Dato

Filtrér Scener

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Thunderdome

14 00
14 40
Åbning af Naturmødet Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 14:00 - 14:40

Hvor

Thunderdome

17 00
18 30
Partilederrunde Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 17:00 - 18:30

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Vi tager naturdebatten til det højeste politiske niveau, når partilederne debatterer aktuelle naturpolitiske emner styret med professionel hånd af Ask Rostrup og omgivet af et engageret publikum i Thunderdome

Debattører

Ask Rostrup, Mette Frederiksen, Uffe Elbæk, Morten Østergaard, Pernille Skipper, Pia Olsen Dyhr,

15 00
16 00
Sundhedskorrespondent på TV Avisen Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Hvad sker der i din hjerne, når du står i en grøn bøgeskov? Og hvorfor er det vigtigt, at børn får masser af Vitamin N? TV-lægen Peter Qvortrup Geisling har samlet den seneste forskning om sammenhængen mellem natur og sundhed, og han har valgt at lægge premieren på sit nye foredrag ”Naturen på Recept” på årets Naturmøde. ”Humor skal jo også være så sundt, så jeg har også nogle helt særlige ting med til Hirtshals, der ellers kun egner sig til at blive fortalt nord for fjorden”, siger tv-lægen, der besøger Naturmødet den 24. maj. Peter fortæller en meget personlig historie om den natur, han selv fik plantet dybt i sig i barndommen i Nordjylland. Den natur, han forsøger at give videre til sin egen datter. Og du får også hans vildeste naturoplevelse og det bedste brev, han nogensinde har fået.

Debattører

Peter Qvortrup Geisling,

Billeder

16 00
16 30
Minister-debat Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 16:00 - 16:30

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Miljø- og fødevareministeren, Esben Lunde Larsen, er vært på denne live debat om naturen som ressource. Emnet "naturen som ressource" bliver diskuteret både i forhold til rekreativt brug og menneskers sundhed (Bruger vi naturen nok?), men også som en fysisk ressource i forhold til tømmer mm.

Debattører

Esben Lunde Larsen,

20 00
21 00
Naturens rettigheder Thunderdome
Aarhus Universitet

Arrangør

Aarhus Universitet

Kontakt

Anders Barfod, 52993097

Hvornår

24. Maj 20:00 - 21:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Det bør være klart for alle, at den ineffektive udnyttelse af jordens naturressourcer er nået til et kritisk punkt. Videnskaben fortæller os at den heftige økonomiske vækst er direkte årsag til masseudryddelse af andre arter på jorden. Rundt omkring på kloden begynder lande at anerkende naturens rettigheder i den ene eller anden form og FN har lanceret de såkaldte bæredygtighedsmål. Er dette starten på et paradigmeskifte, hvor det ikke længere kun er et spørgsmål om hvad naturen kan tilbyde mennesket, men hvad vores rolle bør være i naturen? Skal naturens rettigheder skrives ind i Danmarks Riges Grundlov på lige fod med ejendomsrettens ukrænkelighed? Skal 10, 20 eller 50% store dele af dansk natur fritages fra menneskets direkte kontrol? Skal vi lægge vores levevis fuldstændigt om?

Debattører

Arne Boelt , Lone Andersen , Rune Engelbreth Larsen, Ella Maria Bisschop-Larsen, Anders S. Barfod,

Billeder

22 00
23 55
Koncert: Loveshop Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 22:00 - 23:55

Hvor

Thunderdome

Billeder

16 30
16 55
Naturtale til nationen: Pia Olsen Dyhr Thunderdome

Arrangør

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 16:30 - 16:55

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Pia Olsen Dyhr holder naturtale til nationen.

Debattører

Pia Olsen Dyhr,

Billeder

Life

15 00
16 00
Økologi - biodiversitetens ven eller fjende? Life
Økologisk Landsforening & Coop

Arrangør

Økologisk Landsforening & Coop

Kontakt

Julie Rohde, 61974915

Hvornår

24. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Life

Detaljer

Økologien vil biodiversitet og har stort fokus på, hvordan landmændene bliver bedre til at invitere den vilde natur indenfor på gårdene. Men økologerne er også udfordret på biodiversiteten og i takt med landbrugets intensivering bliver der mindre plads til de vilde arter. Med fraværet af pesticider og kunstgødning burde økologien have et forspring i forhold til biodiversitet, men kan økologi og naturbeskyttelse forenes, og så fald hvordan?

Debattører

Per Kølster, Thomas Roland, Philip Hahn-Petersen,

18 00
19 00
Natur styrker sundheden - men hvordan får vi alle med? Life
Friluftsrådet

Arrangør

Friluftsrådet

Kontakt

Astrid Bjørg Mortensen , 24656230

Hvornår

24. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

Life

Detaljer

Natur og friluftsliv styrker vores mentale, sociale og fysiske sundhed - vi kan mærke det på vores egen krop, når vi er derude men også undersøgelser peger på en klar sammenhæng mellem naturbrug og sundhed. Hør om erfaringerne med kriseramte mænd i naturen - og hvad der skal til fra politisk side for at flere kan bruge de erfaringer. En borgmester og en sundhedsordfører fra Christiansborg kommer med bud på, hvad der skal til, for at natur bliver noget man kan få på recept, så alle borgere bliver sundere i naturen - også dem, der ikke selv finder vej ud i naturen.

Debattører

Anders Lund Madsen, Flemming Møller Mortensen , Arne Boelt , Simon Høegmark,

19 00
20 00
Den nye naturbevægelse Life
Forfatter og naturfotograf (Danarige.dk)

Arrangør

Forfatter og naturfotograf (Danarige.dk)

Kontakt

Rune Engelbreth Larsen, 40885225

Hvornår

24. Maj 19:00 - 20:00

Hvor

Life

Detaljer

Kampen om oprindelig natur på Amager Fælled rejste lokale til modstand mod betonbyggeri og tvang magtfulde lokalpolitikere i knæ i 2017. Sjældne arter viste sig at vinde kampen mod boliger og økonomiske hensyn efter årtier, hvor natur og biodiversitet har tabt og tabt. 2018 blev året, hvor Danmark fik udpeget det største areal med fremtidens naturlige vildskov – langtfra nok til at sikre truede arter i skovene, men et større skridt til gavn for skovnaturen end nogen sinde. Er der ved at opstå en ny naturbevidsthed og en ny naturbevægelse, der kan sætte biodiversitet og naturhensyn på dagsordenen – og VINDE kampe i det politiske liv? Anders Lund Madsen i samtale med to naturkrigere, museumsinspektør og biolog Morten D.D. Hansen og naturbogsforfatter og idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen.

Debattører

Anders Lund Madsen, Rune Engelbreth Larsen, Morten D.D. Hansen ,

Billeder

Videoer

21 00
22 00
Koncert: Kristian Leth Solo Life
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 21:00 - 22:00

Hvor

Life

Debattører

Kaare Manniche Ebert,

Billeder

20 00
21 00
Keynote speaker - Fredrik Sjöberg Life

Arrangør

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 20:00 - 21:00

Hvor

Life

Detaljer

Fredrik Sjöberg (f. 1958) er uddannet biolog. Han er en kendt flueforsker og kulturskribent, og har udgivet en lang række bøger, bl.a. om Tomas Tranströmers insektsamling fra Runmarö, hvor han også selv bor. I 2012 blev Sjöberg udnævnt til Æresdoktor i naturvidenskab ved Lunds universitet. I Danmark er han især kendt for sine tre bøger "Fluefælden", "Kunsten at flygte" og "Rosinkongen".

Debattører

Fredrik Sjöberg,

Billeder

Learn

15 00
16 00
Hvordan går det med naturen i de danske nationalparker? Learn
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, WWF og Nationalpark Thy, M&F Ministeriet.

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, WWF og Nationalpark Thy, M&F Ministeriet.

Kontakt

Charlotte Moshøj, DOF, 61775503

Hvornår

24. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Learn

Detaljer

Formelt blev naturbeskyttelsen ganske vist højt prioriteret i den danske nationalparklov, hvor formålet med nationalparkerne er er at »skabe og sikre større sammenhængende naturområder af national og international betydning, bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed, sikre kontinuitet og muligheder for fri dynamik i naturen«. Dog er der ingen formel lovgivning der understøtter formålsparagraffen. Ydermere dækker danske nationalparker ikke kun over naturområder, men også over landbrug, industri, byer og hovedveje, og skal rumme økoturister, friluftslivsudøvere mm. Hvorledes afvejes fokus på natur og biodiversitet mod andre interesser, hvordan går det med naturen i nationalparkerne og hvorledes sikre vi at de nationalparkerne bliver de fyrtårne for dansk natur som var påtænkt?

Debattører

Jan Falkentoft, Lars Mortensen , Egon Østergaard, Torben Juul Olesen , Thor Hjarsen, Michael Leth Jess, Esben Lunde Larsen,

18 00
19 00
Bør naturbeskyttelsesloven moderniseres? Learn
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Arrangør

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Kontakt

Mette Aaskov Knudsen, 23312193

Hvornår

24. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

Learn

Detaljer

Er der brug for en modernisering af naturbeskyttelsesloven efter vedtagelse af ny planlov?

Debattører

Julie Søgaard, Jane Kongstad, Lasse Baaner,

19 00
20 00
Skolestue - Foreninger Learn
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 19:00 - 20:00

Hvor

Learn

Debattører

Julie Søgaard,

16 00
17 00
Hvad særligt kan kommunale skove ift. statslige og private? Learn
Vejle Kommune - Natur og Friluftsliv

Arrangør

Vejle Kommune - Natur og Friluftsliv

Kontakt

Klaus Enevoldsen, 20435130

Hvornår

24. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

Learn

Detaljer

Ca 30 kommuner ejer i dag skov og alle landets større kommuner gør. Alligevel overses kommunal skovforvaltning ofte i tilskuds og lovgivningsarbejde Indlægget fortæller om hvordan skovforvaltning i Vejle kommune sikrer natur og biodiversitet samtidig med at skovene integreres i centrale kommunale arbejdsområder: o Naturforvaltning, bosætning og oplevelsesøkonomi o Samskabelse o Læring hos børn og unge fra vuggestue til skole o Aktivt friluftsliv for alle aldre og samarbejder med foreninger og institutioner o Sundhedsfremme o Tilbud til særlig udsatte fx psykisk syge mm. Indlægget giver en supplerende vinkel på natur og forvaltning af biodiversitet Debatører: Repræsentanter fra miljøudvalg, naturstyrelsen, kommuner og skovbruget. Opdateres på nettet når aftaler er på plads.

Debattører

Jan Falkentoft,

17 00
18 00
Overgang til urørt skov - Hvad gør vi herfra? Learn
Naturstyrelsen

Arrangør

Naturstyrelsen

Kontakt

Per Lynge Jensen, +4591329542

Hvornår

24. Maj 17:00 - 18:00

Hvor

Learn

Detaljer

Med et visuelt setup på scenen inviterer Erik Buchwald og projektleder Per Lynge Jensen alle interesserede til dialog om urørt skov og anden biodiversitetsskov. Oplægget handler om hvilke muligheder og udfordringer, der ligger i arbejdet med at gå fra en skov med træproduktion til en urørt skov, hvor naturen får førsteprioritet. I alt forventes 45 skovområder i de statslige skove – eller godt 13.300 hektar – overgå til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Områderne er udpeget ud fra viden fra Erik Buchwalds erhvervs-ph.d. samt rådgivning fra Københavns og Aarhus Universitet.

Debattører

Per Lynge Jensen, Erik Buchwald,

Billeder

20 00
21 00
Skolestue - Foreninger Learn

Arrangør

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 20:00 - 21:00

Hvor

Learn

Roots

15 15
15 45
Åbningstale på Roots v. Morten DD Roots
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 15:15 - 15:45

Hvor

Roots

Detaljer

En af landets mest folkekære naturformidlere åbner scenen med et brag.

Debattører

Morten D.D. Hansen ,

19 00
20 00
Hvem vil være naturmillionær? Roots
Den Danske Naturfond og Naturmødet

Arrangør

Den Danske Naturfond og Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 19:00 - 20:00

Hvor

Roots

Detaljer

Der skal dystes om skovbeviser, når vi byder op til en medrivende naturquiz. Hvor mange kvadratmeter urørt skov rækker din natur-viden til at sikre? Tag en god ven i hånden og stil op i Hvem vil være millionær Naturmøde-style. 4 eksperter sidder klar som livliner.

21 00
22 00
Bål, guitar og sexede historier Roots
WWF

Arrangør

WWF

Kontakt

Thor Hjarsen,

Hvornår

24. Maj 21:00 - 22:00

Hvor

Roots

Detaljer

Biologernes bedste historier om dyrenes sexliv! Thor Hjarsen battler med Vicky og Tobias om hvem, der kan de mest sexede historier fra naturen. Det her skal du høre hvis du vil have en chance for at brillere i "Gæt en diller"-quizzen fredag aften!

Debattører

Thor Hjarsen,

16 00
17 00
Kratluskere, fuglekiggere og trækrammere – WTF!? Roots
Naturhistorisk Museum

Arrangør

Naturhistorisk Museum

Kontakt

Tobias Sandfeld,

Hvornår

24. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

Roots

Detaljer

Fire naturelskere bekender deres ”synd” og fortæller hvorfor de elsker naturen

20 30
21 30
Rock koncert leveret af Horne Efterskole Roots
Horne Efterskole

Arrangør

Horne Efterskole

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 20:30 - 21:30

Hvor

Roots

Detaljer

Horne Efterskoles musikelever spiller kendte rocknumre fra rockens historie fra 50’erne og frem.

20 45
23 55
Sov ude! Roots
Det Danske Spejderkorps

Arrangør

Det Danske Spejderkorps

Kontakt

Dieter Toftkær, 20825671

Hvornår

24. Maj 20:45 - 23:55

Hvor

Roots

Detaljer

Vil du også sove ude? Sov Ude arrangementet er den 26. maj, og på Naturmødet tager vi forskud, sover ude og sætter fokus på de oplevelser, som friluftslivet, naturen og mørket tilbyder.Vi sover ude, og alle inviteres med udenfor til hygge, bålsamtale, afslapning og en nat med månen og stjernerne som natlampe. Medbring dit eget sovegrej eller tilmeld dig til Dieter inden den 1. maj på dt@dds.dk. Alle kan være med, uanset om man er garvet spejder eller bare drømmer om at falde i søvn under stjernerne. Er du i tvivl om, hvad du skal have af udstyr til en nat i det fri har Spejder.dk masser af tips til alt fra hvilket liggeunderlag og sovepose, der passer bedst til dine behov. Vi mødes ved bålet på Roots kl. 20.45 og følges ud i det fri til overnatning senere på aftenen.

Videoer

21 30
22 15
Få elektroniske vibes på Roots Roots
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 21:30 - 22:15

Hvor

Roots

Detaljer

Lad dig rive med - og lad de elektroniske vibes gribe dig, mens solen går ned over Vesterhavet og lyset og lyden dunker ud af Roots-scenen torsdag aften på Naturmødet. Vrå Højskoles elektroniske musikhold leverer lyden, og du gynger med sammen med os og dem, der står omkring dig. Vi lover, at vi skal gøre det svært for dig at stå stille - og vi vil præsentere dig for en dragende lydflade, der tager dig med på en musikalsk tidsrejse. Vi bringer dig tilbage til Naturmødet og Hirtshals igen med trommer og bas, der går i blodet af dig. Kom med og hold en fest når E-musik eleverne fra Vrå Højskoles holder pulsen oppe på torsdagens sidste timer fra kl. 22.00.

16 00
22 00
Kom og vær med! Roots
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 16:00 - 22:00

Hvor

Roots

Detaljer

Masser af fede drop-in aktiviteter v. Vrå Højskole. Se beskrivelser i programmet for Explore Byg møbler af paller, lav en arm-strik skulptur og prøv mange og anderledes aktiviteter med foto. Elever og lærere fra Vrå højskole fylder pladsen ved Roots med masser af spændende og anderledes aktiviteter som du kan komme og deltage i. De enkelte aktiviteter er beskrevet i programmet under Explore, her er også angivet hvad tid de enkelte aktiviter forløber. Der sker noget hele tiden, og det bliver sjovt og spændende, så det er bare om at komme og være med!

22 15
23 00
Dug-friske sange og moderne lyd fra Vrå Højskole Roots
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

,

Hvornår

24. Maj 22:15 - 23:00

Hvor

Roots

Detaljer

Kom og lyt til helt nye sange fra Vrå Højskoles sangskrivningslinie på Roots torsdag aften. Sangskrivningsholdet vil tage dig med ind i et univers af alt fra kristen støjrock til rødstrømpe-kaos- pop. Vi garanterer god musik, tekster der er unikke og en medrivende oplevelse. Få en smagsprøve hvad musik også kan, når den bliver helt personligt med et moderne budskab og udtryk. Vi glæder os til at spille for dig.

Explore

16 00
18 00
Palleworkshop på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Anders, 98981010

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Har du lyst til at udfolde dig fysisk og samtidig skabe noget brugbart? Så kom med, når vi upcycler transport-paller og laver dem om til fede møbler som sofaer, borde og stole. Palleworkshoppen er for dig, der har lyst til at bruge kræfter, men også for dig, der vil være med til at give det sidste finish med slibe-arbejdet og pudsning. Kort sagt: Alle kan være med, og du behøver ikke at kunne bruge en boremaskine eller have et svendebrev som tømmer. Vi leverer skruer, paller og sandpapir – men vi beholder de møbler, der bliver lavet på Roots. Bliver du inspireret af de møbler du ser hos Vrå Højskoles palleworkshop er du velkommen til at få en instruktion i, hvordan du selv laver dem derhjemme. Du kan få en brugsanvisning med dig hjem.

Billeder

16 00
18 00
Kreaworkshop med armstrik og tekstilkunstværk på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Lene Schøning sammen med elever på højskolen, 98981010

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Vær med, når Vrå Højskole er kreative i stor skala. Vi er klar til store armbevægelser, når vi går i gang med at arm-strikke. Det er sjovt, og du kan hurtigt se, at der sker noget. Du behøver ikke at have strikket før for at være med, bare du har lyst til at give den gas og have det sjovt sammen med os og vores højskoleelever. Er du ikke til arm-strik kan du prøve kræfter med vores tekstil kunstværk. Sammen ”går vi i hegnet” og udsmykker rammerne omkring Roots. Under hele Naturmødet laver vi et tekstil-værk, som du kan være med til at sætte dit personlige præg på. Du kan både væve, knytte og brodere – der er fri leg og en fed proces i vente. Du behøver ikke at tilmelde dig for at være kreativ sammen med Vrå Højskole på Roots. Du dukker bare op og er med.

Billeder

16 00
18 00
Strikkecafé på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Pia, 98981010

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Kom og besøg Vrå Højskoles hyggelige strikkecafe på Roots. Vi har fundet de bløde møbler frem og vi har kaffe og te på kanden, og er klar til en strik og snak med dig. Strik virker for mange som terapi: Du får tid til at fordybe dig, du kommer ned i tempo, og du får glæden af at se dine hænder skabe noget, du kan bruge. I vores strikcafé kan du medbringe dit eget strikketøj og garn, men du er også velkommen til at låne af os. Vi har både strikkepinde og garn med. Er du nybegynder lærer vi dig gerne, hvordan du slår masker op, vi introducerer dig til ret- og vrang – og giver dig måske lyst til at fortsætte med strikning på egen hånd. Kom glad og strik med os.

Billeder

16 00
18 00
Real lyd - installationskunst - work in progress på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Anders C, 98981010

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Forlad Hirtshals, Naturmødet og verden omkring dig i et øjeblik. Tag høretelefonerne på, luk øjnene og drøm dig væk. Glem dig selv i en verden af lyde og bevæg dig fra univers til univers. Dyk under havets overflade, forsvind i junglens indre, eller drej en knap og hør, hvordan virkeligheden manipuleres og tager dig med på en rejse til fremmede dimensioner, hvor fantasien sættes fri. Vrå Højskole tager dig med ud i naturen ved hjælp af vores elektroniske musikelever og undervisere, der vil give dig en lytte-oplevelse ud over det sædvanlige. Mød op og slå ørerne ud på Roots på Naturmødet.

Billeder

16 00
18 00
Analog foto-workshop på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Emil Schildt, 98981010

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Besøg Vrå Højskoles analoge fotostudie på Roots og mød Emil Schildt, der underviser i foto på Vrå Højskole. Emil er ekspert i gamle kameraer og analog fototeknik. Han har taget et gammelt mahogni-kamera med på Naturmødet, som du kan få lov til at sidde foran – og prøve bagved. Du kan få taget dit portrætfoto hos Emil, og du kan se hvordan han arbejder, ganske gratis. Hvis du har din mail-adresse med, så sender Vrå Højskole billedet til dig efter Naturmødet. Du kan også få en snak med Emil om fototeknik, og du kan høre mere om mørkekammer-teknik, fremkaldemetoder og kameraudstyr.

Billeder

16 00
18 00
Fremkald fotografier med oliemaling (bromoil) på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Emil Schildt, 98981010

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Bromoil er en ældgammel foto-teknik, hvor du fremkalder billeder ved hjælp af oliemaling. Vrå Højskole har sin egen Bromoil-ekspert nemlig Emil Schildt, der på denne workshop vil give dig en introduktion i teknikken, og du kan få lov at prøve den af i praksis. Vrå Højskole har på forhånd taget nogle billeder, som du fremkalder på workshoppen på Naturmødet med oliemaling. Du vælger farver og er med til at skabe et unikt motiv med dit eget præg. Du behøver ikke at vide noget om fotografi for at deltage. Vær dog opmærksom på, at dit tøj kan blive beskidt under processen. Vrå Højskole stiller oliemaling og grej til rådighed.

Billeder

16 00
18 00
Foto-doku-camp på Roots: Tag med Pixlacademy på fotoopgave Explore
Vrå Højskole og PixlArt

Arrangør

Vrå Højskole og PixlArt

Kontakt

Søren Schnoor, 98981010

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Bliv fotograf for nogle timer sammen med Søren Schnoor og Tao Lytzen. De to fotografer sender dig ud på en fotoopgave på Naturmødet, og giver dig feedback og vejledning på de billeder, du kommer tilbage med. Du kan låne professionelt grej på workshoppen, men du er også velkommen til at medbringe dit eget. De bedste billeder offentliggøres online. Søren Schnoor, der til daglig arbejder som freelancefotograf og underviser på Vrå Højskole, vil sammen med fotojournalist og bagmand til PixlArt i Østervrå fra august arbejde i en helt ny konstellation: PixlAcademy, som er en fotofusion mellem Vrå Højskole og PixlArt. Få en lille bitte forsmag på det professionelle fotoforløb på workshoppen på naturmødet – og hør mere om den nye banebrydende fotosatsning. Læs mere på www. Pixlacademy.dk

Billeder

20 00
22 00
Foto-doku-camp på Roots: Tag med Pixlacademy på fotoopgave Explore
Vrå Højskole og PixlArt

Arrangør

Vrå Højskole og PixlArt

Kontakt

Søren Schnoor, 98981010

Hvornår

24. Maj 20:00 - 22:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Bliv fotograf for nogle timer sammen med Søren Schnoor og Tao Lytzen. De to fotografer sender dig ud på en fotoopgave på Naturmødet, og giver dig feedback og vejledning på de billeder, du kommer tilbage med. Du kan låne professionelt grej på workshoppen, men du er også velkommen til at medbringe dit eget. De bedste billeder offentliggøres online. Søren Schnoor, der til daglig arbejder som freelancefotograf og underviser på Vrå Højskole, vil sammen med fotojournalist og bagmand til PixlArt i Østervrå fra august arbejde i en helt ny konstellation: PixlAcademy, som er en fotofusion mellem Vrå Højskole og PixlArt. Få en lille bitte forsmag på det professionelle fotoforløb på workshoppen på naturmødet – og hør mere om den nye banebrydende fotosatsning. Læs mere på www. Pixlacademy.dk

Billeder

16 00
17 00
Skal Gudenåen reetableres? Explore
Foreningen til nedlæggelse af Tange sø

Arrangør

Foreningen til nedlæggelse af Tange sø

Kontakt

Lars Vedsø, 21806488

Hvornår

24. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Siden 1921, hvor Tangeværket/Tange sø blev dannet, har Gudenåen været lagt i lænker. Det har haft betydelige negative konsekvenser for hele Gudenåens øko-system. Selv i dag lider 5 "rødlistearter" under forholdene, områdets biodiversitet er lav, dannelse af store mængder organisk materiale sker fortsat mv. Tiden er kommet til at rette op på vores fejltagelse for 100 år siden gennem en reetablering af et helt enestående naturområde, der hvor Tange sø i dag ligger. Området kunne blive et fyrtårn for naturgenoprettelse i det Midtjyske, laksene ville igen få adgang til de sidste urgamle gydepladser den benyttede for den blev udryddet med opførelsen af Tange sø/Tangeværket - vi ville se et helt enestående naturområde skyde op igen (http://www.befri-gudenaaen.dk)

Billeder

Videoer

20 30
21 00
Solnedgangsandagt Explore
Folkekirken

Arrangør

Folkekirken

Kontakt

Bjarne Hougaard, 51670660

Hvornår

24. Maj 20:30 - 21:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Som afslutning på dagen er det godt at give tid til ro og eftertanke. Ved solnedgangsandagten synges nogle kendte og mindre kendte salmer og sange, og en af Folkekirkens præster vil holde en kort meditation. Der rundes af med bøn og velsignelse, og det hele bliver fulgt af god musikledsagelse.

Billeder

20 00
21 00
CEREMONI FOR VANDET Explore
Grandmothers Circle The Earth - Danmark

Arrangør

Grandmothers Circle The Earth - Danmark

Kontakt

Jane Folsted, 30425754

Hvornår

24. Maj 20:00 - 21:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

En ceremoni i kærlighed og respekt til VANDET. Medbring evt. et lille flaske vand fra dit sted. Ledet af Bedstemor Jane. Efterfølgende er der hygge omkring bålet med sang og chants Grandmothers Circle er et fællesskab for kvinder i alle aldre, som bidrager til at ære og bevare Moder Jord. "When the Grandmothers speak, the World will heal" Tiden er nu, hvor vi over hele jorden forener os. Kvinder som mænd står vi frem for at rette opmærksomheden mod en verden i balance med naturen, med trivsel for alle og for bæredygtighed og fred - Vi bedstemødre er spontane og livsglade, og når vi er sammen, ved vi aldrig hvad som opstår nu og her. Besøg os på Husmoderstranden, hvor vi hovedsagelig vil holde til.

Billeder

14 00
22 00
Den Genbesatte Bunker Explore
Blomsterbunker i Hirtshals

Arrangør

Blomsterbunker i Hirtshals

Kontakt

Inge Tranter, 42152670

Hvornår

24. Maj 14:00 - 22:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Oplev lydinstallationen skabt af lydkunstner Morten Poulsen. Værket afspiller lydoptagelser fra havområdet umiddelbart ud for kysten ved Hirtshals. Installationen er det første led i kunstværket Den Genbesatte Bunker i samarbejde med billedkunstner Inge Tranter og keramiker Janice Hunter. Børn og unge kan være med til at skabe kunstværket ved at besøge vores stand på Naturmødet hvor de kan tegne en blomst til det næste led i skabelsen af kunstværket. Lydinstallationen opføres med bevilling fra KulturKANten og KODA Kultur.

Billeder

14 00
17 00
Rapelling fra Hirtshals hotel for alle Explore
Vestevent.dk

Arrangør

Vestevent.dk

Kontakt

martin svendsen, 20607071

Hvornår

24. Maj 14:00 - 17:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Vestevent rapeller dem ned fra hotellets 20 mtr høje væg, som har lyst, og vi kan nå! Borgmesteren Arne Boelt kigger muligvis forbi, til et lille sus i maven! Derudover har Vestevent på deres stand information om de mange muligheder du har for at komme med ud i naturen , både i Danmark såvel som resten af Europa. Kig forbi til en snak og en kop kaffe fra bålet Martin Vestevent 20607071

Billeder

Videoer

14 00
21 00
WE : THE COSMIC TRIBE - INSTALLATION Explore
Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Arrangør

Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Kontakt

Camma Dahl Nedergård, +4541151681

Hvornår

24. Maj 14:00 - 21:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

I den antropocæne tidsalder tvinges vi til at erkende, at vi er en uadskillelig del af denne planet og til at opgive vore velkendte forståelser af forholdet mellem mennesker, natur og teknologi. Uhindret af velkendte koncepter må vi åbne os mod nye forståelser af os selv og verden omkring os for at kunne opnå en meningsfuld sameksistens. Vi foreslår, at menneskeheden er en del af en samlet kosmisk stamme og dermed sidestillet med alt andet i universet. WE : THE COSMIC TRIBE er et værk, der udfordrer den måde hvorpå vi tænker, føler og forholder os til naturbegrebet. Vi udnytter det transformative potentiale i rituel praksis og inviterer publikum til at deltage i en performance bestående af vibrationer og soniske elementer, som drager deltagerne ind i en kropslig, transformerende oplevelse.

18 00
19 00
WE : THE COSMIC TRIBE - RITUAL Explore
Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Arrangør

Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Kontakt

Camma Dahl Nedergård, +4541151681

Hvornår

24. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

I den antropocæne tidsalder tvinges vi til at erkende, at vi er en uadskillelig del af denne planet og til at opgive vore velkendte forståelser af forholdet mellem mennesker, natur og teknologi. Uhindret af velkendte koncepter må vi åbne os mod nye forståelser af os selv og verden omkring os for at kunne opnå en meningsfuld sameksistens. Vi foreslår, at menneskeheden er en del af en samlet kosmisk stamme og dermed sidestillet med alt andet i universet. WE : THE COSMIC TRIBE er et værk, der udfordrer den måde hvorpå vi tænker, føler og forholder os til naturbegrebet. Vi udnytter det transformative potentiale i rituel praksis og inviterer publikum til at deltage i en performance bestående af vibrationer og soniske elementer, som drager deltagerne ind i en kropslig, transformerende oplevelse.

14 00
23 55
Sund i Naturen - med natur- og kulturformidlerne fra UCN Explore
Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Arrangør

Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Kontakt

Birgitte Overgaard Madsen, 41226237

Hvornår

24. Maj 14:00 - 23:55

Hvor

Explore

Pop-up aktiviteter - for mere info gå til UCN's stand

Detaljer

Kan en Natur- og kulturformidler mon gøre DIG mere Sund i Naturen? På årets Naturmøde kan du opleve og møde studerende fra UCN's natur- og kulturformidleruddannelse. De vil bl.a. sætte fokus på aktiviteterne med temaet sundhed og natur, og hvem ved. Måske har de selv en aktivitet på programmet. Hold godt øje med natur- og kulturformidlerne. Følg med dem, hvis de lokker dig. Tænk hvis de kan give dig en følelse af at være mere Sund i Naturen.

The Village

15 30
18 30
#stopmadspild The Village
AVV og Hjørring Kommune

Arrangør

AVV og Hjørring Kommune

Kontakt

Morten Ulltveit-Moe, 30329151

Hvornår

24. Maj 15:30 - 18:30

Hvor

The Village

Detaljer

Lækkersulten? Kig forbi, når en repræsentant fra det danske kokkelandshold snyder skraldespanden med ægte gastronomi! Smag på de små hapsere lavet af restemad fra SuperBrugsen i Hirtshals.

Billeder

14 00
18 45
Workshop - Giv dit affald nyt liv The Village
AVV og Hjørring Kommune

Arrangør

AVV og Hjørring Kommune

Kontakt

Morten Ulltveit-Moe, 30329151

Hvornår

24. Maj 14:00 - 18:45

Hvor

The Village

Detaljer

Kunsthåndværker Sanne Falk viser, hvordan plast-, metal-, pap- og papir-affald kan få nyt liv. Medbring lidt kreativitet og godt humør - så sørger vi for materialerne.

Billeder

16 00
17 00
Sporing af havørne via GPS The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Charlotte Moshøj, 61 77 55 03

Hvornår

24. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Foredrag: Biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Charlotte Moshøj, og ørne-ekspert, Kim Skelmose, fortæller, hvordan det er muligt at indsamle viden om havørnes færden med avanceret GPS-teknologi. Op til midten af 1800-tallet var havørnen udbredt i det meste af Danmark, men i 1911 forsvandt den som ynglefugl i landet. Havørnen genindvandrede til Danmark i 1995, og har siden været i langsom fremgang. I 2015 var der 72 ynglepar primært i den sydlige del af landet. Den data som Dansk Ornitologisk Forening indsamler anvendes i organisationens arbejde med ørne-beskyttelse.

Billeder

17 30
18 30
Viben: Folkekær, men fordrevet The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Charlotte Moshøj, 61 77 55 03

Hvornår

24. Maj 17:30 - 18:30

Hvor

The Village

Detaljer

Foredrag: Hvorfor forsvinder viben, og andre af agerlandets fugle? Danmark har på 40 år mistet over 2,9 mio. fugle af de 22 arter, som er særlig knyttet til agerlandet. Niels Andersen, vibeekspert, medlem og frivillig i Dansk Ornitologisk Forening, og modtager af DOF's hæderspris i 2017, fortæller om sit frivillige arbejde for at redde viben, hvad den drastiske tilbagegang i agerlandets fugle skyldes, og hvordan man kan vende udviklingen.

Billeder

14 00
16 00
Besøg DOFlab The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Toke F. Nyborg,

Hvornår

24. Maj 14:00 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

Besøg DOFlab og afprøv din viden om fugle, få indblik i nogle af fuglenes hemmeligheder og se en udstoppet havørn på helt tæt hold.

14 00
16 00
Virtual reality-oplevelse med vilde pingviner The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Toke F. Nyborg,

Hvornår

24. Maj 14:00 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

Virtual reality-oplevelse med vilde pingviner. Vil du vide mere om pingviner, hvorfor de nærmer sig udryddelse, og hvad der kan gøres for at hjælpe dem, så kig forbi Dansk Ornitologisk Forenings telt.

Billeder

14 00
19 00
Find dronningen The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

24. Maj 14:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Hør om biernes spændende verden og se den helt tæt på. Hør også hvor vigtige bierne er for vores bestøvning, og hvordan du kan gøre en forskel.

14 00
19 00
Smag biernes honning - et naturprodukt. The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

24. Maj 14:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Oplev hvor forskelligt biernes honning kan smage, og hør hvordan man finder frem til, hvilke planter honningen kommer fra.

15 15
15 45
BI-bingo The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

24. Maj 15:15 - 15:45

Hvor

The Village

Detaljer

Spil med i lotteriet og lær om bierne og blomsterne. Vind flotte præmier.

16 00
17 00
Insekter - hvad skal vi med dem? The Village
Alternativet Nordjylland

Arrangør

Alternativet Nordjylland

Kontakt

Susanne Zimmer, 41171899

Hvornår

24. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Susanne Zimmer, Folketingskandidat for Alternativet Nordjylland sætter insekter på dagsordenen. Kan du huske dengang bilruderne blev dækket af smadrede insekter, når man kørte på visse årstider? Kan du huske da vores grøftekanter var fyldt med blomster? Kan du huske.... Siden 80´erne er 80% af vores insekter forsvundet, og derfor er denne udfordring en af Susannes mærkesager. Er det et reelt et problem med den dalende insektbestand? Kan vi undvære dem? Hvilken funktion har de? Hvordan kan vi øge bestanden? Hvad kan vi gøre i vores haver, på vores marker, i vores grøftekanter og parker? Skal der en ændret lovgivning til for at hjælpe insekterne? Lad og drøfte det - og sammen gøre hinanden klogere på problemer og muligheder. www.s-zimmer.dk

Billeder

14 00
19 00
Til jord skal du blive ... The Village
Folkekirken

Arrangør

Folkekirken

Kontakt

Bjarne Hougaard, 51670660

Hvornår

24. Maj 14:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Folkekirken er begravelsesmyndighed og langt de fleste begravelser foregår ud fra Folkekirken. Der er mange forskellige hensyn, der skal tages, når beslutningen om begravelsesform skal tages. Hvor meget skal hensynet til natur og miljø fylde i den sammenhæng. Se mere om de mange forskellige muligheder der er forskellige steder i Danmark. Få en snak med repræsentanter for Folkekirken - enten præst, en kirkegårdsmedarbejder eller et medlem af et menighedsråd. Du får også mulighed for at give udtryk for, hvad du selv tænker om begravelse.

Billeder

15 00
15 30
Mød Pia Olsen Dyhr The Village
SF

Arrangør

SF

Kontakt

Jørgen Bing, 41223054

Hvornår

24. Maj 15:00 - 15:30

Hvor

The Village

Detaljer

I SF’s telt står partileder Pia Olsen Dyhr klar til en snak om natur, klima og miljø.

Billeder

17 00
17 30
Retter med spiselige vilde planter og snapseurter The Village
Dansk Botanisk Forening

Arrangør

Dansk Botanisk Forening

Kontakt

Eva Kullberg, 21698223

Hvornår

24. Maj 17:00 - 17:30

Hvor

The Village

Detaljer

Der vil gives eksempler på hvilke retter man kan lave af vilde spiselige planter og hvordan man kan lave sin egen kryddersnaps.

17 30
18 30
Biodiversitet - et mål i hverdagen The Village
Alternativet Nordjylland

Arrangør

Alternativet Nordjylland

Kontakt

Knud R. Poulsen, 23281103

Hvornår

24. Maj 17:30 - 18:30

Hvor

The Village

Detaljer

Knud R. Poulsen præsenterer emnet "Biodiversitet" ud fra FNs verdensmål nummer 15, og lægger op til samtale om, hvilken betydning den har, og hvorfor det er så vigtigt, samt hvordan vi hver især kan gøre noget for at bidrage til en større mangfoldighed i naturen. Her er mulighed for at høre, samt lytte til eller aktivt deltage i samtalen om biodiversitet i din hverdag. MÅL 15 - LIVET PÅ LAND: Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem, Samt sørge for en bæredygtig skovdrift, bekæmpe ørkendannelse og stoppe samt modarbejde nedbrydningen og ødelæggelsen af biodiversiteten.

Billeder

14 30
15 30
DSL præsenterer: Professionel naturforvaltning The Village
DSL

Arrangør

DSL

Kontakt

Marianne Tinggaard,

Hvornår

24. Maj 14:30 - 15:30

Hvor

The Village

Detaljer

Speeddating om professionel naturforvaltning i praksis - uanset den herskende mode. Som aktør på mange af arealer, der er i spil ift. den verserende naturdebat, skifter arbejdet fokus, men DSLerne byder ind med faglighed, ledelse og økonomisk sans. Hvad er vigtigst for dig? Vi taler bl.a. om produktion og natur, naturpleje og tilgroning, kultur og friluftsliv. Kom og deltag i debatten og mød DSL.

Billeder

18 00
19 00
DSL præsenterer: Professionel naturforvaltning The Village
DSL

Arrangør

DSL

Kontakt

Marianne Tinggaard,

Hvornår

24. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Speeddating om professionel naturforvaltning i praksis - uanset den herskende mode. Som aktør på mange af arealer, der er i spil ift. den verserende naturdebat, skifter arbejdet fokus, men DSLerne byder ind med faglighed, ledelse og økonomisk sans. Hvad er vigtigst for dig? Vi taler bl.a. om produktion og natur, naturpleje og tilgroning, kultur og friluftsliv. Kom og deltag i debatten og mød DSL.

Billeder

16 00
16 30
I urfuglens tid The Village
Gads Forlag

Arrangør

Gads Forlag

Kontakt

Mette Højbjerg, 22242645

Hvornår

24. Maj 16:00 - 16:30

Hvor

The Village

Detaljer

Urfuglen er væk. Det er ikke længe siden, men uddød er den. Urfuglens fremgang og succes var båret af hedebondens ydmyge kår, men med det moderne, teknologiske landbrug forsvandt en århundredgammel bondekultur – og dermed også urfuglen. Hedenaturen med dens smukke og særegne dyr, fugle og planter var en rig natur - med ørne, traner og ulve - som man i dag tilstræber at komme tilbage til gennem naturgenopretning og naturpleje. Men skal vi det? Altså tilbage til 'urfuglenes tid'? Og hvorfor? Samtale om heden, naturværdier og nye nationalparker med forfatteren Jens Gregersen, der samtidig med Naturmødet udkommer med en ny bog om den jyske hede, og journalist Søren Olsen.

14 00
23 55
Jon fra The Village
Vestevent.dk

Arrangør

Vestevent.dk

Kontakt

martin svendsen, 20607071

Hvornår

24. Maj 14:00 - 23:55

Hvor

The Village

Detaljer

Jon fra "Alene i vildmarken" beretter om sine oplevelser før, under og efter under sit 45 dages ophold i nord Norge, og med Vestevent ved team afviklinger.

Billeder

18 30
19 00
Mød tv-lægen og forfatteren Peter Qvortrup Geisling The Village
Gyldendal

Arrangør

Gyldendal

Kontakt

Nanna Sardorf, 33755528

Hvornår

24. Maj 18:30 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Glemmer du skoven, stranden, solsorten og sommerfuglene – og måske også din mentale sundhed, fordi så meget andet presser sig på? Kom og fortæl dine gode naturoplevelser – hvad enten det er med fiskestangen eller madkurven – til tv-lægen og forfatteren Peter Qvortrup Geisling. Natur er veldokumenteret medicin og vigtige mentale vitaminer – også for tv-lægen selv, der er aktuel med bogen NATUREN PÅ RECEPT.

Billeder

14 00
18 00
Gæt en hale The Village
Rambøll

Arrangør

Rambøll

Kontakt

Kristine Kjørup Rasmussen, 51616835

Hvornår

24. Maj 14:00 - 18:00

Hvor

The Village

Detaljer

2 quiz opgaver i Rambølls telt med præmie hvis du har et skarpt øje eller øre.

15 00
15 30
Planlægning af skovrejsning The Village
Naturstyrelsen

Arrangør

Naturstyrelsen

Kontakt

Helene Overby,

Hvornår

24. Maj 15:00 - 15:30

Hvor

The Village

Detaljer

Naturstyrelsen Vendsyssel har gennem de sidste 3 år planlagt og gennemført 3 bynære skovrejsningsprojekter ved hhv. Hjørring, Sindal og Løkken. I processen har der været anvendt såvel borgerinddragelse samt en metode med værdikortlægning, hvor eksisterende værdier kortlægges og hvor det nøje overvejes hvilke muligheder områderne indeholder. Det har givet mulighed for at planlægge bevoksninger, hegn og faciliteter for friluftslivet så der bedst muligt tages højde for eksisterende værdier som kulturminder, landskab og udsigter, naturarealer, arter, skovbryn og offentlighedens brug af arealet. Vi er rigtig tilfredse med resultatet og oplægget vil gennemgå den anvendte planlægningsproces og metode med værdikortlægning.

14 00
19 00
JA har fokus på NATUR - med quiz og meningstræ The Village
JA

Arrangør

JA

Kontakt

Mai Sinius-Clausen,

Hvornår

24. Maj 14:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Skal vi forsøge at bekæmpe invasive arter? Skal vi gøre noget for ikke selv at eksportere arter til områder, hvor de ikke hører naturligt hjemme? Hvad kendetegner invasive arter, og hvorfor er det blevet et stigende problem? Kom og giv din mening til kende på vores meningstræ, du kan også blive klogere på problemstillingen og få trykprøvet dine holdninger. Vi vil også gerne sætte besøgende på Naturmødet på en prøve. Derfor giver vi dem chancen for at prøve en lille quiz. Du får lov at gætte på en række arter. Er de invasive eller ej i Danmark? Hvilke arter har vi selv eksporteret til alverdens lande?

Billeder

16 15
16 45
Peter Qvordrup Geisling :Har naturen en sommerfugleeffekt på børn ? The Village
Danmarks Naturfredningsforening

Arrangør

Danmarks Naturfredningsforening

Kontakt

Thomas Neumann, 30233770

Hvornår

24. Maj 16:15 - 16:45

Hvor

The Village

Detaljer

Lystfiskeren, geddebetvingeren, sommerfuglenørden, friluftsmennesket og vores alles TV læge Peter Qvordrup Geisling - kommer i grønt forhør om sommerfugle kan skubbe til børns naturforståelse og livsbane.

16 30
17 15
Vand i verden The Village
Hjørring Vandselskab A/S

Arrangør

Hjørring Vandselskab A/S

Kontakt

Anna Klitgaard, 38412858

Hvornår

24. Maj 16:30 - 17:15

Hvor

The Village

Detaljer

Samtalesalonen: Herboende flygtninge og migranter fortæller om vandproblematikker i deres tidligere verdener. Efterfølgende er der mulighed for at stille spørgsmål.

Billeder

18 00
18 45
Der er penge i vand The Village
Hjørring Vandselskab A/S

Arrangør

Hjørring Vandselskab A/S

Kontakt

Anna Klitgaard, 38412858

Hvornår

24. Maj 18:00 - 18:45

Hvor

The Village

Detaljer

Salgslokalet: Danske eksportvirksomheder redder liv med innovative vandløsninger rundt om i verden. Vi inviterer nogle af dem ind i salgslokalet til en snak om, hvilke udfordringer de møder globalt, og hvordan de løser dem. Kom og få de gode nyheder her.

Billeder

14 30
16 00
Genbrug af byggematerialer The Village
Hjørring Kommune

Arrangør

Hjørring Kommune

Kontakt

Susanne Smed, 41 22 65 93

Hvornår

24. Maj 14:30 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

I Danmark fokuseres der på at reducere ressourceforbruget. Vi har i mange år knust mursten og beton og genanvendt dette til opbygning af eksempelvis veje. I dag er der mere fokus på at genbruge byggematerialerne, direkte og til samme formål. Udviklingen går fra ”genanvendelse” til ”genbrug”. Genanvendelse er når affaldsmaterialer bliver forarbejdet til at indgå i produktionen af nye byggematerialer. Genbrug er når gammelt byggemateriale anvendes igen, direkte til samme formål, uden forarbejdning. I ressourcemæssig sammenhæng er genbrug at foretrække frem for genanvendelse, fordi genbrug er mere ressource besparende. I Hjørring Kommunes telt vil du høre om mulighederne for at genanvende gamle mursten, og hvilke overvejelser du skal huske hvis du tænker på at genbruge byggematerialer.

16 00
19 00
Her er de innovative projekt-idéer om vand, der sætter Hjørring på Verdenskortet The Village
Hjørring Kommune

Arrangør

Hjørring Kommune

Kontakt

Martin Berg Nielsen, 41936983

Hvornår

24. Maj 16:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Hjørring Kommune har i foråret gennemført et Arena-projekt, hvor omverdenen er blevet inviteret med til at deltage i et forløb omhandlende projektideer om vand. Forløbet er nu færdigt, og vi har formuleret de mest innovative projektideer man kan forestille sig. På Naturmødet vil arena-manageren afsløre idéerne, og besøgene i teltet inviteres til at komme med input til hvordan vi nu kommer idéerne.

16 00
17 00
Crowdfunding The Village
Coop

Arrangør

Coop

Kontakt

Agnete Dalsgaard, 20220847

Hvornår

24. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Coop Crowdfunding er Danmarks førende fødevare Crowdfunding platform. Siden lanceringen i foråret 2017 har Coops medlemmer investeret mere end 11 millioner kroner i danske fødevareproducenter og madiværksættere. Skal din virksomhed være den næste? Coop holder en workshop for alle, der er interesserede i Crowdfunding, såvel virksomhedsejere som privatpersoner, der gerne vil blive klogere på, hvordan crowdfunding kan blive en gevinst for både virksomheder og forbrugere. Mød Nicolai Jæpelt, projektleder i Coop

18 00
19 00
Emballage The Village
Coop

Arrangør

Coop

Kontakt

Agnete Dalsgaard, 20220847

Hvornår

24. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Drop emballageforskrækkelsen, det er allerbedst for miljøet, hvis vi bruger noget mere emballage. At pakke bananerne i en tynd pose øger holdbarheden fra få dage til op til en uge – og lang holdbarhed er godt for miljøet, for madspild er et langt større miljøproblem end emballage. Det samme gælder, når agurker, brød og bær bliver pakket ind. Selvfølgelig er det altid en god idé at bruge miljørigtig emballage, og endnu vigtigere at man sorterer emballagen korrekt. Så kan vi nemlig anvende den igen. Deltagere: Kristian Herlufsen, journalist på Samvirke m.fl

15 00
16 00
Kaffe-workshop The Village
Coop

Arrangør

Coop

Kontakt

Agnete Dalsgaard, 20220847

Hvornår

24. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

Alle vinder når vejen fra bonde til kunde er kort. Derfor har vi et kafferisteri i Kenya, der leverer direkte til Coops butikker. Danskerne drikker 18 millioner kopper kaffe om dagen, men de færreste ved, hvor kaffen kommer fra. Vi smager kaffe fra hele verden, og slutter i Afrika, hvor vi, med udgangspunkt i Coops risteri i Kenya, smager og lærer om de afrikanske kaffer og de udfordringer kaffebønderne møder i deres hverdag. Deltagere: Nicolai Jæpelt, projektleder Coop m.fl

15 00
16 00
Landmanden som naturforvalter The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Bettina Nygaard, 25118579

Hvornår

24. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

The Village

16 00
18 00
Biologiens fascinerende verden The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Signe Brokjær Nielsen, 53173454

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

The Village

16 00
17 00
Strandinger og brug af havpattedyr i forskningen The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Peter Bondo Christensen, 22617949

Hvornår

24. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

The Village

19 00
20 00
Honningbier versus vilde bier The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Peter Bondo Christensen, 22617949

Hvornår

24. Maj 19:00 - 20:00

Hvor

The Village

14 00
15 00
Samtalesalon med Uffe Elbæk om “Det næste Danmark The Village
Alternativet Nordjylland

Arrangør

Alternativet Nordjylland

Kontakt

Bente Holm Villadsen, 60861333

Hvornår

24. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Alternativets politiske leder kigger forbi teltet og indbyder til dialog med afsæt i "Det næste Danmark" Deltag i vores samtalesalon om hvilket Danmark vi ønsker at give videre til vores børn og børnebørn. Hvilke værdier skal vi vægte? Alle, der er interesserede, nysgerrige, tvivlende, kritiske og håbefulde er velkomne til at være med. Der er mulighed for at deltage aktivt i samtalen, f.eks. ved at snuppe en stol i samtalecirklen, og du er også hjertelig velkommen til blot at lytte med.

Billeder

14 00
23 55
Naturvejledning i Danmark The Village
Naturvejlederforeningen i Danmark

Arrangør

Naturvejlederforeningen i Danmark

Kontakt

Jakob Walløe Hansen, 23729463

Hvornår

24. Maj 14:00 - 23:55

Hvor

The Village

15 00
19 00
Sejltur med Johannes Hejlesen The Village
Johs. Hejlesen

Arrangør

Johs. Hejlesen

Kontakt

Ole Nielsen, 21724009

Hvornår

24. Maj 15:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kom og få en sejltur. Afgang efter behov.

14 00
19 00
Håbets anker The Village
Folkekirkens Skoletjeneste

Arrangør

Folkekirkens Skoletjeneste

Kontakt

Søren Bo Svendesen, 24601696

Hvornår

24. Maj 14:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Håbets anker er opstillet ved Folkekirkens telt. I teltet finder du forskellige beretninger om håb. Du kan også selv være med til at lave din egen beretning om håb, som kan være med til at præge håbets anker.

Billeder

14 00
17 00
Prøvedyk i mobilt akvarium på 8000 ltr The Village
Vestevent.dk

Arrangør

Vestevent.dk

Kontakt

martin svendsen, 20607071

Hvornår

24. Maj 14:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kig forbi Vestvent standen. Her vll Nordjysk sportsdykkerklub stå klar til at give alle interesserede muligheden for et gratis prøvedyk i vores store tank. Tanken er beregnet til 2 pers. ad gangen. Der vil være dragter osv. med. Så duk op , enten til et prøvedyk eller som tilskuer. Vi glæder os til at møde dig. Vestevent 20607071

Billeder

Videoer

14 00
23 55
Mød Folketingpolitiker Rasmus Prehn The Village
Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Arrangør

Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Kontakt

Jakob Gislund, 88705771 / 29781780

Hvornår

24. Maj 14:00 - 23:55

Hvor

The Village

Detaljer

Kom forbi og få en uformel snak med folketingspolitiker Rasmus Prehn.

Family

16 30
17 00
Haj School Musical (Nordsøen) Family
Nordsøen Oceanarium

Arrangør

Nordsøen Oceanarium

Kontakt

Lasse Rosendahl, 23710576

Hvornår

24. Maj 16:30 - 17:00

Hvor

Family

Detaljer

For mange børn er hajen et af de dyr, som virkelig kan vække skræk og rædsel. Gennem tiderne er hajerne nemlig blevet fremstillet som frådende menneskeædere i flere film, hvor den mest kendte nok er "Dødens gab". I "Haj School Musical" introduceres både børn og voksne til hajens fascinerende biologi. Myter og historier om hajerne bliver be- eller afkræftet i dette kreative og musiske forløb, der er udarbejdet af en af Nordsøens dykkere.

17 00
19 00
Vilde bier Family
Vilde bier i Danmark

Arrangør

Vilde bier i Danmark

Kontakt

Jørgen Pedersen, 20 56 96 27

Hvornår

24. Maj 17:00 - 19:00

Hvor

Family

Detaljer

Vilde bier er vildt sjove og superspændende - og meget glade for blomster. Nogle af dem er store og bamsede med pels, andre er bittesmå og næsten ikke til at få øje på. Nogle kan kun lide én slags mad, andre er nærmest altædende i blomster. Nogle bygger deres eget hjem, andre lejer sig ind – og smider værten ud. Nogle bor i jorden, andre bygger i højden. Og nogle vil gerne bo på hotel. Kom og hør om alt dette, når Vilde bier i Danmark fortæller om vilde bier og viser en masse flotte billeder af bierne og deres vilde blomster. Du kan også få gode råd til, hvordan du får flere vilde bier hjemme i haven. Frugttræerne, grønsagerne og bærbuskene elsker vilde bier. Vilde bier er - trods navnet - yderst fredelige.

Debattører

Jørgen Pedersen,

Billeder

15 00
17 00
Pandekager over bål Family
Skallerup Seaside Resort A/S

Arrangør

Skallerup Seaside Resort A/S

Kontakt

Sophie Stenild, 99248400

Hvornår

24. Maj 15:00 - 17:00

Hvor

Family

Detaljer

Bag din egen pandekage over bålet og få sukker drysset på. For alle børn op til 14 år. Afvikles, såfremt vejret tillader det

Billeder

Videoer

14 00
19 00
Skallerup - Kreativ Natur værksted Family
Skallerup Seaside Resort A/S

Arrangør

Skallerup Seaside Resort A/S

Kontakt

Sophie Stenild, 99248400

Hvornår

24. Maj 14:00 - 19:00

Hvor

Family

Detaljer

Aktivitetsafdelingen i Skallerup Seaside Resort har malegrej klar til dig, så du kan male en fin tegning, der bliver indrammet i en flot natur-ramme af træ. Du kan også tage natur-rammen med hjem og indsætte et billede af dig selv, din mor og far, søskende eller din bedste ven.

Billeder

Videoer

16 00
18 30
Projekt FiSK Family
Nordsøen Oceanarium

Arrangør

Nordsøen Oceanarium

Kontakt

Simon Madsen, 29165920

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:30

Hvor

Family

Detaljer

Få en oplevelse med Nordsøens guider, når vi tænder op i grillen og sætter fokus på det sunde ved at spise fisk. Aktiviteten foregår i området udenfor Family-scenen. (Aktiviteten aflyses ved regnvejr) Hvordan påvirker det krop og hjerne at spise fisk? Det sætter Nordsøen Oceanarium fokus på sammen med Københavns Universitet, Kattegatcentret , Fiskeri- og Søfartsmuseet og Den Blå Planet i forsknings- og formidlingsprojektet FiSK, som er støttet af Nordea-fonden. I Projekt FiSK forsker Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet i, hvordan det påvirker børns sundhed og kognitive funktion at spise fed fisk.

Workshop

16 00
18 00
Workshop: Kulturel Økosystemtjeneste Workshop
Aalborg Universitet

Arrangør

Aalborg Universitet

Kontakt

Lone Kørnøv og Falk Heinrich, 23104448

Hvornår

24. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Workshop

Detaljer

Workshoppen handler om at udvikle konkrete ideer til kulturel økosystemtjeneste (K-ØST). Begrebet K-ØST dækker over etablering af bæredygtige naturprojekter i byen, der også medtager det kulturelle grundlag for at fremme samspillet mellem borger og natur. Ideen er at K-ØST skal designes, oprettes og vedligeholdes med borgernes aktive deltagelse. Workshoppen vil gøre det ved at bringe kunsten i spil. Workshoppen rejser spørgsmål som: Hvorfor kulturelle økosystemer i byen? Hvordan kan kunsten understøtte de kulturelle dimensioner og hvorfor er de vigtige? Hvordan samskaber vi for at øge den urbane biodiversitet, sikre grønne arealer og samtidig forbedre levevilkår? Program - Introduktion til K-ØST og eksempler - Faciliteret idégenerering og -udvælgelse i grupper - Pitch af idéer

Debattører

Lone Kørnøv, Sven Buch, Sussi Handberg, Bo Allesøe Christensen,

19 00
20 00
Naturgenopretning for hvem? Workshop
COWI

Arrangør

COWI

Kontakt

Anne Eiby, 30893710

Hvornår

24. Maj 19:00 - 20:00

Hvor

Workshop

Detaljer

Vi giver en status for naturgenopretning i Danmark ved et Danmarkskort. Skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen vil give eksempler på fordele og ulemper fra tidligere naturgenopretninger, f.eks. Skjern Å m.fl. Dernæst debatterer vi i grupper fremtidens mulige naturgenopretning, f.eks. Store Vildmose, herunder hvad der gavner naturen, næringsstoffer, friluftsliv og samfundsøkonomi - og hvordan indsatsen kan prioriteres i forhold til investeringen og et landbrug på nye præmisser. Det er hensigten at få forskellige parter i tale, gerne nogle med holdninger til natur og med holdninger til menneskers brug heraf og eventuelt nogle der er kritiske i forhold til naturgenopretning. Afslutningsvist samler vi op i plenum og kommer med anbefalinger til fremtidens naturgenopretningsprojekter

Debattører

Anne Eiby, Bendt Egede Andersen,

Thunderdome

9 00
10 00
Velkomst for skolebørn Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

Carsten Bregnhøj, 41936983

Hvornår

25. Maj 9:00 - 10:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

3. og 5. klasser fra Hjørring Kommune deltager i Naturmødet fredag formiddag og har fælles opstart

12 00
13 00
Afslutning for Skolebørn Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

Carsten Bregnhøj, 41936983

Hvornår

25. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

3. og 5. klasser fra Hjørring Kommune deltager i Naturmødet fredag formiddag og har fælles afslutning

13 00
14 00
Vand i det åbne land Thunderdome
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Søren Munch Kristiansen, 23382424

Hvornår

25. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Det regner mere end før, og udfordringerne for samfundet er mange inden vandet når ud i havet igen. Miljøorganisationer og EU kræver at vandløbene får det bedre, mens landbruget ikke vil have vandlidende marker. Drænene i jorden er nogle steder gamle, mens kommunerne kritiseres for at vedligeholde vandløbene for lidt. Havet stiger langsomt men ubønhørligt, samtidig med at jorden flere steder sætter sig. Der er dog mulige løsninger, som bedst findes ved at lave helhedsvurderinger af miljøkonsekvenser og samfundsøkonomi i oplandet til hvert enkelt vandløb. Men naturens nye realiteter betyder dyre løsninger og evt. konflikter hvis miljø- og landbrugsinteresser ikke kan imødekommes samtidig. Spørgsmålene lyder dog simple: hvilke løsninger bør vi vælge på landsplan og hvem skal betale for hvad?

Debattører

Maria Reumert Gjerding, Carsten Bach , Lars Hvidtfeldt, Sten Bøgild Frandsen, Søren Munch Kristiansen,

15 00
16 00
Keynote Speaker Frans Vera: Rewilding; is it nature conservation? Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Rewilding is nowadays an issue in nature conservation. One of the things that are often debated is whether by rewilding we will lose species known from our cultural landscapes and not knowing what comes instead of it. In my presentation I will present two examples from the Netherlands. In both areas the goal however was not rewilding, but to solve two nature conservation problems. My solution was to rehabilitate abiotic natural processes as well as biotic ones by rehabilitating abiotic natural processes as well as keystone species as driving forces in natural processes, like large wild living herbivores, especially the species extinct in the wild such as wild cattle and horses. I will also pay attention to the discussions that started when these species were introduced as wild species.

Debattører

Frans Vera,

Billeder

Videoer

17 00
18 00
Er dansk fiskeri bæredygtigt? Thunderdome
Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO)

Arrangør

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO)

Kontakt

Lars Gammelgaard, 51557545

Hvornår

25. Maj 17:00 - 18:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Kvotekonger, lemfældig fiskeriforvaltning, udsmid af fisk, overfiskeri. Det er nogle af de ord, som er blevet hæftet på dansk fiskeri i medierne i gennem længere tid. Her har dansk fiskeri ofte fremstået som et erhverv, der gerne snyder på vægten til skade for fiskebestandene. Samtidig er myndighederne, som kigger fiskeriet over skulderen, blevet beskyldt for at lade sig trække rundt i manegen af fiskeriet uden at håndhæve reglerne godt nok. Fiskeriministeren er udskiftet og fiskeriet er flyttet fra Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet. Står det virkelig så grelt til med fiskeriet? Vil der også være fisk til vores børn og børnebørn? Det skal debatten mellem politikere, erhvervet og forskere kaste lys over i samspil med publikum i Thunderdome

Billeder

20 00
21 00
Skal vi have allemandsret i Danmark? Thunderdome
Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund

Arrangør

Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund

Kontakt

Astrid Bjørg Mortensen , 24656230

Hvornår

25. Maj 20:00 - 21:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Adgang til en fælles natur er en forudsætning for, at vi kan komme ud i naturen og få gode oplevelser. Men er mulighederne for at komme ud i naturen gode nok i dag - i offentlig natur og i privatejet natur? Hvordan kan de blive bedre - og skal de overhovedet det? Er Allemandsret, som vi kender det fra nordiske naboer, svaret på friluftsfolkets ønsker og behov? Eller er der grænser for adgang til naturen i Danmark? De spørgsmål bliver diskuteret af politikere og organisationer, brugere og ejere i en klassisk debat på Thunderdome, hvor meningerne brydes og nye alliancer opstår.

Debattører

Lars Mortensen , Lone Andersen , Claus Lind Christensen ,

21 30
23 00
Koncert: The William Blakes Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 21:30 - 23:00

Hvor

Thunderdome

14 00
15 00
Naturdilemmaer i teatret Thunderdome
Vendsyssel Teater

Arrangør

Vendsyssel Teater

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Thunderdome

Debattører

Orla Hav, Jørgen Bing, Lars Sennels, Robin Haslund Buch, Ulver Skuli Abildgaard,

10 00
11 00
Revision af lov om Danmarks Nationalparker på vej. Betyder det øget dynamik eller frilandsmuseer? Thunderdome
Danmarks Nationalparker

Arrangør

Danmarks Nationalparker

Kontakt

Ditte Dyrbo Hviid, 26284466

Hvornår

25. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Regeringen foreslår en revision af natur- og miljølovgivningen, herunder Nationalparkloven. Det rejser en række spørgsmål om hvorfor og hvad det indebærer. Muligheder eller begrænsninger? Hvad er forventningerne og hvad siger nationalparkerne selv? Hvad siger de primære interessenter? At rejse debatten om det fornuftige i at ændre loven om de danske nationalparker og hvis den skal ændres, hvad kan så med fordel ændres og hvad skal bevares – hvorfor?

Debattører

Maria Reumert Gjerding, Professor Jørgen Primdahl , Carsten Bach , Torben Juul Olesen ,

Life

9 00
10 00
Hvad rør sig i urørt skov? – Den videnskabelige baggrund Life
Københavns Universitet

Arrangør

Københavns Universitet

Kontakt

Carsten Rahbek, 40963967

Hvornår

25. Maj 9:00 - 10:00

Hvor

Life

Detaljer

Debat om faglige baggrunde for udpegningen af 13.500 ha statsskov til biodiversitetsformål, herunder især urørt skov, i forbindelse med regeringens Naturpakke. Deltagerne har hver især bidraget med videnskabelige rapporter til Naturstyrstyrelsen som grundlag for udpegningen. Diskussionen vil desuden fokusere på behovet for mere urørt skov – både det, der bliver udlagt nu og det der kunne udlægges. - Hvorfor skal vi have urørt skov i Danmark? - Hvad er urørt skov? - hvad sker der med skovenes andre samfundsgoder? - Hvad vil det betyde for biodiversiteten og muligheder for naturoplevelser? - Hvordan sikrer vi, at ressourcerne bruges bedst muligt? - Hvad sker der fremadrettet? - Fremtidig forvaltning af de urørte/biodiversitetsskove - Hvor meget er der brug for? - er statens skove nok?

Debattører

Carsten Rahbek, Vivian Kvist Johannsen,

Billeder

10 00
11 00
Blå planlægning Life
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Arrangør

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Kontakt

Mette Aaskov Knudsen, 23312193

Hvornår

25. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

Life

Detaljer

Danmark er i gang med at gennemføre en arealplanlægning af de danske havområder, som skal være klar til EU i 2021. Der er mange forhold og interesser, der skal tages hensyn til og nogle fremstår mere prioriterede end andre i den måde Danmark har valgt at implementere planlægningen på. Med dette arrangement vil vi se nærmere på naturen og naturoplevelsernes placering i denne planlægning. Vi vil diskutere, hvad det ud fra et naturperspektiv kunne være vigtigt at iagttage.

Debattører

Berit C. Kaae, Suzanne Dael, Kaare Manniche Ebert,

11 00
12 00
Skal vi have 100 % økologi i dansk landbrug? Life
Bæredygtigt Landbrug

Arrangør

Bæredygtigt Landbrug

Kontakt

Christian Ingemann Nielsen, 29412059

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Life

Detaljer

Fra flere sider lyder det, at økologi bør tage helt over i landbruget. Men hvordan så med plads til naturen – og kampen for klimaet? Er økologisme et fatamorgana?

Debattører

Maria Reumert Gjerding, Flemming Fuglede Jørgensen,

Billeder

14 00
15 00
Historien om det hele Life
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Life

Debattører

Anders Lund Madsen, Kristian Leth,

Billeder

15 00
16 00
Er co-creation af Citizen Science projekter vejen frem? Life
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Arrangør

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Kontakt

Anders P. Tøttrup, 51826988

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Life

Detaljer

I disse år udvikles der stadig flere Citizen Science projekter inden for biodiversitet og naturforvaltning. Hvis du deltager i et CS-projekt kan du bidrage med data som omdannes til ny viden. Men hvorfor ikke udvide samarbejdet så frivillige inddrages i flere stadier af projekterne? Måske det kan danne grobund for udvikling af relevante projekter baseret på en bredere interesse og nysgerrighed. På den måde deles viden ikke kun fra forskere til befolkning når resultater af et forskningsprojekt ligger klar, men viden skabes sammen, og udbredes herved til begge parter undervejs i processen. Når man samtidig ved at politikere er tvunget til at lytte til befolkningens stemme, så kan en fælles stemme måske i højere grad få direkte indflydelse på politiske beslutninger.

Debattører

Anders P. Tøttrup, Christian Poll, Astrid Lykke Birkving,

16 00
17 00
Natur versus Kulturlandskab Life
JA

Arrangør

JA

Kontakt

Mikael Bent Hansen, 30921518

Hvornår

25. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

Life

Detaljer

Det er svært se forskel på natur og kultur. Vi rejser fra København til Thy med gode eksempler: På Holmen i København lever den meget sjældne bille ”Ampedus praestus” i rester af gamle skibsmaster. Den er næsten uddød i naturen, men kom til storbyen for længe siden som blind passager i det tømmer, som Orlogsværftet brugte til at bygge krigsskibe. Ved Filsø i Vestjylland er sommerfuglen hedepletvinge forsvundet, og i agerlandet er tidligere almindelige arter som harer så reducerede, at det bl.a. vil kræve en tilpasset landbrugspraksis at vende udviklingen. l Nationalpark Thy lever en af landets største bestande af markfirben i klitplantager, plantet af bønderne i 1800-tallet. Men succesen for plantningerne blev så stor, at firbenet er truet. Den skal nemlig have bart sand for at trives.

Debattører

Anders Lund Madsen, Martin Einfeldt, Tommy Dalgaard,

Billeder

18 00
19 00
Hvor vilde vil vi være? Life
Foreningen Vild med vilje

Arrangør

Foreningen Vild med vilje

Kontakt

Philip Hahn-Petersen,

Hvornår

25. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

Life

Detaljer

Debatten mellem de to professorer tager udgangspunkt i, at Jens-Christian Svenning er fortaler for rewilding af dansk natur, som metode til at bevare biodiversiteten. Han går ikke går af vejen for at lade naturen blive helt vild, ved at erstatte den målrettede naturpleje med selvforvaltende vidder, hvor de naturlige processer genskabes, bl.a. ved genetablering af store planteædere, der fylder forskellige nicher i økosystemet. Kronhjorte kan suppleres med bl.a. vildheste, bison, elg, vildsvin og potentielt endda elefanter og næsehorn. Carsten Rahbek er kritisk overfor dele af rewilding dagsordenen og synes der mangler et balanceret fokus mellem både de eventuelt positive og negative effekter på naturen. Han mener dog også at vejen frem er plads til mere naturlige processer og større vidde

Debattører

Carsten Rahbek, Jens Christian Svenning,

Billeder

19 00
19 45
Naturen i de danske medier Life
DOF, DR, Loke Film

Arrangør

DOF, DR, Loke Film

Kontakt

Charlotte M Moshøj, DOF, 61775503

Hvornår

25. Maj 19:00 - 19:45

Hvor

Life

Detaljer

Medierne svigter naturen, med sin mangelfulde dækning af den danske natur. I takt med at den danske befolkning modtager mindre og mindre undervisning i biologi/naturfag, viser undersøgelser at danskere har en ringe forståelse af begreber som eksempelvis biodiversitet Dette kan undre,når man samtidig registrerer et stigende antal fugle kiggere, vandreklubber, lystfiskere og andre, der benytter sig af naturen i deres fritid. Når man ikke kan undskylde pressen og mediernes med befolkningens dalende interesse, hvad er så de årsag til den manglende fokus? Og kan befolkningen være tjent med en naturdækning der overser naturens sande tilstand? I debatten indgår Adam Schmedes, leder af naturfilmsselskabet "Loke Film", næstformand i DOF Boris Schønfeldt, og en repræsentant fra DR.

Debattører

Anders Lund Madsen, Boris Schønfeldt, Adam Schmedes,

20 45
21 30
Koncert: Kjeld Lauritsen Trio & Niels H.P Life
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 20:45 - 21:30

Hvor

Life

Detaljer

Niels H.P bliver ofte nævnt som en af Damarks bedste soulsangere. Inspirationen kommer fra navne som Stevie Wonder og Donny Hathaway, og med sit sikre swing og sin karakteristiske vokal har han vundet manges hjerter ved koncerter i ind- og udland. Fredag aften går Niels HP på scenen i Life teltet med tre musikere, der fuldt ud matcher hans musikalske talent. Kjeld Lauritsen er DK's Jazz Hammondorganist konge nr. 1. og har haft stor betydning for udbredelsen af jazzorgel i Danmark. Han er idol for mange af de yngre Hammondorganister i DK og kendt for legesyge improvisationer på hammondorglet. Med i trioen er to yderst kompetente musikere på den danske jazzscene, guitaristen Bo Møller og trommeslageren Rasmus Lund. En yderst velswingende trio der er perfekt backing for sangeren Niels H.P.

Billeder

13 00
14 00
Ulven kommer, Ulven kommer....Ulven kom Life
Venstre i Hjørring Kommune

Arrangør

Venstre i Hjørring Kommune

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Life

Detaljer

Debatmøde med skatteminister Karsten Lauritzen som ordstyrer

Debattører

Karsten Lauritzen,

12 00
13 00
Debat om Naturen Life

Arrangør

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Life

Detaljer

Folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet snakker om naturen

19 45
20 00
Prisoverrækkelse - Årets Naturformidler Life

Arrangør

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 19:45 - 20:00

Hvor

Life

Detaljer

Prisen og 10.000 kr. overrækkes til Danmarks bedste naturformidler, 2018

Learn

11 00
13 00
Naturens potentiale for grupper i udsatte positioner Learn
KU/IGN samt Center for Børn og Natur

Arrangør

KU/IGN samt Center for Børn og Natur

Kontakt

Søren Præstholm, 23807804

Hvornår

25. Maj 11:00 - 13:00

Hvor

Learn

Detaljer

Der er stigende interesse for at udnytte naturens potentiale i arbejdet med grupper og personer i udsatte positioner. Kan naturen eksempelvis bidrage i pædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner? Eller kan naturen hjælpe børn med ADHD til bedre læring? Du får et bud fra et par forskere og praktikere. Hør Niels Ejbye-Ernst (VIA University College), Matthew Stevenson (KU), Poul Hjulman Seidler (KU) og Tessa Buchwald (Bikubenfonden / Natur til et godt liv) give bud på hvorfor og hvordan. Hvornår virker det og er der nogle faldgruber i forhold til anvendelse af naturen, når man arbejder med personer i udsatte positioner? Arrangementet bliver kombineret med en ”hands-on-workshop” på Green Square fredag kl. 15 med mulighed for at prøve nogle af tilgangene i praksis.

Debattører

Jan Falkentoft, Niels Ejbye-Ernst, Tessa Buchwald, Matthew Stevenson, Poul Hjulmann,

9 00
10 00
Er der plads til både store og små fartøjer i dansk fiskeri? Learn
Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO)

Arrangør

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO)

Kontakt

Lars Gammelgaard, 51557545

Hvornår

25. Maj 9:00 - 10:00

Hvor

Learn

Detaljer

De store mod de små synes ofte at være temaet, når dansk fiskeri i disse tider debatteres i en ofte følelsesladet diskussion. Men hvad er fakta om de store og små fartøjer? Er der i virkeligheden en kamp om fisken mellem de store og de små fartøjer? Nogen mener, at de store fartøjer har stjålet fisken fra de små - men er det rigtigt? Hvorfor er der brug for store fartøjer i dansk fiskeri? Kan de små levere den kvalitet, som kræves af aftagerne på markederne? Spørgsmålene er mange, når forholdet mellem store og små fartøjer diskuteres. Debatten i Learn skal gøre os klogere på, hvad der er op og ned i forholdet mellem små og store fartøjer i dansk fiskeri.

Debattører

Jan Falkentoft,

Billeder

10 00
11 00
Klimatilpasset Skovbrug Learn
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Arrangør

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Kontakt

Mette Aaskov Knudsen, 23312193

Hvornår

25. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

Learn

Detaljer

Synergieffekt mellem skovdrift og biodiversitet – hvordan? WWF-International forventer, at Verden får brug for mindst 3x så meget træ pr. 2050 – ”Sustainable Intensification” Hvor skal alt det træ komme fra, når vi samtidig skal stoppe afskovningen og beskytte verdens tilbageværende oprindelige skove? Hvordan udnyttes de dyrkede skoves potentialer for at modvirke el. reducere CO2 indholdet i atmosfæren Hvordan kan træ anvendes som miljø- og klimavenligt materiale Hvordan driver vi klimatilpasset skovbrug: nye træarter, nye dyrkningssystemer og udfordringer, synergier eller konflikter mellem produktion og beskyttelse? Hvor er mulighederne – direkte og indirekte?

Debattører

Jan Falkentoft, Palle Madsen, Thomas Færgeman, Cathrine Pater,

12 00
13 00
Den store biodiversitetsverden - Dansk biodiversitet i internationalt perspektiv Learn
IPBES, Statens Naturhistoriske Museum

Arrangør

IPBES, Statens Naturhistoriske Museum

Kontakt

Thor Hjarsen, 40904666

Hvornår

25. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Learn

Detaljer

Debat om natur, biodiversitet og økosystemer i internationalt lys med aktuelle og relevante perspektiver til den danske indsats og politik.

Debattører

Julie Søgaard, Carsten Rahbek, Bo Øksnebjerg,

14 00
15 00
Citizen science Learn
Statens Naturhistoriske Museum

Arrangør

Statens Naturhistoriske Museum

Kontakt

Pernille Hjort, 28751060

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Learn

Detaljer

Der kan være mange formål med at lave citizen science-projekter. Forskerne kan få flere og andre data end hvis de udelukkende selv indsamlede. Gennem deltagelse kan man måske åbne folks øjne for den danske natur og de problemstillinger der findes. Og måske er citizen science også en oplagt motivation for børn og unge til at lære om den danske natur. Vi præsenterer de nyeste resultater og erfaringer fra en række projekter med fokus på det forskningsmæssige potentiale, brugerinddragelse og formidling.

Debattører

Jan Falkentoft, Carsten Rahbek, Pernille Hjort,

Billeder

Videoer

15 00
16 00
Forvaltning af havet - ud over kvoterne Learn
ICES

Arrangør

ICES

Kontakt

Lotte Worsøe Clausen,

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Learn

Detaljer

Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) rådgiver om meget andet end lige netop fiskekvoter; kom og hør om 'alt det andet'. ICES har en økosystembaseret vinkel på forvaltningen af marine ressourcer og har som hovedformål er at øge den videnskabelige viden om havmiljøet og dets levende ressourcer og at bruge denne viden til at give uvildig, ikke-politisk rådgivning til kompetente myndigheder. ICES’ videnskab og rådgivning omfatter både hvordan menneskelige aktiviteter påvirker marine økosystemer og hvordan økosystemer påvirker menneskelige aktiviteter. På denne måde sikrer ICES, at bedste tilgængelige videnskab er tilgængelig for beslutningstagere og medtaget i rådgivningen, så de kan træffe informerede valg om bæredygtig anvendelse af havmiljøet og økosystemerne.

Debattører

Jan Falkentoft, Lotte Worsøe Clausen,

17 00
18 00
Skolestue - Miljøordførere Learn
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 17:00 - 18:00

Hvor

Learn

Debattører

Julie Søgaard, Rasmus Ejrnæs,

18 00
19 00
Den lykkelige udgang af Landbrugspakken Learn
JA

Arrangør

JA

Kontakt

Mikael Bent Hansen, 30921518

Hvornår

25. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

Learn

Detaljer

At nedsætte forbruget af kvælstof tæt på følsomme naturområder og i stedet bruge mere næring på robuste jorde har været en af grundtankerne i Landbrugspakken. Men hvornår skulle man give lov til at bruge mere næring, og hvornår skulle man begrænse brugen? Tanken er rigtig på lang sigt, men nåede fra starten at gå galt, så fokus kom væk fra målet og kom til at handle om indviklede detaljer, politik og enkelte politikeres gøren og laden. Et par af de involverede forskere tager fat i nogle konkrete områder: Fx landbrugsarealerne op til Odense Fjord, Norsminde Fjord og Vejle Fjord. Kan vi opnå både en sikring af produktionen og en mindre miljøbelastning? Er det muligt? Hvad vil være den lykkelige udgang af Landbrugspakken for miljøet i og ved fjordene, naturen og de lokale jordejere?

Debattører

Julie Søgaard, Jørgen E. Olesen, Stiig Markager,

Billeder

19 00
20 00
Vildere natur er det nye sort Learn
Forfatter og naturfotograf (Danarige.dk)

Arrangør

Forfatter og naturfotograf (Danarige.dk)

Kontakt

Rune Engelbreth Larsen, 40885225

Hvornår

25. Maj 19:00 - 20:00

Hvor

Learn

Detaljer

I 1990'erne talte kun foreningen Verdens Skove om vildere natur i Danmark – men siden er det gået stærkt. I 1999 genudsatte Naturstyrelsen bævere i Vestjylland, i 2009 i Nordsjælland, og i dag er der over 200 bævere i Jylland og over 50 på Sjælland. Siden årtusindskiftet er der udsat vildheste 13 steder, bisoner tre steder, og elge er blevet en del af naturen i Lille Vildmose. I 2017 kom der sågar vandbøfler til et naturområde uden for Aarhus, og samme år lancerede Danmarks Naturfredningsforening sin første kampagne om vildere natur i Danmark ... Hvad er der sket? Hvad er op og ned, og er 'det vilde' en gamechanger, der kan fremme naturdagsordenen ...? Power-point foredrag af Rune Engelbreth Larsen, bl.a. forfatter til bogen 'Vildere vidder i dansk natur' fra 2017.

Debattører

Jan Falkentoft, Rune Engelbreth Larsen,

Billeder

Videoer

13 00
14 00
Frans Vera: The marriage between trees and beasts Learn
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

Laus Gro-Nielsen,

Hvornår

25. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Learn

Detaljer

Before the 18th Century the “forest” was used for grazing and browsing by both domestic and wild animals. Free-range or herded livestock grazed there grasses and herbs, and people collected tree fodder to feed the animals during the winter or summer droughts. The forest was therefore indirectly a source of food for people. Especially the light-demanding trees benefitted from the grazing animals. The “invention” of modern forestry ended this, and the forest became a place to produce “wood” as a single crop. People forgot what a forest and the role of large herbivorous mammals in the regeneration of trees in the context of a complete ecosystem originally meant.

Debattører

Julie Søgaard, Frans Vera,

Billeder

20 00
21 00
Keynote speaker - Dave Goulson: Saving bumblebees Learn

Arrangør

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 20:00 - 21:00

Hvor

Learn

Detaljer

Bumblebees are amongst the most important of wild pollinators; many wildflowers would not set seed without them, and they are the main pollinators of crops such as tomatoes, blueberries and raspberries. Concerningly, many bumblebees are in rapid decline, with 4 species now extinct in Europe and the first global extinction recently occurring in USA. In some places, bees are so scarce that farmers are now forced to hand pollinate their crops. Dave Goulson will discuss the drivers of these declines, including the impacts of pesticides. He will highlight the many things we can all do to halt and reverse them to ensure a future for these endearing and vitally important insects. Perhaps, if we save a bee today, we can save the world tomorrow.

Debattører

Jan Falkentoft, Dave Goulson,

Billeder

16 00
17 00
Skolestue - Miljøordførere Learn

Arrangør

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

Learn

Roots

14 00
15 00
Er naturmaterialer altid bedre? Roots
Affaldsselskabet AVV I/S

Arrangør

Affaldsselskabet AVV I/S

Kontakt

Lene Høg, 20320187

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Roots

Detaljer

Danmarks befolkning er godt i gang med at sortere affald til genanvendelse – bl.a. emballage, éngangsservice og lignende. Mange af produkterne er lavet af plastic, som det er krævende for naturen at producere og bortskaffe. Der findes i dag en del alternativer til plastic, skabt af naturmaterialer. Men er naturmaterialer egentlig altid bedre for naturen? Hvad kræver det f.eks. at producere poser af majs eller serveringsbakker af bambus, hvordan påvirker det naturen, når disse ting skal smides ud – og kunne man undgå al den emballage? Debatdeltagere: Gitte Buk Larsen (marketingchef plastproducent Åge Vestergaard Larsen A/S), Søren Andreassen (direktør emballageproducent Greenway), Henrik Riisgaard (forretningsudvikler affaldsselskabet AVV), Luzie Rück og Frederike Molt (AAU-studerende).

Debattører

Gitte Buk Larsen, Søren Andreassen, Henrik Riisgaard , Luzie Rück , Frederike Molt ,

Billeder

9 30
10 30
Vi vil ud! Debat om mental sundhed Roots
Det Danske Spejderkorps

Arrangør

Det Danske Spejderkorps

Kontakt

Dieter Toftkjær, 20825671

Hvornår

25. Maj 9:30 - 10:30

Hvor

Roots

Detaljer

Hvad bruger du naturen til? Har du været i naturen uden din mobil? Hvornår har du sidst sovet ude? Hvad har du sidst gjort i naturen? Uanset om du bruger naturen til vildskab, ture eller refleksion vender du hjem med en oplevelse, du husker. Måske fordi du fik våde sko og sokker. Måske fordi du blev forblæst ved kysten. Måske fordi du så noget smukt. Naturen giver dig mulighed for at være. Bare være. Den forventer ikke noget af dig. Og den styrker dig ved at du er aktiv, gør noget meningsfuldt eller er sammen med venner. Vi præsenterer dig for tre forskellige rum for at bruge naturen og tager temperaturen på, hvad der er hot i naturen og hvorfor. Kom forbi og sæt dit præg på de tre rum.

Billeder

Videoer

8 55
9 30
Morgendøder Roots
#jegkiggerpåfugle

Arrangør

#jegkiggerpåfugle

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 8:55 - 9:30

Hvor

Roots

Detaljer

Vi starter dagen langsomt fredag, for vi har givet den gas med god musik fredag aften. Mens vi vågner over en kop kaffe, viser vi Video fra #jegkiggerpaafugle-projektet om de vanvittige og fascinerende trækfugle.

11 00
12 00
Hvad er natur og hvad er ikke natur? Roots
Michael Stoltze

Arrangør

Michael Stoltze

Kontakt

Michael Stoltze, 61220391

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Roots

Detaljer

Er vi enige om, hvad natur er? Mennesket forstår intuitivt forskellige ting ved begrebet "natur". Derfor taler vi ofte alvorligt forbi hinanden i debatter om naturen. Biolog, blogger, debattør, sommerfuglemand, forfatter og essayist ved Kristeligt Dagblad, Michael Stoltze, er fortaler for det oprindelige, altomfattende naturbegreb. Efter en kort tale om naturen og brugen af naturbegrebet gennem tiden, viser han en række overraskende eksempler på natur og lægger op til debat: Hvad er natur? Hvad er ikke natur? Er en bygmark natur? Kan vi blive enige om, hvad natur er? Hvordan undgår vi at blive misforstået, når vi kæmper for naturen og dens mangfoldighed?

Billeder

Videoer

15 00
16 00
Vild Mad. Mad fra bunden eller rene hænder? Roots
Bliv NaturligVis

Arrangør

Bliv NaturligVis

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Roots

Detaljer

Er det lige dig at tilberede mad fra bunden, eller er du mere til madspil på Ipad’en? Fredag fra kl. 15.00 kan du på Roots prøve kræfter med forlægning af vildt og smage det tilberedte vildt efterfølgende. Marco Miele fra Gastrohopperne står for tilberedningen, og du kan sågar få lov at smage på lækkerierne fra naturen. Marco vil desuden vise, hvordan det er muligt at begrænse madspild, så vi på den måde hjælper naturen på vej. Er du imidlertid mere til den digitale madlavning på Ipad’en, så du undgår snavsede hænder, så er det også en mulighed til dette arrangement. Vi glæder os til at se dig.

Billeder

19 00
20 00
Gæt en diller! Roots
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 19:00 - 20:00

Hvor

Roots

Detaljer

Vi indleder en herlig og underholdende fredagsbar på Roots med en rigtig lummer quiz om dyrenes sexliv og ikke mindst de kropsdele de bruger til videreførelse af arten. Tag din mobil med og en ven under armen, og vær med til at gætte hvilket dyr dilleren tilhører. Det bliver forunderligt!

23 00
23 55
Koncert: Dans og Lær Roots
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 23:00 - 23:55

Hvor

Roots

Detaljer

Succesen fra sidste år gentages når Danmarks bedste fugleband vender tilbage til et brag af en fest.

Billeder

Videoer

9 00
16 00
Samarbejdslabyrint Roots
KUU Hjørring

Arrangør

KUU Hjørring

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 9:00 - 16:00

Hvor

Roots

Detaljer

Hvor gode er I til at arbejde sammen? Kan du få din makker hel igennem labyrinten, eller mangler der en fod? Her kommer jeres teamwork og kommunikation på en prøve.

9 00
16 00
Naturquiz - hvad dælen er det? Roots
KUU Hjørring

Arrangør

KUU Hjørring

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 9:00 - 16:00

Hvor

Roots

Detaljer

Er du klogere end Piet Van Deurs. Jaaaa, spørg hellere din bedste, hvem det var??? Her kommer du på prøve i forhold til fortidens levn og fremtidens liv.

9 00
16 00
Inde eller ude løb - er arten dømt inde eller ude i vores natur? Roots
KUU Hjørring

Arrangør

KUU Hjørring

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 9:00 - 16:00

Hvor

Roots

Detaljer

Er det dømt inde eller ude? Du skal være dommer, er arten på vej ind eller ud fra den danske natur? Så er den kendte danske høgesanger og den hvide stork kommet for at blive?

15 00
15 55
Bone Broth - langtidskogt suppe Roots
Gastrohopperne

Arrangør

Gastrohopperne

Kontakt

Marco Miele,

Hvornår

25. Maj 15:00 - 15:55

Hvor

Roots

Detaljer

Bone Broth er den lidt smarte betegnelse for langtidskogt suppe. Det er en suppeform som var vældig populær for bare få generationer siden, men i dag er der ikke mange suppegryder tilbage over ildstedet. Det er ærgerligt, især fordi bone broth er en velsmagende og nem måde at komme problemet med madspild til livs på. Man kan nemlig bruge skroget fra fjerkræ, eller fiskehoveder og rejeskaller. Det samme gælder kødudskæringer som ellers er lidt seje, eller rester fra dagen før og grønsagsdele, f. eks. grønkåls- og broccolistængler, som ofte er for seje og fiberrige til salaten, blivre lækre og møre efter nogle timers kogning. Vi plukker krydderurter i naturen og koger suppen hele dagen. Kig forbi hen under aften, når vi skal smage på herligheden.

Billeder

13 00
13 30
Det kribler i klitten Roots
Gastrohopperne

Arrangør

Gastrohopperne

Kontakt

Marco Miele,

Hvornår

25. Maj 13:00 - 13:30

Hvor

Roots

Detaljer

Ren krible krable meditation i klitterne - du kommer helt tæt på. At have jordskræk eller naturangst er et udbredt fænomen blandt borgerne i den moderne verden! Eller er det? Denne aktivitet udfordrer det personlige forhold, vi har til naturen. Øvelsen er simpel, og deltagerne kan tage teknikken med sig overalt og øve sig, ja selv i egen have. Målet med denne øvelse er at udforske egne grænser, når man er tæt på naturen. Det kan for mange være svært at holde roen, når et insekt kravler på en. At mærke sin krop og åndedræt kan vække følelser i det indre, man ellers ikke havde vagt. Alle kan deltage, store som små, rig som fattig. Og især unge, som ofte bruger mange timer online kunne have gavn af at give moderjord en krammer!

13 30
14 00
Naturen i sangbogen - oplev ægte højskolestemning Roots
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Søren Ottzen,

Hvornår

25. Maj 13:30 - 14:00

Hvor

Roots

Detaljer

Kom og syng sange om naturen, når Vrå Højskoles viceforstander, Søren Ottzen, holder højskolesamling. Vi vil kigge dybt i Danmarks mest populære bog: Højskolesangbogen, der bugner af tekster og sange om vores danske natur. Tag for eksempel: Blæsten går frisk over Limfjordens vande, Kom Maj du søde milde og Du skal plante et træ. Søren Ottzen er selv naturmand med stort N. Han underviser i friluftsliv på Vrå Højskole og har arrangeret flere ture til blandt andet den norske vildmark og den danske natur. Kom og oplev fællesskabet og fællessangen sammen med Vrå Højskole.

Billeder

16 00
17 00
Er du bange for ulven? Roots
Danmarks naturfredningsforening

Arrangør

Danmarks naturfredningsforening

Kontakt

Thomas Neumann,

Hvornår

25. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

Roots

Detaljer

Hestebremser, ulveflokke, bøhmænd og brændenælder - eller dårlig wifi? Hvad er det mest skræmmende for unge i naturen? Hvordan føler man sig tryg i naturen? Hør unge med forskellig baggrund for at færdes i naturen debattere om der er noget at være bange for der ude, og hvad man så stiller op med sin angst? For at sætte stemningen pynter vi scenen op med en ægte ulv. Udstoppet altså. Så kan du komme og tage en "wolfie"!

20 30
21 00
Naturen på beats! Roots
J-Cap, Fætter Anders og Hvidhval

Arrangør

J-Cap, Fætter Anders og Hvidhval

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 20:30 - 21:00

Hvor

Roots

Detaljer

Vi runder vores forrygende og underholdende fredagsbar af med en gang ægte syret natur-rap! Du troede nok rap var noget med ænder - og måske får du ret?! Naturformidling på beats! Oplev naturen blive emne for hiphop, når J-Cap, Fætter Anders og Hvidhval sender innovativ naturformidling gennem højtaleren. Aldrig har naturen været så street.

Videoer

10 30
11 00
Raw water - er det det rene van(d)vid? Roots
Horne Efterskole

Arrangør

Horne Efterskole

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 10:30 - 11:00

Hvor

Roots

Detaljer

Oplæg på Roots scenen som optakt til workshop. Raw water er den nyeste trend indenfor fødevarer, og handler om at drikke "naturligt", dvs ufiltretreret og ubearbejdet vand. Men kan man det? Er vandet rent? Er det ufarligt? Er det netop en god ide at udsætte os selv for de mineraler og mikroorganismer som ellers er filtreret fra, hvis vi kun drikker kildevand på flaske? Kom og find ud af om Raw water er det rene van(d)vid eller om der er noget om sagen. Efter et kort oplæg på scenen afvikles en workshop, hvor vi filtrerer vand og måler på indholdet i vand før og efter filtreringen. Aktiviteten henvender sig til større skolebørn og alle andre som er interesserede.

Videoer

11 00
12 30
Raw water - workshop Roots
Horne Efterskole

Arrangør

Horne Efterskole

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:30

Hvor

Roots

Detaljer

Raw water, vand taget direkte fra naturlige kilde er en ny modetrend i USA. Tilhængere mener det er sundere at drikke vandet direkte fra kilden, end at drikke vand som er renset og bearbejdet. Har de mon ret? Eller er Raw water trenden den direkte vej til en epidemi af dårlig mave og andre sygdomme? Eller bare en måde at sælge vand på flaske endnu dyrere? Sammen med Horne vandværk måler vi på indholdet i vandværkets vand, kildevand på flaske og i vand som ikke er filtreret. Vi prøver også selv at filtrere vandet og se hvilken forskel det gør. Aktiviteten foregår på Roots og henvender sig til større skolebørn og alle andre som er interesserede.

Videoer

18 00
19 00
Dovendyr eller dådyr? - Er naturen i fjerne lande mere vigtig end den danske? Roots
Verdens Skove

Arrangør

Verdens Skove

Kontakt

Louise Elmholt Andersen,

Hvornår

25. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

Roots

Detaljer

Er det mere cool at hjælpe dovendyr i regnskoven end dådyr i den danske natur? Kom og debatter! Som turister vil vi gerne opleve den autentiske, uberørte natur, og det skaber værdi for områderne. Mange unge mennesker rejser ud i verden – for at opleve den autentiske natur og for at hjælpe med at bevare den i samarbejde med de lokale. Men hvorfor ikke gøre det samme hjemme i Danmark? Den danske natur er i ligeså slem en tilstand som i resten af verden. Er naturen i fjerne lande mere vigtig og måske mere spændende end den danske? Dette vil vi tale om på denne debat, og publikum inviteres til at komme med deres synspunkter og holdninger.

Billeder

20 00
20 30
Fugle stand-up Roots
#jegkiggerpåfugle

Arrangør

#jegkiggerpåfugle

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 20:00 - 20:30

Hvor

Roots

Detaljer

Emil giver den fugl gas med sjove facts, ubegribelige evolutionære arter og alt i fugl Vi fortsætter vores underholdende fredagsbar med en gang rablende fugle-fakta. Fra fugle-folk skal man høre sandheden. Eller noget.

20 00
20 45
Bone Broth - spisetid Roots
Gastrohopperne

Arrangør

Gastrohopperne

Kontakt

Marco Miele,

Hvornår

25. Maj 20:00 - 20:45

Hvor

Roots

Detaljer

Fredag morgen blev suppen sat over, nu har den kogt længe og grundigt, og alt det gode fra dyr og planter er nu en del af vores suppe. Bone broth er en velsmagende og nem måde at komme problemet med madspild til livs på. Man kan nemlig bruge skroget fra kylling og andre fjerkræ, som man ellers ville kassere, eller fiskehoveder og rejeskaller. Det samme gælder okseknogler og haler, samt kødudskæringer som ellers er lidt sejt fordi det indeholder meget bindevæv (Skank). Koger man hele herligheden med nogle grønsager i 10 til 24 timer, udvinder man alt denne hærlige kollagen (bindevæv), knoglemarv og meget anden, ud i sin suppen. Ud over en sublim umamismag, der kan bruges som grundfond, har suppen også gavnlige sundhedsmæssige fordele.

17 00
18 00
Live wild and be free Roots
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 17:00 - 18:00

Hvor

Roots

Detaljer

At bo og leve off grid - langt ude i de svenske skove. Andrea Hejlskov om et vildt liv i naturen Andrea Hejlskov og hendes mand følte så stærk længsel efter at leve tættere på naturen, at de flyttede til de dybe svenske skove hvor de byggede en bjælkehytte at bo i. Det er et radikalt valg i vores tid at flytte off grid, og det har givet mange tanker, erfaringer og reaktioner. Kom og hør et medrivende foredrag om at tage et radikalt tilvalg og hvorvidt "simple living" faktisk også er så simpelt? Andrea er forfatter, foredragsholder,

Billeder

9 00
20 45
Woop Naturen med digitalt friluftsliv Roots
Det Danske Spejderkorps

Arrangør

Det Danske Spejderkorps

Kontakt

Dieter Toftkær,

Hvornår

25. Maj 9:00 - 20:45

Hvor

Roots

Detaljer

Woop App er en actionfyldt app, som du kan udfordre dine venner med i naturen. Du kan spille Bombe, som er en form for tag fat, eller Jagt, som er en digital skattejagt. Bombe spiller du sammen med dine venner på et digitalt spilområde. Du giver bomben videre til en af de andre deltagere ved at løbe tæt på. Det gælder om ikke at have bomben, når tiden er gået. Du samler point, når du løber. Får du bomben, eller kommer du uden for spilområdet, mister du point. Jagt er et oplevelsesløb, der både giver sved på panden, inspirerer til at komme ud i naturen og giver mulighed for at dyste på viden. Du kan lave din egen jagt eller vælge en færdiglavet jagt inden for 200 meters afstand af dig. Du dyster på tid og på kortest afstand. Begge spil starter fra Roots.

Billeder

Videoer

11 00
12 00
Vild Mad - Sanketur Roots
GastroHopperne

Arrangør

GastroHopperne

Kontakt

Marco Miele, 30747843

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Roots

Detaljer

Vild Mad er for dig, som vil have en spændende og anderledes naturoplevelse i klitterne. Vi vil gå på jagt efter sprøde og lækre urter, samt dufter og smager på det, vi finder undervejs. Finder vi en masse, tager vi det med tilbage og laver mad med det. Derudover vil der undervejs på turen gives tips og råd til hvordan, man selv kan bruge planterne i køkkenet. Er du nysgerrig på at finde din egen indre sanker frem, og har du lyst til at høre fuglene synge, vindens susen og mærke magien? Så kom med GastroHopperne på tur og oplev en natur sprængfyldt med lækkerier, hvis blot man ved, hvor man skal lede.

10 00
22 00
Kom og vær med! Roots
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 10:00 - 22:00

Hvor

Roots

Detaljer

Masser af fede drop-in aktiviteter v. Vrå Højskole. Se beskrivelser i programmet for Explore Byg møbler af paller, lav en arm-strik skulptur og prøv mange og anderledes aktiviteter med foto. Elever og lærere fra Vrå højskole fylder pladsen ved Roots med masser af spændende og anderledes aktiviteter som du kan komme og deltage i. De enkelte aktiviteter er beskrevet i programmet under Explore, her er også angivet hvad tid de enkelte aktiviter forløber. Der sker noget hele tiden, og det bliver sjovt og spændende, så det er bare om at komme og være med!

12 30
13 30
Arterne på scenen Roots
Arternes Aarhus

Arrangør

Arternes Aarhus

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 12:30 - 13:30

Hvor

Roots

Detaljer

Hør en stribe medrivende mini-taler på vegne af landets vilde dyr og planter og stem på din favorit.

Explore

12 00
13 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

25. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Vandring på Hærvejen og Nordsøstien, 2,5 km Hærvejen i Vendsyssel har startsted i hhv. Hirtshals og Frederikshavn. Fra Viborg fortsætter hærvejen ned igennem Jylland. Vi går en tur på den første del af hærvejen, der er sammenfaldende med en del af nordsøstien, som løber langs kysten langs hele Nordsøen. Vi kommer ud til Hirtshals fyr og området med tyske bunkere. Turen tilbage går på stranden langs den spændende Hirtshals klint, hvor vi ser ishavsleret fra yoldiatiden med spændende sten og fossiler.

Billeder

13 00
14 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

25. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Maritim vandring i Hirtshals havn, 2 km Vandreturen går ad den spændende promenade på Vestmolen ud til indsejlingen til Hirtshals havn, der er beskyttet af kraftige dækmoler bygget af sten. Turen tilbage går langs fiskerihavnen med sit særlige miljø. På vandringen fortælles om Dansk Vandrelaugs projekt maritime vandringer, som gennemføres over hele landet i sommerhalvåret.

Billeder

10 00
18 00
Palleworkshop på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Anders, 98981010

Hvornår

25. Maj 10:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Har du lyst til at udfolde dig fysisk og samtidig skabe noget brugbart? Så kom med, når vi upcycler transport-paller og laver dem om til fede møbler som sofaer, borde og stole. Palleworkshoppen er for dig, der har lyst til at bruge kræfter, men også for dig, der vil være med til at give det sidste finish med slibe-arbejdet og pudsning. Kort sagt: Alle kan være med, og du behøver ikke at kunne bruge en boremaskine eller have et svendebrev som tømmer. Vi leverer skruer, paller og sandpapir – men vi beholder de møbler, der bliver lavet på Roots. Bliver du inspireret af de møbler du ser hos Vrå Højskoles palleworkshop er du velkommen til at få en instruktion i, hvordan du selv laver dem derhjemme. Du kan få en brugsanvisning med dig hjem.

Billeder

10 00
18 00
Kreaworkshop med armstrik og tekstilkunstværk på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Lene Schøning, 98981010

Hvornår

25. Maj 10:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Vær med, når Vrå Højskole er kreative i stor skala. Vi er klar til store armbevægelser, når vi går i gang med at arm-strikke. Det er sjovt, og du kan hurtigt se, at der sker noget. Du behøver ikke at have strikket før for at være med, bare du har lyst til at give den gas og have det sjovt sammen med os og vores højskoleelever. Er du ikke til arm-strik kan du prøve kræfter med vores tekstil kunstværk. Sammen ”går vi i hegnet” og udsmykker rammerne omkring Roots. Under hele Naturmødet laver vi et tekstil-værk, som du kan være med til at sætte dit personlige præg på. Du kan både væve, knytte og brodere – der er fri leg og en fed proces i vente. Du behøver ikke at tilmelde dig for at være kreativ sammen med Vrå Højskole på Roots. Du dukker bare op og er med.

Billeder

10 00
18 00
Strikkecafé på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Pia, 98981010

Hvornår

25. Maj 10:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Kom og besøg Vrå Højskoles hyggelige strikkecafe på Roots. Vi har fundet de bløde møbler frem og vi har kaffe og te på kanden, og er klar til en strik og snak med dig. Strik virker for mange som terapi: Du får tid til at fordybe dig, du kommer ned i tempo, og du får glæden af at se dine hænder skabe noget, du kan bruge. I vores strikcafé kan du medbringe dit eget strikketøj og garn, men du er også velkommen til at låne af os. Vi har både strikkepinde og garn med. Er du nybegynder lærer vi dig gerne, hvordan du slår masker op, vi introducerer dig til ret- og vrang – og giver dig måske lyst til at fortsætte med strikning på egen hånd. Kom glad og strik med os.

Billeder

10 00
18 00
Real lyd - installationskunst - work in progress på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Anders C, 98981010

Hvornår

25. Maj 10:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Forlad Hirtshals, Naturmødet og verden omkring dig i et øjeblik. Tag høretelefonerne på, luk øjnene og drøm dig væk. Glem dig selv i en verden af lyde og bevæg dig fra univers til univers. Dyk under havets overflade, forsvind i junglens indre, eller drej en knap og hør, hvordan virkeligheden manipuleres og tager dig med på en rejse til fremmede dimensioner, hvor fantasien sættes fri. Vrå Højskole tager dig med ud i naturen ved hjælp af vores elektroniske musikelever og undervisere, der vil give dig en lytte-oplevelse ud over det sædvanlige. Mød op og slå ørerne ud på Roots på Naturmødet.

Billeder

14 00
16 00
Analog foto-workshop på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Emil Schildt, 98981010

Hvornår

25. Maj 14:00 - 16:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Besøg Vrå Højskoles analoge fotostudie på Roots og mød Emil Schildt, der underviser i foto på Vrå Højskole. Emil er ekspert i gamle kameraer og analog fototeknik. Han har taget et gammelt mahogni-kamera med på Naturmødet, som du kan få lov til at sidde foran – og prøve bagved. Du kan få taget dit portrætfoto hos Emil, og du kan se hvordan han arbejder, ganske gratis. Hvis du har din mail-adresse med, så sender Vrå Højskole billedet til dig efter Naturmødet. Du kan også få en snak med Emil om fototeknik, og du kan høre mere om mørkekammer-teknik, fremkaldemetoder og kameraudstyr.

Billeder

16 00
18 00
Foto-doku-camp på Roots: Tag med Pixlacademy på fotoopgave Explore
Vrå Højskole og PixlArt

Arrangør

Vrå Højskole og PixlArt

Kontakt

Søren Schnoor, 98981010

Hvornår

25. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Bliv fotograf for nogle timer sammen med Søren Schnoor og Tao Lytzen. De to fotografer sender dig ud på en fotoopgave på Naturmødet, og giver dig feedback og vejledning på de billeder, du kommer tilbage med. Du kan låne professionelt grej på workshoppen, men du er også velkommen til at medbringe dit eget. De bedste billeder offentliggøres online. Søren Schnoor, der til daglig arbejder som freelancefotograf og underviser på Vrå Højskole, vil sammen med fotojournalist og bagmand til PixlArt i Østervrå fra august arbejde i en helt ny konstellation: PixlAcademy, som er en fotofusion mellem Vrå Højskole og PixlArt. Få en lille bitte forsmag på det professionelle fotoforløb på workshoppen på naturmødet – og hør mere om den nye banebrydende fotosatsning. Læs mere på www. Pixlacademy.dk

Billeder

20 00
22 00
Foto-doku-camp på Roots: Tag med Pixlacademy på fotoopgave Explore
Vrå Højskole og PixlArt

Arrangør

Vrå Højskole og PixlArt

Kontakt

Søren Schnoor, 98981010

Hvornår

25. Maj 20:00 - 22:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Bliv fotograf for nogle timer sammen med Søren Schnoor og Tao Lytzen. De to fotografer sender dig ud på en fotoopgave på Naturmødet, og giver dig feedback og vejledning på de billeder, du kommer tilbage med. Du kan låne professionelt grej på workshoppen, men du er også velkommen til at medbringe dit eget. De bedste billeder offentliggøres online. Søren Schnoor, der til daglig arbejder som freelancefotograf og underviser på Vrå Højskole, vil sammen med fotojournalist og bagmand til PixlArt i Østervrå fra august arbejde i en helt ny konstellation: PixlAcademy, som er en fotofusion mellem Vrå Højskole og PixlArt. Få en lille bitte forsmag på det professionelle fotoforløb på workshoppen på naturmødet – og hør mere om den nye banebrydende fotosatsning. Læs mere på www. Pixlacademy.dk

Billeder

19 00
21 00
Analog foto-workshop på Roots Explore
Vrå Højskole

Arrangør

Vrå Højskole

Kontakt

Emil Schildt, 98981010

Hvornår

25. Maj 19:00 - 21:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

Besøg Vrå Højskoles analoge fotostudie på Roots og mød Emil Schildt, der underviser i foto på Vrå Højskole. Emil er ekspert i gamle kameraer og analog fototeknik. Han har taget et gammelt mahogni-kamera med på Naturmødet, som du kan få lov til at sidde foran – og prøve bagved. Du kan få taget dit portrætfoto hos Emil, og du kan se hvordan han arbejder, ganske gratis. Hvis du har din mail-adresse med, så sender Vrå Højskole billedet til dig efter Naturmødet. Du kan også få en snak med Emil om fototeknik, og du kan høre mere om mørkekammer-teknik, fremkaldemetoder og kameraudstyr.

Billeder

12 00
22 00
NJSK Havkonkurrence // Oplev de mange både Explore
NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Arrangør

NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Kontakt

Sune Andersen, 29702587

Hvornår

25. Maj 12:00 - 22:00

Hvor

Explore

(3) Ved Thunderdome på havnen

Detaljer

NJSK [Nordjysk Småbådsklub] er endnu engang klar med NJSK Havkonkurrence fra Hirtshals lørdag den 26. og søndag den 27. maj, hvor 250 småbådsfiskere fordelt i 100 både, fra hele landet kommer for at deltage. Fredag den 25. maj kan du opleve de mange både i Marinaen, som gør sig klar til at startskuddet lyder lørdag den 26. maj kl. 08.15 fra Vestmolen. Søndag den 27. maj fra kl. 13.30-15.30 er der indvejning efterfulgt af præmieoverrækkelse, som alle interesserede er velkommen til at overvære. Der kan findes yderligere information om Havkonkurrencen på NJSK's hjemmeside her: http://www.njsk.dk

Billeder

Videoer

10 00
12 00
Fugletur på Hirtshals Havn og strand Explore
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Børge Søndergård, 20221752

Hvornår

25. Maj 10:00 - 12:00

Hvor

Explore

Dansk Ornitologisk Forenings stand

Detaljer

Fugletur ved Peter Lund Kristensen, Dansk Ornitologisk Forening: Vi går en tur hen til Toplærkevej, for at se om toplærkerne er på plads. Derefter går vi ned på havnen og ser, om der ligger nogle spændende fugle i havnebassinerne, inden vi går langs stranden til fyret. I fyrhaven ser vi efter ynglefugle. Vi afslutter turen ved at gå tilbage langs kystvejen.

10 00
14 00
Fugletur for børn Explore
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Simon S. Christiansen, 40 21 73 14

Hvornår

25. Maj 10:00 - 14:00

Hvor

Explore

Dansk Ornitologisk Forenings stand

Detaljer

Kom med ud og undersøg områdets fugle. Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) dygtige naturvejleder, Simon S. Christiansen, tager børn og deres lærer med ud og kigger på fugle. Efter en introduktion i DOF's stand tager vi på opdagelse udstyret med kikkerter og teleskoper. Vi skal finde fugle og vi skal finde spor efter dem. Fugleturen tager 1 time og begynder kl. 10.00, 11.00, 12.00 & 13.00 hos Dansk Ornitologisk Forening.

12 30
14 00
Bioblitz - på jagt efter planter og dyr Explore
Nordsøen Skoletjeneste

Arrangør

Nordsøen Skoletjeneste

Kontakt

Anders Østerby, 31701861

Hvornår

25. Maj 12:30 - 14:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Vi går på jagt efter planter og dyr i fyrets nærområde. I kan låne fangstnet og andet grej - guiderne står klar til at hjælpe jer. Der er mulighed for at studere fangsten i stereolupper - og tage billeder gennem disse med mobiltelefonen. Denne tur er en del af Bioblitzen, hvor vi i løbet af fredagen registrerer alle de og dyr, vi kan finde i fyrets nærområde.

Billeder

Videoer

8 00
9 30
Bioblitz - på jagt efter fugle Explore
Nordsøen Skoletjeneste

Arrangør

Nordsøen Skoletjeneste

Kontakt

Anders Østerby, 31701861

Hvornår

25. Maj 8:00 - 9:30

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Vi går en tur i området ved fyret og ser og lytter efter ynglefugle som Tornsanger, Rødrygget tornskade og Sortstrubet bynkefugl. Vi kigger også efter de senest ankomne trækfugle - med gunstig vind kan vi være heldige at spotte rovfugle som Hvepsevåge. Denne tur er en del af Bioblitzen, hvor vi i løbet af fredagen registrerer alle de planter og dyr, vi kan finde i fyrets nærområde. Der er mulighed for at låne kikkert. Guide: Anders Østerby.

Billeder

Videoer

14 30
16 00
Bioblitz - på jagt efter planter og dyr Explore
Nordsøen Skoletjeneste

Arrangør

Nordsøen Skoletjeneste

Kontakt

Anders Østerby, 31701861

Hvornår

25. Maj 14:30 - 16:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Vi går på jagt efter planter og dyr i fyrets nærområde. I kan låne fangstnet og andet grej - guiderne står klar til at hjælpe jer. Der er mulighed for at studere fangsten i stereolupper - og tage billeder gennem disse. Denne tur er en del af Bioblitzen, hvor vi i løbet af fredagen registrerer alle de og dyr, vi kan finde i fyrets nærområde.

Billeder

Videoer

14 00
15 00
BI-safari Explore
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Tag med på safari i honningbiernes og de vilde biers verden.

10 00
18 00
SUP, Kajak and Beach Adventure Explore
Hjørring Ungdomsskole

Arrangør

Hjørring Ungdomsskole

Kontakt

Mads Lund Thomsen, 41224390

Hvornår

25. Maj 10:00 - 18:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Legende og let ser det ud. Kan du tænke dig at prøve ? Ungdomsskolen har våddragter og redningsveste, så du skal bare dukke op når vi byder velkommen til Paddle-Adventure: Kajak, SUP & Windsurfing. Vi sætter fokus på at give dig den gode oplevelse, med kompetente instruktører og sikkerheden i top. Vi tilbereder mad over bål på stranden. 3 gode råd – inden du tager hjemmefra Tøj: Medbring badetøj, shorts og håndklæde Briller: Pas på briller, kontaktlinser, høreapparater etc. når du dyrker vandaktiviteter – brillesnor der kan flyde anbefales Børn og unge: Personer under 18 år skal medbringe forældre/værges accept for at deltage, download blanketten her: https://hjoerring.dk/media/26648/foraeldreaccept-til-deltagere-under-18-aar.pdf

Billeder

10 00
16 00
Natur som en naturlig del af skoleskemaet Explore
HjørringSkolen

Arrangør

HjørringSkolen

Kontakt

Lillian Dahl Horsfeldt, 41224023

Hvornår

25. Maj 10:00 - 16:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Sidste år deltog en del af HjørringSkolens elever i forskellige aktiviteter. Dels et vellykket rekordforsøg og dels i et interview med P4 om skoledage i naturen året rundt. I år vil vores elever gerne være med som aktører på Naturmødet. Gruppen vil berige Naturmødet med forskellige aktiviteter ifm. deres Juniorguideprojekt, hvor de gennem et par år har deltaget i arbejdet med etableringen af Yxengaard, beliggende i Tornby Klitplantage. På Husmoderstranden vil der være bål- mad og snitteaktiviteter. Vel mødt - vi glæder os til at se jer :)

Billeder

15 00
16 00
Besøg Emmersbæk Kirkegård Explore
Folkekirken

Arrangør

Folkekirken

Kontakt

Bjarne Hougaard, 51670660

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Explore

Emmersbæk Kirke, Asger Højlundsvej 1, Hirtshals

Detaljer

Emmersbæk Kirkegård er en af landets smukkeste og mest varierede kirkegårde. Her findes traditionelle gravsteder og der er også mulighed for urnebegravelser i den kuperede natur, der omgiver den traditionelle kirkegårdskultur. Det store skovareal, der omgiver kirkegården giver mulighed for en lille gåtur langs Emmersbækken, der løber gennem området.

