Lone Andersen

Lone Andersen er viceformand for Landbrug & Fødevarer og formand for L&F familielandbrugssektionen. Ved siden af sit politiske arbejde ejer og driver hun sammen med sin mand et økologisk landbrug med malkekvæg ved Lyne i Vestjylland.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask