Naturmødets ambassadører

Naturmødet nyder en stor opbakning og vi er meget stolte over et bredt felt af ambassadører, som på hver sin måde har en indfaldsvinkel til Naturmødet og til vores allesammens natur.

Lene Espersen

Lene Espersen er adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder og forhenværende minister og medlem af folketinget for Det Konservative Folkeparti. Lene Espersen er desuden født og opvokset i Naturmødets hjemby, Hirtshals.

Lone Andersen

Lone Andersen er viceformand for Landbrug & Fødevarer og formand for L&F familielandbrugssektionen.

Ved siden af sit politiske arbejde ejer og driver hun sammen med sin mand et økologisk landbrug med malkekvæg ved Lyne i Vestjylland.

Nikolaj Kirk

Nikolaj Kirk er kok, har formidlet mad og natur på tv i 20 år, skrevet mere end 16 kogebøger og er madvejleder og partner i KIRK+MAARBJERG. Han har rejst på det meste af kloden for at forstå, hvor maden kommer fra og hvordan den er opstået. Nikolaj Kirk er medlem af Eventyrenes Klub og har modtaget priser for sit arbejde med mad og natur.

Rasmus Ejrnæs

Rasmus Ejrnæs er Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Rasmus har en Ph.D. i Biologi og forsker bl.a. inden for biodiversitet, naturbeskyttelse og –forvaltning, NATURA 2000-områder og vegetationsøkologi. Han er aktiv samfundsdebattør, foredragsholder, forfatter og modtager af Miljøprisen 2012.

Søren Olsen

Foruden sit virke som journalist ved Dagbladenes Bureau og tidskriftet Natur & Miljø, er Søren Olsen en erfaren forfatter med over 20 bøger om Danmark og dansk natur bag sig.

Søren Præstholm

Søren Præstholm er Specialkonsulent ved Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, KU. Søren underviser bl.a. i Friluftsliv og på Friluftsvejlederuddannelsen, og er desuden aktiv i forskellige sammenhænge af faglig relevans, herunder i Foreningen Landskabsværkstedet, Dansk Landskabsøkologisk Forening, DGI Karpenhøj – Natur og Friluftscenter og formand for bestyrelsen på Gerlev Idrætshøjskole.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask

Kort over Hjørring