Når du kommer med forslag til debatter bør du overveje følgende...

HVAD skal debatteres? Husk en debat er velegnet til at få forskellige synspunkter på en problemstilling frem; den er knap så egnet til at udbrede et bestemt budskab. Et debategnet emne har som regel nogle modsætninger indbygget i sig, det kan meget vel være hængt op på en aktualitet (noget det er sket for nylig eller snart sker). Og så er der nogen, der har noget på spil.

HVEM skal debattere? Som minimum bør hovedinteressenterne være repræsenteret, dvs. dem, der direkte har noget på spil i forhold til pågældende problemstilling. Det kan også være gavnligt at have en eller flere “bi-interessenter” repræsenteret; dvs. folk/grupper, der måske ikke er direkte berørt af problemstillingen, men som ikke desto mindre har en interesse i sagen. I nogle debatter kan det også være gavnligt at have eksperter og/eller erfaringskilder med; evt. i form af et indledende oplæg/interview (altså forud for selve debatten). Det er sjældent hensigtsmæssigt at have mere end 5-6 personer med i en debat på en gang.

HVILKE problemstillinger inden for hovedemnet er det hensigtsmæssigt at komme ind på?

HVILKET formål har debatten - dvs. hvad skal være dens udkomme? Skal vi nå frem til en aftale om et eller andet? Blive enige om en række punkter til videre drøftelse? Et lovforslag? En invitation til en høring? En aftale om at mødes til kaffe? Et manifest?

HVORDAN skal debatten afvikles så den bliver spændende og inddragende. Tænk gerne i anderledes formidling.