Henrik Gislason

Henrik Gislason er Professor ved Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning ved DTU Aqua. Henrik har læst biologi på KU og er tidligere formand for Det Internationale Havforskningsråds studiegruppe om ”Økosystemeffekter af fiskeri”, har været ansat hos Danmarks Fiskeriundersøgelser og professor i fiskeribiologi ved KU.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask