Arrangér en debat på en af hovedscenerne

Kom med forslag og vær med til at arrangere debatter, foredrag, samtaler eller events på scenerne Thunderdome, Life, Learn, Roots og Workshop

Har du eller din organisation, forening, institution eller lignende en god idé til et emne, kan du nu komme med det første input.

Vi (moderatorerne og programgruppen) vil herefter gå i dialog med jer, som har sendt forslag ind, så vi sammen kan optimere debatterne og finde de helt rigtige folk til dem. På denne måde behøver I ikke i første omgang at bruge en masse tid på at få tilsagn fra debattører og oplægsholdere. Det er ikke sikkert at alle indsendte debatforslag kommer med i programmet.

Evalueringen af sidste års naturmøde og samtaler med arrangører har resulteret i, at vi har valgt primært at fokusere på debatter inden for emnerne Sundhed og natur, Økonomi og natur samt Planlægning og natur i 2018. Desuden har vi også fokus på Hverdagsnatur, Natursyn og Biodiversitet. Vi beder dig derfor markere hvis det, som du tilmelder, falder inden for disse seks kategorier.

Vi har som forrige år et ønske om at debatterne løftes op på et nationalt plan. De skal have kant og modsætninger skal mødes. De skal være med til at vi alle får udvidet horisonten, opnår større forståelse for hinanden og meget gerne når frem til fælles løsninger. Debatterne kan således ikke bruges til at profilere bestemte agendaer, firmaer eller foreninger. Det er også vigtigt at debatterne lægger op til en inddragelse af tilhørerne.

Hvis du har brug for flere informationer kan du kontakte en fra programgruppen (Jens Pedersen jens.pedersen@hjoerring.dk, 72336757, Laus Gro-Nielsen lgn@hjoerring.dk, 72336759 eller Karin Krogstrup kk@hjoerring.dk, 72336752).

Vi glæder os til at se jeres spændende bidrag til Naturmødet 2018 – som vi tror, bliver det hidtil bedste!

 

Når du kommer med forslag til debatter bør du overveje følgende...

HVAD skal debatteres? Husk en debat er velegnet til at få forskellige synspunkter på en problemstilling frem; den er knap så egnet til at udbrede et bestemt budskab. Et debategnet emne har som regel nogle modsætninger indbygget i sig, det kan meget vel være hængt op på en aktualitet (noget det er sket for nylig eller snart sker). Og så er der nogen, der har noget på spil.

HVEM skal debattere? Som minimum bør hovedinteressenterne være repræsenteret, dvs. dem, der direkte har noget på spil i forhold til pågældende problemstilling. Det kan også være gavnligt at have en eller flere “bi-interessenter” repræsenteret; dvs. folk/grupper, der måske ikke er direkte berørt af problemstillingen, men som ikke desto mindre har en interesse i sagen. I nogle debatter kan det også være gavnligt at have eksperter og/eller erfaringskilder med; evt. i form af et indledende oplæg/interview (altså forud for selve debatten). Det er sjældent hensigtsmæssigt at have mere end 5-6 personer med i en debat på en gang.

HVILKE problemstillinger inden for hovedemnet er det hensigtsmæssigt at komme ind på?

HVILKET formål har debatten - dvs. hvad skal være dens udkomme? Skal vi nå frem til en aftale om et eller andet? Blive enige om en række punkter til videre drøftelse? Et lovforslag? En invitation til en høring? En aftale om at mødes til kaffe? Et manifest?

HVORDAN skal debatten afvikles så den bliver spændende og inddragende. Tænk gerne i anderledes formidling.

Tilmeld forslag til debatter, samtaler, workshops eller oplæg her
Skriv arbejdstitel på dit forslag
Beskriv formål med debatten og gerne alle de vinkler på emnet, som du ønsker at debatten skal belyse. Angiv også gerne hvorfor debatten er relevant og aktuel
Vi har et ønske om også at benytte andre formidlingsmetoder og er meget åbne for nye og mere publikumsinddragende metoder. Lav gerne en beskrivelse af den form og formidlingsmetode du ønsker for din debat.
På hvilken scene tænker du, at din debat kan foregå? Vælg gerne flere.


Skriv evt. navne eller hvilke professioner, du forestiller dig deltagerne skal have
Skriv det fulde navn på kontaktpersonen for dit emneforslag
Hvilken organisation, forening eller virksomhed repræsenterer du?
Skriv din email
Skriv dit telefonnummer
Se de foreslåede emner her
{{heading}}
Ingen records...
Indlæser...