Søren Olsen

Foruden sit virke som journalist ved Dagbladenes Bureau og tidskriftet Natur & Miljø, er Søren Olsen en erfaren forfatter med over 20 bøger om Danmark og dansk natur bag sig.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask