Søren Præstholm

Søren Præstholm er Specialkonsulent ved Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, KU. Søren underviser bl.a. i Friluftsliv og på Friluftsvejlederuddannelsen, og er desuden aktiv i forskellige sammenhænge af faglig relevans, herunder i Foreningen Landskabsværkstedet, Dansk Landskabsøkologisk Forening, DGI Karpenhøj – Natur og Friluftscenter og formand for bestyrelsen på Gerlev Idrætshøjskole.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask