The village 2018

The Village er den centrale del af Naturmødet. Her vil forskellige foreninger og organisationer have forskellige spændende arrangementer og aktiviteter.

Alternativet Nordjylland Den Spirende Samtale. Nogen ved noget, andre ved noget andet, tilsammen ved vi mest. #natursamtaler

Detaljer

Den Spirende Samtale. Nogen ved noget, andre ved noget andet, tilsammen ved vi mest. Den spirende samtale skal gøre os klogere, vi lytter til hinanden. Undervejs får vi besøg af forskellige gæster med hver deres særlige vinkel på naturen, og de vil indgå i samtalerne, hvor vi i fællesskab lader nye idéer spire frem. Med den spirende samtale følger der også spirer, frø og planter, så du bogstavelig talt kan få "spirer" med dig hjem og sprede "det grønne". Vi skaber et rum med varme, afslapning og nærvær som udgangspunkt for gode samtaler om naturen. Kom og lyt eller deltag aktivt, det bestemmer du selv. #natursamtaler #detnæstedanmark #spirendesamtaler Vi opdaterer løbende vores program på Naturmøde-app'en.

Center for Børn og Natur Vi arbejder for at få børn ud i naturen! Kom forbi og hør hvordan. Vi har kaffen klar over bålet.

Detaljer

Center for Børn og Natur sætter fokus på betydningen af børns brug af naturen. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Samtidig er der en realitet, at børn i dag er betydelig mindre ud i naturen end deres forældre. Center for Børn og Natur vil arbejde med udvikling, forskning, netværksopbygning og formidling. På vores stand på Naturmødet kan du blive klogere på vores mange projekter, deltage i debatten, give dit bud på barndommens vigtigste naturoplevelse, nyde vores bålkaffe eller bare hænge ud. Bag Center for Børn og Natur står Københavns Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College og Aarhus Universitet samt Friluftsrådet. Center for Børn og Natur er støttet af Nordea-fonden.

Coop - sammen kan vi! Coop - sammen kan vi! Besøg vores telt, hvor du kan deltage i spændende debatter om alt fra pest

Detaljer

Coop er et fællesskab med 1,7 millioner ejere, og vi har gennem mere end 150 år arbejdet for en bæredygtig samfundsudvikling, også inden for miljø og natur. Besøg vores telt, hvor du kan deltage i spændende debatter om alt fra pesticider og økologi til emballage og crowdfunding. Mød også Coops lokale bestyrelsesmedlemmer og få en smagsprøve på Cirkel Kaffe og en snak om Coops arbejde med ansvarlighed og bedre mad.

Danish Salmon A/S Danish Salmon A/S opdrætter laks på land i Hirtshals, som et godt alternativ til opdræt i havbrug.

Detaljer

Danish Salmons stand vil præsentere billedemateriale fra virksomhedens opdrætsfaciliteter, byde på smagsprøver og tilbyde dialog omkring fiskeopdræt på land. Der vil blive være fortællinger omkring erfaringerne omkring produktion af fisk på land fremfor havet samt hvordan Danish Salmon ser fremtiden for landbaseret fiskeopdræt. Alle interesserede er meget velkomne til at få en snak og ikke mindst smage på varen.

Danmarks Jægerforbund Mød Danmarks Jægerforbund og få et indblik i jagtens og jægernes verden både lokalt og nationalt.

Detaljer

Mød Danmarks Jægerforbund og få et indblik i jagtens og jægernes verden både lokalt og nationalt.

Danmarks Naturfredningsforening Danmarks største natur- og miljøorganisation giver dig masser af sommerfugle i maven på Naturmødet

Detaljer

Der er højt til teltdugen i DNs telt, og så vrimler det med smukke danske sommerfugle. Hjælp os med at starte en "sommerfugleeffekt" på Naturmødet, for vores sommerfugle og insekterne herhjemme er trængte. Kom forbi og hør om, hvad du kan gøre for at invitere sommerfuglene ind i netop din have, på skolen eller på din arbejdsplads og få en flot DN sommerfugle-børnebog fra Josefine Ottesen med hjem. Du kan også høre TV Lægen Peter Qvortrup Geisling fortælle om børn, natur og sundhed. Du møder Danmarks største naturorganisation, vores frivillige, præsident, direktør, naturvejledere og mange flere. På standen er der spændende sommerfugleaktiviteter for både børn og voksne, rundbordsdiskussioner og ture. Se også hvornår vi arrangerer "Happy Butterfly Hour" og få et glas vin og en god snak.

Dansk Botanisk Forening Foreningens formål: At fremme interessen for dansk botanik og udforske og bevare den danske natur.

Detaljer

På standen vil der være informationsmateriale om foreningens virke, gratis foldere med billeder af de almindeligste danske planter, informationspapirer om "De vilde blomsters dag", hvor der over hele landet afholdes ca. 90 gratis ekskursioner, eksemplarer af foreningens medlemsblad "URT" med artikler om danske planter, info-materiale om det nye initiativ med oprettelsen af en botanikskole, som er et weekend-kursus som foreningen støtter økonomisk, oversigt over foreningens ekskursioner i hele landet og udlandet. Desuden vil der være udstillet et eksemplar af "Atlas Flora Danica", der er et værk, hvor de danske planter er kortlagt og som Botanisk Forening står bag. Der vil desuden være 3 arrangementer i/eller fra standen. Vil du have sat navn på en plante, så kom hen med den i teltet.

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark Fugle, fjer og flyveevner - kom helt tæt på fuglene på Naturmødet!

Detaljer

I DOFlab kan du afprøve din viden om fugle, få indblik i nogle af fuglenes hemmeligheder, og se en udstoppet havørn på helt tæt hold. Der vil være foredrag og debatter, og i løbet af Naturmødet dissekerer vi en fugl og studerer dens fjer, kropsbygning og organer på nært hold. De besøgende kan også få en virtual reality-oplevelse med vilde pingviner, og for de morgenfriske vil der være fugleture. Vel mødt.

Danske Naturparker Møde de Danske Naturparker og bliv klogere på hvilke oplevelser du kan finde der.

Detaljer

På standen kan du møde repræsentanter fra de 10 mærkede Danske Naturparker, der er Friluftsrådets mærkningsordning for sammenhængende naturområder. Du kan gå på opdagelse i Danske Naturparker og se hvad der kendetegner naturen og oplevelserne i de forskellige områder, og du kan høre mere om hvordan kommunerne kan få områder udnævnt til Danske Naturparker.

Den Genbesatte Bunker Tegn et plantenavn ud fra din egen forestilling om hvordan planten ser ud

Detaljer

Bredbladet Dunhammer, Djævelsbid, Ægbladet Fliglæbe, Flipkrave, Pengebladet Fredløs ... De farverige og opfindsomme plantenavne fra den danske natur har – sammen med naturen omkring Hirtshals og den danske besættelseshistorie - været inspiration for en multi-disciplinære kunst- og lydinstallation i Hirtshals. Værket - i luftværnsbunker nr. 42 ved Bunkermuseet - er et samarbejde mellem billedkunstner Inge Tranter, lydkunstner Morten Poulsen og keramiker Janice Hunter. Til Naturmødet i 2018 kan børn der besøger Naturmødet være med til at fortolke og tegne et plantenavn fra den danske flora ud fra deres egen forestilling om hvordan planterne her ser ud. Disse tegninger vil danne basis for porcelænsskulpturer som efterfølgende vil blive installeret i bunkeren i 2018.

Den fantastiske ål (DTU) Ålen er truet. Find ud af hvorfor, og hvad vi kan gøre for at bevare ålen i naturen og på bordet.

Detaljer

Æg, bladlarve, glasål, gulål og blankål. Det er nogle af de livsstadier, som den fascinerede ål gennemgår, fra den klækkes i Sargassohavet og siden vokser op ved vores kyster og i søer og vandløb for til slut at vandre tilbage for at gyde. I dag er ålebestanden mindre end 10 % af, hvad den var i 1980'erne, og ålen er en kritisk truet art. Få mere at vide om hvorfor, og hvad man kan gøre for at hjælpe ålebestanden. Og hør, hvordan forskere på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og erhvervspartnere arbejder sammen om at formere ål i kultur, så vi kan få ål på bordet uden at skulle hente dem i naturen. På standen viser vi dele af vandreudstillingen "Den fantastiske ål", som vises i sin helhed på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals indtil sommeren 2018.

Det Konservative Folkeparti, Hjørring kommune Det Konservative Folkeparti, der i respekt for naturen kæmper for sundhed, tryghed og fællesskab.

Detaljer

Vores kommune ligger i nogle af de smukkeste omgivelser i Danmark. Vi har store grønne skove, lange sandstrande, flotte enge og marker – en smuk og ren natur. Vi har en forpligtelse til at bevare naturen, i første omgang for naturens egen skyld, i anden omgang, så borgere og turister kan nyde den for altid. Hvordan det skal lykkes, det glæder vi os til at tale med dig om, når vi mødes ved Det Konservative Folkepartis stand.

Friluftsrådet - friluftsliv for alle Friluftsrådet er paraply for 85 organisationer og arbejder for at forbedre rammerne for friluftsliv.

Detaljer

På Friluftsrådets stand kan du blive klogere på regler og muligheder i naturen gennem quizzer og sjove aktiviteter.

Fødevarestyrelsen Kom og mød Fødevarestyrelsen og hør blandt andet om dyrevelfærd, forsøgsdyr og dyrevelfærdsmærker

Detaljer

Kom og mød Fødevarestyrelsen og hør blandt andet om dyrevelfærd, forsøgsdyr og dyrevelfærdsmærker

Gads Forlag og Trap Danmark Naturfredning, urfugle eller de danske kyster? Bliv inspireret af bøger om naturen hos Gad og Trap.

Detaljer

Set i et globalt perspektiv er Danmark et lille fladt landbrugsland, men zoomer man ind, rummer landet et varieret landskab med en rig natur og et særligt plante- og dyreliv. Historierne om Danmarks natur og landskab er utallige - og mange af dem findes i værker fra Trap Danmark og Gads Forlag. Vi udgiver bøger til enhver, der elsker naturen: om kyster og klinter, om naturfredning og urfugle - og i alle egne af landet. Vi ønsker at inspirere vores læsere til selv at gå på opdagelse i den danske natur og i landskabet, og vi ønsker at skabe debat om naturens muligheder og udfordringer. Kom og mød os og hør, hvad vi udgiver - og hvorfor.

Green Square På Green Square kan du møde Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning fra Københavns Universitet

Detaljer

Mød os i Green Square og vær med til at sætte naturen og måden, vi bruger den på, på dagsordenen. Green Square er udgangspunkt for en række aktiviteter, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet står for. Ud over at møde IGN, vil du også kunne møde Center for Børn og Natur samt en række af centrets partnere. Studerende fra Skovskolen vil sørge for, at der løbende er brænde på bålet, kaffe på kanden og aktivitet på pladsen. Du kan få informationer om vores uddannelser inden for Geovidenskab og Naturforvaltning og møde forskere og høre om deres forskning.

Gyldendal Mød forfattere og redaktører fra Gyldendals naturbogsredaktion og se et udvalg af vores naturbøger.

Detaljer

Mød forfattere og redaktører fra Gyldendals naturbogsredaktion og se et udvalg af vores mange naturbøger. Kig indenfor til en snak med udvalgte forfattere om alt lige fra naturoplevelser som mentale vitaminer og medicin til de danske skoves tilstand og fremtid, rejser i vildmarken med kano og kajak, livet under overfladen i vandløb, søer og hav og meget, meget mere.

Havkajakroerne Mød Havkajakroerne og vores gæster og få indblik i havkajkroning, overnatning på tur og oplevelserne

Detaljer

Havkajakroerne deltager for første gang på naturmødet og vi glæder os til at videregive vores begejstring om havkajak og de fantastiske oplevelser dette giver! Vi har inviteret vores medlemmer til at kigge forbi med deres kajakker. Vores gode venner: Erik B. Jørgensen, Tue Olesen, Jesper Tilsted og Lars Gram kigger forbi og giver indblik i havkajaklivet, livet på tur, muligheder for dygtiggørelse, grej, sjov i bølger mv. BTI Havkajak, der har hjemsted på stranden i Tversted vil også være både på standen og på explorer på stranden, hvor det er muligt at prøve en tur i havkajak, hvis vejret tillader det. Vi har medlemmer, der har gennemført det såkaldte Rød/ Hvide bånd, turen igennem Danmark, som kan fortælle om planlægningen, oplevelserne og hvordan man lever i naturen på sådan en tur.

Hjørring Kommune Arena Kom og møde de forskellige aktiviteter der foregår i Hjørring Kommune

Detaljer

Kom og møde de forskellige aktiviteter der foregår i Hjørring Kommune

JA og DSL JA og DSL er fagforeninger og faglige fællesskaber.

Detaljer

DSL er fagforening og fagligt fællesskab. Mød os på standen og vær med til at debattere professionel naturforvaltning. Vi inviterer til speeddating om emnet, som belyses fra tre forskellige vinkler - en ny hver dag med forskellige debattører: 1. Professionel naturforvaltning i praksis uanset tidens mode. 2. Natursyn - valget og dets betydning. 3. Taler vi samme sprog i naturdebatten? JA er et fagligt fællesskab og en fagforening for kandidater inden for natur, miljø og fødevarer. JA fremmer den faglige tilgang til globale og lokale udfordringer. Vi fokuserer på: Natur: Skal vi forsøge at bekæmpe invasive arter? Miljø: Der falder mere regn, og havene stiger. Hvad gør vi af vandet? Fødevarer: Produktionen af kød er en miljøbelastning. Spørgsmålet er, hvordan vores kost skal se ud fremover?

KIMO Danmark KIMO Danmark er et netværk af kystkommuner som samarbejder for at skabe et renere hav- og kystmiljø.

Detaljer

Besøg vores stand og høre nærmere om KIMOs samarbejde for at beskytte havmiljøet. Kommunernes Internationale Miljøorganisation er et nationalt og internationalt netvæk som har mål om at bevare og forbedre havmiljøet. Vi repræsenterer kystkommunerne. Vi viser resultater fra projekt "Plastfrit Hav - bænken og skraldespanden". Projektet har formål om at skabe værdi i det plast som skyller op på Danske strande. Plastaffald bliver genanvendt som en råvare som kan indgå i nye produkter. Kom og afprøve bænken fremstillet af havplast. Vi fortæller om Interreg projekt Ren Kystlinje. Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Thisted kommuner samarbejder med Norske og Svenske partnere om at skabe innovation indenfor Opsamling, håndtering, bortskaffelse og genanvendelse af marint affald.

LandboNord Kom og mød LandboNord på Naturmødet - vi ser frem til at få en snak med netop dig

Detaljer

LandboNord er på en og samme tid en rådgivningsvirksomhed og en landboforening med ca. 1200 medlemmer. På LandboNords stand kan du få en snak med en landmand, og det vil være muligt at se blomsterstriber. LandboNord samarbejder med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Dansk biavlerforening for at hjælpe vilde dyr og insekter til at få bedre leveforhold og fødegrundlag. Derfor blev der i 2017 sået ca. 60 km. faunastriber, som udover at forbedre forhold for vilde dyr og insekter også forventes at øge biodiversiteten og gøre det nordjyske landskab smukkere.

Landsforeningen Praktisk Økologi Landsforeningen Praktisk Økologi er for alle, der ønsker en bæredygtig verden.

Detaljer

I Landsforeningen Praktisk Økologi tager vi hænderne op af lommen og gør noget praktisk – sammen og hver for sig. Glæden ved det praktiske folder vi ud i haven, i husholdningen, i samtalen – ja, overalt i hverdagslivet. Vi skaber netværk og samlingspunkter mellem mennesker, hvad enten vi drives af grønne visioner, lave leveomkostninger eller stor smag. Sammen udvikler og styrker vi den borgerdrevne økologi, den bæredygtige husholdning og grønne hverdagshandlinger. Landsforeningen Praktisk Økologi arbejder for mere liv – mere liv i haven, mere liv i maden og mere liv på kloden.

Natur på tværs De Nordjyske Kommuner præsenterer naturen på tværs af kommunegrænserne.

Detaljer

Kom på opdagelse i den nordjyske naturstandstand, og snak med de kommunale naturmedarbejdere og se hvad vi arbejder med netop nu. I standen kan du se den unikke, mangfoldige og forskelligartede natur, der er kendetegnende for Nordjylland. Der vil være mulighed for at få en snak med de kompetente kommunale naturmedarbejder om alt lige fra; ”hvordan kommer jeg ud i disse fine naturområder" til "skal vi pleje vores kulturnatur eller skal vi lade det gro til i skov?” "hvordan skaber jeg dynamisk natur?" "Hvad kan jeg gøre for en bedre biodiversitet?"

Plastic Change Plastic Change er en miljøorganisation, der arbejder med at sætte fokus på plastikforurening.

Detaljer

Plastic Change er en dansk miljøorganisation, der arbejder internationalt. Vi skaber opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i havet og miljøet i det hele taget. Vi arbejder med dokumentation, formidling, og løsninger, der skal sætte fokus på plastikforurening over for befolkningen, industrien og politikerne. Vi er ambitiøse, for udfordringen er stor. Om 10 år er mængden af plastik i havet fordoblet, og hvis vi lader stå til, overstiger plastikmængden i 2050 vægtmæssigt mængden af fisk. Plastic Change vil knække dén kurve.

Rambøll i gummistøvler Rambøll arbejder for at naturens værdi kommer mere i spil i samfundet. Kig forbi og se hvordan.

Detaljer

Ud af Rambølls over 13.000 medarbejdere er der en lille gruppe som arbejder hårdt for at tilgodese naturen i alverdens planer og projekter, som følger med samfundets udvikling.Vi kortlægger grønt og gråt, stort og småt og forsøger at reducere påvirkninger på naturen men også at integrere natur i nye områder i byen og på landet. For naturens skyld og for menneskernes skyld. For os handler det om at sætte pris på naturen og om at få naturens værdi med i spil når der planlægges og træffes beslutninger og gennemføres projekter. Kom forbi, og se hvordan det er at arbejde for naturen som gummistøvlekonsulent!

SF Kig forbi SFs hyggelige oase med quiz, debatter, events og forfriskninger.

Detaljer

I SFs hyggelige oase, kan du både få et lille hvil fra Naturmødets hektiske liv, med lidt forfriskninger, en snak eller en quiz - eller blive inspireret, oplyst og engageret gennem nogle af de spændende events og debatter, der vil blive afholdt i teltet. Bl.a. vil du kunne få en personlig snak med partileder Pia Olsen Dyhr (torsdag kl. 16-16.30), ligesom vi også har inviteret en række internationale gæster for at sætte den danske miljø- og klimaindsats i et internationalt perspektiv. Tjek den digitale kalender for de enkelte arrangementer.

Se og rør fisk fra havene omkring os (DTU) Se de mange forskellige fisk, som DTU’s forskningsskibe fanger på sine togter – og rør, hvis du tør.

Detaljer

Kom tæt på nogle af de mange forskellige fisk og skaldyr, som forskningsskibene Dana og Havfisken får i nettet, når de er på togt. Vi åbner nogle af fiskene, så du kan kigge ind i dem, og viser, hvordan man finder ud af, hvor gammel en fisk er. Få også indblik i, hvordan de mange oplysninger om fiskebestandene, som Danmarks Tekniske Universitet indsamler, i sidste ende bliver til fiskekvoter. På standen kan du desuden se nogle af havets mindste og allervigtigste dyr, vandlopperne, som er føde for mange fisk og fiskelarver. Hvor der er vandlopper, er der tobis og brisling, og den viden kan fiskerne udnytte via digitale havkort, som gør det nemmere at målrette fiskeriet til gavn for både miljø og økonomi. Vi demonstrerer havkortene på standen.

Socialdemokratiet Hjørring Socialdemokratiet ønsker en fremtid med balance mellem økonomisk vækst og hensyn til natur og miljø.

Detaljer

Socialdemokratiet deltager igen i år med et stort telt og naboskab med Socialistisk Folkeparti. Der vil være arrangementer og debatter med mulighed for at møde vores politikere om temaer som natur, miljø og en mere bæredygtig fremtid. Miljøet er under massivt pres. Klimaet forandrer sig hastigt. Vi bruger klodens ressourcer og forurener dens elementer i en grad, der hverken er etisk forsvarlig eller bæredygtig i forhold til fremtiden. Kan vi sikre vandkvaliteten og bevare mangfoldigheden af dyr og planter. Hvordan kan man politisk være med til at støtte og udvikle turisme og rekreative aktiviteter i naturen og samtidig forøge naturværdierne med trivsel for planter og dyr? Måske nye dyr, som vi kan gøre plads til? Kom og få en snak om netop det, du har på hjerte. Der er kaffe på kanden.

Statens Naturhistoriske Museum, Citizen science Deltag i citizen science med Statens Naturhistoriske Museum og bliv en del af naturhistorien

Detaljer

Statens Naturhistoriske Museum arbejder intensivt med citizen science. I standen kan du finde inspiration og viden om en lang række projekter du selv kan deltage i - fra DNA til myrer, ørne og svampe. Uanset om du er børnefamilie, amatør-ekspert eller skoleklasse står museets eksperter klar til at fortælle og engagere dig i netop deres projekt. Ud over at deltage kan du også få et kik ind i forskningens maskinrum hvor du kan få et indblik i hvad data bliver brugt til samt de fremtidige perspektiver ved borgerdrevet videnskab.

Swarovski Optik Verden tilhører dem, der kan se skønheden. Oplev øjeblikket! SEE THE UNSEEN. www.swarovskioptik.com

Detaljer

Verden tilhører dem, der kan se skønheden. Oplev øjeblikket! SEE THE UNSEEN. www.swarovskioptik.com

Verdens Skove: Ådslernes genkomst 2018 - For en stinkende rig natur I den vilde natur hænger død og liv tæt sammen - derfor sætter Verdens Skove fokus på ådsler.

Detaljer

Verdens Skove kæmper for vildere vidder i dansk natur med plads til biodiversitet, naturlig succession og intakte sammenhængende økosystemer. I den vilde natur hænger død og liv tæt sammen: Jo flere gamle træer, dødt ved og rådne dyr, jo bedre livsbetingelser for dyr og planter. Det er derfor nødvendigt, at vi i den danske natur giver plads til flere ådsler og dermed til den rige kadaverfauna, der knytter sig til ådsler. På Verdens Skoves stand på Naturmødet kan du derfor få oplysning om ådsler, deltage i debat om ådsler eller quizze om ådsler. Vi vil blandt andet sætte fokus på, hvordan vi praktisk set får plads til flere ådsler i Danmark - noget, der i dag er meget besværligt på grund af lovgivning, kulturelle konventioner og praktiske udfordringer.

Vestevent.dk VestEvent er en outdoor virksomhed. Har matrikel i Nordjylland, men opererer over hele Europa.

Detaljer

VestEvent har siden 2008 arrangeret Events i naturen langs Vestkysten. Vi er specialister i aktiviteter, der matcher forholdene omkring Vesterhavet, og opererer med stor fascination af og kærlighed til den natur, der omgiver os lokalt og globalt. Vore tilbud er udarbejdet, så de kan tilrettes og tilgodese både private og erhvervsrettede interesser. De senere år har vi oplevet en stigning i erhvervsrettede henvendelser, og har derfor udvidet samarbejdet med vore partnere, så vi matcher efterspørgslen og muligheden for at lave interessante Events – hele året rundt, over hele Europa. Vestevent har indgået et samarbejde med Jon Jensen , vinder af "Alene i vildmarken" i 2017. Jon står for vores lejr og bush-craft del.Hør mere om hans oplevelser torsdag og fredag på vores stand.