Naturmødets bestyrelse

Arne Boelt

Borgmester (A), Hjørring Kommune 

Børge Bech

Næstformand for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget (A), Hjørring Kommune

Henrik Jørgensen

Medlem af Økonomiudvalget (V), Hjørring Kommune

Ole Ørnbøl

Formand for Teknik og Miljøudvalget (S), Hjørring Kommune

Otto Kjær Larsen

Formand for Udvalg for Vækst, Innovation og Kompetencer (V), Region Nordjylland.
Medlem af Udvalg for Infrastruktur, Klima og Miljø, Region Nordjylland.

Per Møller

Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget (C), Hjørring Kommune

Simon Kollerup

Medlem af Folketinget (S)

Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget - landbrugsordfører, fødevareordfører, dyrvelfærdesordfører og fiskeriordfører fra 2015.

Sven Bertelsen

Formand for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget (T), Hjørring Kommune 

Ansvarlig redaktør: Rebecca Dalgaard Knudsen

Kort over Hjørring