Naturfredningsforening inviterede dig således med i Danmarks største 'Citizen Science'-projekt; Naturtjek.

Danmarks Naturfredningsforening: Back to the Nature

Med "Back to the Nature" inviterede Danmarks Naturfredningsforening på en dragende virtuel oplevelse af vild natur.

Danmarks Sportsfiskerforbund

Her kunne du få en snak med Danmarks Sportsfiskerforbund.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Her kunne du møde "de vilde fugle" i en hyggelige og aktiv stand, hvor du kunne slå dig ned i et stuehjørne omgivet af udstoppede fugle og bøger.

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen

Kort over Hjørring