Dem kunne du møde...

Esben Oddershede

Byrådsmedlem - Thisted Byråd (Venstre) og Nationalpark Thy

Flemming Larsen

Friluftsrådet

Gy Larsen

Seniorprojektleder - Fonden Teknologirådet

Hans Henrik Bruun

Økologi og evolution, Biologisk institut, Københavns Universitet

Hans Jakob Olesen

Biolog - DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

Hans Meltofte

Hans Peter Hansen

Forsker - Institut for Bioscience, Faunaøkologi, Århus Universitet

Heidi Buur Holbeck

Landskonsulent, natur - SEGES, Tdl. Videncentret for Landbrug

Henrik Bertelsen

Landmand - Landbrug & Fødevarer, Familielandbrugssektionen

Henrik Dahl

MF - Liberal Alliance

Ansvarlig redaktør: Vita Bech

Kort over Hjørring