Lene Espersen

Lene Espersen er adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder og forhenværende minister og medlem af folketinget for Det Konservative Folkeparti. Lene Espersen er desuden født og opvokset i Naturmødets hjemby, Hirtshals.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask