Janne Bech

Janne Bech, direktør og kurator for BIBIANA Danmark, som er en non-profit-forening, der formidler kunst og kultur til børn.

Janne er uddannet arkitekt og har erhvervet en bred erfaring gennem en målrettet karriere inden for udvikling af byggeri, byliv og kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Janne har fungeret som udvikler, fundraiser og projektleder i såvel offentlige som private organisationer og virksomheder. Desuden har hun stor erfaring med og passion for ‘Det frivillige Danmark’ hvor drømme gøres til virkelighed i store bylivsprojekter.

Gennem årene har Janne opbygget et solidt og aktivt nationalt og internationalt netværk inden for kultur, kommunikation, arkitektur, byudvikling og design.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask