Dem kunne du møde...

Camilla Fløjgaard

Postdoc - Institut for Bioscience - Biodiversity and conservation, Aarhus Universitet

Carsten Rahbek

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Christian H. Abildtrup

Geolog ved NCC Industry, Råstoffer

Christian Poll

Medlem af Folketinget - Alternativet

Claus Lind Christensen

Bestyrelsesformand - Danmarks Jægerforbund

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard Koksbang er forhenværende EU-kommissær og minister i Danmark, senest som Minister for FN's klimakonference i København i 2009. I perioden 2004 til 2009 var hun miljøminister og herefter klima- og energiminister. Connie er formand for Danmarks Grønne Tænketank, Concito.

Egon Østergaard

Formand - Dansk Ornitologisk Forening

Ella Maria Bisschoff-Larsen

Præsident og formand - Danmarks Naturfond & Danmarks Naturfredningsforening

Else Østergaard Andersen

Leder af sekretariatet - Nationalpark Thy

Esben Lunde Larsen

Miljø- og fødevareminister (Venstre)

Ansvarlig redaktør: Vita Bech

Kort over Hjørring