Lauritz B. Holm-Nielsen

Lauritz B. Holm-Nielsen er formand for Den Danske Naturfond og tidligere rektor for Aarhus Universitet. Lauritz er uddannet botaniker og har været formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, Det Strategiske Miljøforskningsprogram og dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

Lauritz B. Holm-Nielsen om Naturmødet...

I Danmark skal vi have en natur, vi er stolte af og glade for. Det kræver, at vi giver naturen plads, ellers vil mange dyr og planter forsvinde. Det har vi et ansvar for – både for naturens og samfundets skyld. De fleste sætter pris på storslået natur med variation og flotte landskaber. En natur med mange forskellige levesteder for dyr og planter.

Og steder hvor naturen kan udvikle sig på dens egne præmisser. Måske tænker vi ikke så meget over det til dagligt, men i Danmark har vi en natur, der er værd at passe på – også i global sammenhæng. Et grønt Danmark med en rig natur er ikke nogen selvfølge. Vi skal passe på naturen og give den mulighed for at udvikle sig.

Derfor er der behov for, at vi er fælles om de langsigtede mål. Det er mit håb, at et naturmøde kan bidrage til at fastholde fokus på en sund balance mellem natur- og kulturlandskabet og samle alle gode kræfter om fælles holdbare løsninger.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask