Dem kunne du møde...

Julia B. Hunt

Chefkonsulent & medforfatter til bogen "Sådan leder du frivillige i forskellige situationer" - Ingerfair

Jørgen Bing

Byrådsmedlem & Formand - Hjørring Byråd (SF) & Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S

Jørgen Primdal

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Karin Winther

Naturvejleder - Vesthimmerlands kommune/Naturekspeditionen

Karsten Thomsen

Biolog - Verdens Skove

Kell Agerbo

Afdelingschef - Jammerbugt Kommune, Team Plan

Kim Holm Boesen

Teamleder & Chefkonsulent - Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Miljø og Biodiversitet

Knud Flensted

Biolog - Dansk Ornitologisk Forening / Birdlife

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforbund

Lars Hvidtfeldt

Formandskabet - Landbrug & Fødevarer

Ansvarlig redaktør: Vita Bech

Kort over Hjørring