Naturmødets ambassadører

Naturmødet nyder en stor opbakning og vi er meget stolte over et bredt felt af ambassadører, som på hver sin måde har en indfaldsvinkel til Naturmødet og til vores allesammens natur.

Henrik Gislason

Henrik Gislason er Professor ved Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning ved DTU Aqua. Henrik har læst biologi på KU og er tidligere formand for Det Internationale Havforskningsråds studiegruppe om ”Økosystemeffekter af fiskeri”, har været ansat hos Danmarks Fiskeriundersøgelser og professor i fiskeribiologi ved KU.

Ella Maria Bisschop-Larsen

Ella Maria Bisschop-Larsen har været præsident for Danmarks Naturfredningsforening siden 2006. Hun er også formand for Danmarks Naturfond. Ella Maria er cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet og privat bor hun på Sydfyn, har mand, tre børn, fem børnebørn, får og heste og en gård, som familien gennem 30 år har drevet økologisk.

Gitte Seeberg

Gitte Seeberg er forhenværende generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden og tidligere medlem af Folketinget. Derudover har Gitte været ordfører på områderne dyrevelfærd, fødevarer, landbrug og fiskeri og miljø.

Ida Auken

Ida Auken er medlem af Folketinget og er bl.a. Landbrugs- og Fødevareordfører og medlem af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ida er tidligere miljøminister, hvor hun arbejdede for et grønt og bæredygtigt Danmark, samt tidligere miljøordfører, formand for Folketingets Miljøudvalg og medlem af Klima- og Energiudvalget.

Janne Bech

Janne Bech, direktør og kurator for BIBIANA Danmark, som er en non-profit-forening, der formidler kunst og kultur til børn. Janne er uddannet arkitekt og har erhvervet en bred erfaring gennem en målrettet karriere inden for udvikling af byggeri, byliv og kulturelle aktiviteter og arrangementer. Gennem årene har Janne opbygget et solidt og aktivt nationalt og internationalt netværk inden for kultur, kommunikation, arkitektur, byudvikling og design.

Jørn Jespersen

Jørn Jespersen er Direktør for Dansk Miljøteknologi og formand for Natur- og Landbrugskommissionen. Jørn er tidligere medlem af Folketinget for SF, miljøordfører og formand for Foletingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Kaj Sand-Jensen

Kaj Sand-Jensen er professor i ferskvandsbiologi på KU. I 2016 blev han tildelt Wesenberg-Lund Prisen 2016 og hans forskning er internationalt berømmet. Kaj er kendt som en ihærdig og meget aktiv debattør samt hovedredaktør af Gyldendals store fembindsværk "Naturen i Danmark".

Katherine Richardson

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Det er ”biosfæren” (naturen), der gør, at jorden er anderledes end alle andre planeter, og hendes forskning fokuserer på naturens betydning for jorden som helhed. Hun var næstformand for Wilhjelmudvalget, og er medlem af bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond.

Lars Mortensen

Lars Mortensen er formand for Friluftsrådet og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd. Lars er tidligere fuldmægtig i Undervisningsministeriet, kontorchef for Erhvervsuddannelserne og Juridisk-Uddannelsespolitisk Sekretariat samt afdelingschef i Undervisningsministeriets departement.

Lauritz B. Holm-Nielsen

Lauritz B. Holm-Nielsen er formand for Den Danske Naturfond og tidligere rektor for Aarhus Universitet. Lauritz er uddannet botaniker og har været formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, Det Strategiske Miljøforskningsprogram og dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

Ansvarlig redaktør: Daniel Rask

Kort over Hjørring