Billeder

10 00
12 00
Tur til det fredede område Kilen i Hirtshals Explore
Danmarks Naturfredningsforening Hjørring

Arrangør

Danmarks Naturfredningsforening Hjørring

Kontakt

Jørgen Jørgensen, 98 92 42 43

Hvornår

25. Maj 10:00 - 12:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Kilen er den seneste fredning i Hirtshals, og området gemmer på en dejlig mosaik af naturtyper og en fin botanik. Turen varer ca. 2 timer, og vi kommer rundt i området og hører nærmere om fredningens baggrund, landskabet og den karakteristiske flora. Turen ender på Naturmødet. Velkommen på tur med DN Hjørring!

8 00
9 00
Sund i Naturen - morgenløb Explore
Friluftsrådet

Arrangør

Friluftsrådet

Kontakt

Christina Bjørk Petersen, 24 644229

Hvornår

25. Maj 8:00 - 9:00

Hvor

Explore

(5) Ved indgangen til The Village på Kystvejen

Detaljer

Mærk naturens effekt på egen krop: Vi løber en frisk 3-kilometer lang og herlig tur i medvind i den smukke kystnatur i Hirtshals. De første i mål får en Sund i Naturen-løbebluse og ellers er der morgenkaffe, frugt og vand til alle. Ruten går fra kystvejen til fyret og tilbage igen, langs stranden, hvis du vil.

Billeder

10 00
22 00
Den Genbesatte Bunker Explore
Blomsterbunker i Hirtshals

Arrangør

Blomsterbunker i Hirtshals

Kontakt

Inge Tranter, 42152670

Hvornår

25. Maj 10:00 - 22:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Oplev lydinstallationen skabt af lydkunstner Morten Poulsen. Værket afspiller lydoptagelser fra havområdet umiddelbart ud for kysten ved Hirtshals. Installationen er det første led i kunstværket Den Genbesatte Bunker i samarbejde med billedkunstner Inge Tranter og keramiker Janice Hunter. Børn og unge kan være med til at skabe kunstværket ved at besøge vores stand på Naturmødet hvor de kan tegne en blomst til det næste led i skabelsen af kunstværket. Lydinstallationen opføres med bevilling fra KulturKANten og KODA Kultur.

Billeder

15 00
16 00
Bi-safari Explore
Vilde bier i Danmark

Arrangør

Vilde bier i Danmark

Kontakt

Jørgen Pedersen, 20569627

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Kom med på bi-safari i den skønne og vilde natur omkring Hirtshals. Vi traver rundt i naturen ved Husmoderstranden og ser efter humlebier og solitære bier på blomsterne i området. Guiden sætter navn på de bier vi ser og eventuelt fanger, og vi hører om hvor de enkelte arter lever og hvilke blomster de foretrækker. Undervejs skal vi også høre lidt om de vilde biers betydning for naturen, hvorfor der er blevet færre af dem de seneste år, og hvad man kan gøre for at hjælpe dem. Der kræves ingen forkundskaber for at deltage.

Billeder

14 00
14 45
Tag i naturen med en vildmand Explore
Friluftsrådet

Arrangør

Friluftsrådet

Kontakt

Christina Bjørk Petersen, 24644229

Hvornår

25. Maj 14:00 - 14:45

Hvor

Explore

(5) Ved indgangen til The Village på Kystvejen

Detaljer

I Svendborg kommune har Simon Høegsmark siden 2015 lavet naturterapi for kriseramte mænd i naturen. På en kort tur i naturen deler han oplevelser, erfaringer, viden og øvelser. Konceptet arbejder udfra jægersamlerkulturen og evolutionspsykologien. Det handler om at få styr på vores ur- instinkter og bruge dem til at få livsgnisten og livskvaliteten tilbage. Metoden bygger på fire søjler: Naturoplevelser, opmærksomhedstræning, Kropsbevidsthed og fællesskab med fortælling og bålterapi. Projektet bygger på et igangværende ph.d. projekt. Tag med ud på en eventyrlig og sanselig rejse.

Videoer

16 00
18 00
Sund i Naturen - og foreningerne. Vær Sund i Naturen og prøv forskellige foreningsaktiviteter. Explore
Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Arrangør

Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Kontakt

Birgitte Overgaard Madsen, 41226237

Hvornår

25. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Explore

Hjørring Kommunes Stand

Detaljer

Kan foreningslivet gøre DIG Sund i Naturen? Kom og mærk efter på egen krop. Projekt Sund i Naturen vil gerne bygge bro mellem naturbaserede sundhedstilbud i kommunen og foreningstilbud i naturen. Hjørring Kommunes foreninger er derfor inviteret med på Naturmødet, hvor de kan vise hvordan deres forskellige foreningsaktiviteter kan skabe mere sundhed i naturen - både fysisk og mentalt. Deltag i aktiviteterne, som ligger fredag eftermiddag fra 16-18 og lørdag formiddag fra 10-12. Hold øje med aktiviteterne på Explorer-programmet, som løbende opdateres på hjemmesiden og Naturmødet-app'en. Lørdag kan du f.eks. deltage i løbeklubben Havstrygernes Miljøløb. Her kan du kombinere dejlig motion i den friske havluft og samtidig være med til at sikre en ren og smuk natur på din vej.

20 30
21 00
Solnedgangsandagt Explore
Folkekirken

Arrangør

Folkekirken

Kontakt

Bjarne Hougaard, 51670660

Hvornår

25. Maj 20:30 - 21:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Som afslutning på dagen er det godt at give tid til ro og eftertanke. Ved solnedgangsandagten synges nogle kendte og mindre kendte salmer og sange, og en af Folkekirkens præster vil holde en kort meditation. Der rundes af med bøn og velsignelse, og det hele bliver fulgt af god musikledsagelse.

Billeder

9 00
10 00
Citizen science - se ringmærkning af fugle Explore
Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum

Arrangør

Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum

Kontakt

Jesper Johannes Madsen, 28267867

Hvornår

25. Maj 9:00 - 10:00

Hvor

Explore

Stranden ved krydset Suensonsvej/Sigurd Espersens Vej

Detaljer

Ringmærkning af fugle er et af de ældste citizen science projekter. Ringmærkning er fortsat den vigtigste kilde til viden om fuglenes trækruter mm. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. Den viden er særdeles vigtig for fugleforskningen og i arbejdet med forvaltningen af fugle både i Danmark og internationalt. På turen vil ringmærkere demonstrere, hvordan man fanger vildtlevende fugle, hvordan man bestemmer deres art, køn og alder, samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes, før de igen slippes fri. Læs evt. mere om ringmærkning her: http://rc.ku.dk/

Billeder

15 00
16 00
CEREMONI FOR LIVET I HAVET Explore
Grandmothers Circle The Earth - Danmark

Arrangør

Grandmothers Circle The Earth - Danmark

Kontakt

Jane Folsted, 30425754

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Den karismatiske Grandmother Erena Rhöse er Maori medicinkvinde fra New-Zealand. Hun leder en kraftfuld ceremoni for livet i havet. Erena er datter af floden Whanganvi, der som den første flod i verden har fået menneskerettigheds status. Grandmothers Circle er et Internationalt fællesskab for kvinder i alle aldre, som bidrager til at ære og bevare Moder Jord. "When the Grandmothers speak, the World will heal". Tiden er nu, hvor vi over hele jorden forener os. Kvinder som mænd står vi frem for at rette opmærksomheden mod en verden i balance med naturen, med trivsel for alle og for bæredygtighed og fred. Vi bedstemødre er spontane og livsglade, og når vi er sammen, ved vi aldrig hvad som opstår nu og her. Besøg os på Husmoderstranden, hvor vi hovedsagelig vil holde til.

Billeder

11 00
12 00
VANDCEREMONI I BALANCE. Explore
Grandmothers Circle The Earth - Danmark

Arrangør

Grandmothers Circle The Earth - Danmark

Kontakt

Jane Folsted, 30425754

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Vandceremonien vil tage udgangspunkt i hvordan vi alle kan stå i vores kraft, i en balance mellem egen maskulinitet og femininitet. En Cherokie velsignelse gennem vandets kraft, så du kan gå ud i verden og være en Vand Velsigner i den nye tid. Ledet af Bedstemor Vibe og Bedstefar Vagn. Grandmothers Circle er et Internationalt fællesskab for kvinder i alle aldre, som bidrager til at ære og bevare Moder Jord. "When the Grandmothers speak, the World will heal". Tiden er nu, hvor vi over hele jorden forener os. Kvinder som mænd står vi frem for at rette opmærksomheden mod en verden i balance med naturen, med trivsel for alle og for bæredygtighed og fred. Vi bedstemødre er spontane og livsglade, og når vi er sammen, ved vi aldrig hvad som opstår nu og her. Besøg os på Husmoderstranden.

Billeder

10 00
21 00
WE : THE COSMIC TRIBE - INSTALLATION Explore
Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Arrangør

Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Kontakt

Camma Dahl Nedergård, +4541151681

Hvornår

25. Maj 10:00 - 21:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

I den antropocæne tidsalder tvinges vi til at erkende, at vi er en uadskillelig del af denne planet og til at opgive vore velkendte forståelser af forholdet mellem mennesker, natur og teknologi. Uhindret af velkendte koncepter må vi åbne os mod nye forståelser af os selv og verden omkring os for at kunne opnå en meningsfuld sameksistens. Vi foreslår, at menneskeheden er en del af en samlet kosmisk stamme og dermed sidestillet med alt andet i universet. WE : THE COSMIC TRIBE er et værk, der udfordrer den måde hvorpå vi tænker, føler og forholder os til naturbegrebet. Vi udnytter det transformative potentiale i rituel praksis og inviterer publikum til at deltage i en performance bestående af vibrationer og soniske elementer, som drager deltagerne ind i en kropslig, transformerende oplevelse.

18 00
19 00
WE : THE COSMIC TRIBE - RITUAL Explore
Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Arrangør

Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Kontakt

Camma Dahl Nedergård, +4541151681

Hvornår

25. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

I den antropocæne tidsalder tvinges vi til at erkende, at vi er en uadskillelig del af denne planet og til at opgive vore velkendte forståelser af forholdet mellem mennesker, natur og teknologi. Uhindret af velkendte koncepter må vi åbne os mod nye forståelser af os selv og verden omkring os for at kunne opnå en meningsfuld sameksistens. Vi foreslår, at menneskeheden er en del af en samlet kosmisk stamme og dermed sidestillet med alt andet i universet. WE : THE COSMIC TRIBE er et værk, der udfordrer den måde hvorpå vi tænker, føler og forholder os til naturbegrebet. Vi udnytter det transformative potentiale i rituel praksis og inviterer publikum til at deltage i en performance bestående af vibrationer og soniske elementer, som drager deltagerne ind i en kropslig, transformerende oplevelse.

9 00
23 55
Sund i Naturen - med natur- og kulturformidlerne fra UCN Explore
Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Arrangør

Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Kontakt

Birgitte Overgaard Madsen, 41226237

Hvornår

25. Maj 9:00 - 23:55

Hvor

Explore

Pop-up aktiviteter - for mere info gå til UCN's stand

14 00
15 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Vandring på Hærvejen og Nordsøstien, 2,5 km Hærvejen i Vendsyssel har startsted i hhv. Hirtshals og Frederikshavn. Fra Viborg fortsætter hærvejen ned igennem Jylland. Vi går en tur på den første del af hærvejen, der er sammenfaldende med en del af nordsøstien, som løber langs kysten langs hele Nordsøen. Vi kommer ud til Hirtshals fyr og området med tyske bunkere. Turen tilbage går på stranden langs den spændende Hirtshals klint, hvor vi ser ishavsleret fra yoldiatiden med spændende sten og fossiler.

16 00
17 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

25. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Vandring på Hærvejen og Nordsøstien, 2,5 km Hærvejen i Vendsyssel har startsted i hhv. Hirtshals og Frederikshavn. Fra Viborg fortsætter hærvejen ned igennem Jylland. Vi går en tur på den første del af hærvejen, der er sammenfaldende med en del af nordsøstien, som løber langs kysten langs hele Nordsøen. Vi kommer ud til Hirtshals fyr og området med tyske bunkere. Turen tilbage går på stranden langs den spændende Hirtshals klint, hvor vi ser ishavsleret fra yoldiatiden med spændende sten og fossiler.

15 00
16 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Maritim vandring i Hirtshals havn, 2 km Vandreturen går ad den spændende promenade på Vestmolen ud til indsejlingen til Hirtshals havn, der er beskyttet af kraftige dækmoler bygget af sten. Turen tilbage går langs fiskerihavnen med sit særlige miljø. På vandringen fortælles om Dansk Vandrelaugs projekt maritime vandringer, som gennemføres over hele landet i sommerhalvåret.

17 00
18 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

25. Maj 17:00 - 18:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Maritim vandring i Hirtshals havn, 2 km Vandreturen går ad den spændende promenade på Vestmolen ud til indsejlingen til Hirtshals havn, der er beskyttet af kraftige dækmoler bygget af sten. Turen tilbage går langs fiskerihavnen med sit særlige miljø. På vandringen fortælles om Dansk Vandrelaugs projekt maritime vandringer, som gennemføres over hele landet i sommerhalvåret.

14 00
15 00
Sund i Naturen - og kronisk sygdom. Kom og gå med. Explore
Hjørring Kommune - Borgersundhed

Arrangør

Hjørring Kommune - Borgersundhed

Kontakt

Nuka Mortensen, 41225606

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Explore

Se mødested i Naturmøde app'en

Detaljer

Sundhedscenter Hjørring bruger træning i naturen som rehabilitering til borgere med de kroniske sygdomme KOL, kræft, hjerte, diabetes og knogleskørhed. Træning i naturen er et fast element i rehabiliteringsforløbet, og kan foregå som gåture på stranden og i klitterne. Der er arrangeret en gåtur, som starter kl. 14. Startstedet kommer i lokalaviser og Naturmøde-app'en. Med på gåturen er sygeplejersker fra Sundhedscenter Hjørring, der til dagligt arbejder med rehabilitering.

13 00
14 00
Sund i Naturen - mindful walking Explore
Hjørring Kommune - Borgersundhed

Arrangør

Hjørring Kommune - Borgersundhed

Kontakt

Mette Henningsen, 41225614

Hvornår

25. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Explore

Hjørring Kommunes Stand

Detaljer

Vær mindful i naturen. Tag med Sundhedscenter Hjørring på en mindful gåtur i den fredfyldte og smukke natur tæt på Naturmødets centrum. Giv dig selv en velfortjent pause, tag med ud og find ro og nærvær gennem naturens ro. Underviserne er sygeplejersker og uddannede mindfulnessinstruktører fra Sundhedscenter Hjørring.

11 00
16 00
rapelling fra Hirtshals hotel for alle Explore
Vestevent.dk

Arrangør

Vestevent.dk

Kontakt

martin svendsen, 20607071

Hvornår

25. Maj 11:00 - 16:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Vestevent rapeller dem ned fra hotellets 20 mtr høje væg, som har lyst, og vi kan nå! Borgmesteren Arne Boelt kigger muligvis forbi, til et lille sus i maven! Derudover har Vestevent på deres stand information om de mange muligheder du har for at komme med ud i naturen , både i Danmark såvel som resten af Europa. Kig forbi til en snak og en kop kaffe fra bålet Martin Vestevent 20607071

Billeder

Videoer

The Village

9 30
14 00
DM i Affaldsstafet The Village
AVV I/S og Hjørring Kommune

Arrangør

AVV I/S og Hjørring Kommune

Kontakt

Morten Ulltveit-Moe, 30329151

Hvornår

25. Maj 9:30 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

Alle 3. klasser er inviteret til i DM i affaldsortering! Slaget starter fredag 09.30 til 12.00......

Billeder

14 00
15 00
Politisk debat om en større og vildere natur i fremtidens Nordjylland The Village
KTC Nordjylland

Arrangør

KTC Nordjylland

Kontakt

Catrine Grønberg Jensen, 99312295

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Hvordan ser de nordjyske politikere naturen udvikle sig de næste 50 år frem mod en større og vildere natur? Et bredt udvalg af nordjyske kommunalpolitikere vil deltage i denne debat, og Rune Engelbrecht Larsen vil hjælpe os igennem debatten. Rune Engelbrecht Larsen, journalist og naturdebattør vil indledningsvist vil give inspiration om mulighederne for en størrere og vildere natur, som beskrevet i Runes bog "Vildere vidder i dansk natur” 2017, hvorefter debatten sættes igang. Kom og hør debatten og kom tættere på vores lokale politikere. Stil gerne dine spørgsmål omkring natur til politikerne, og vær med til at præge den nordjyske naturpolitik.

14 00
15 00
Dissekering: Se en fugl indefra The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Dissekering: Få grundlæggende viden om fugle og deres anatomi når DOF's kyndige biologer dissekerer fugle.

10 00
15 00
Besøg DOFlab The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Toke F. Nyborg, 61 33 91 61

Hvornår

25. Maj 10:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Besøg DOFlab og afprøve din viden om fugle, få indblik i nogle af fuglenes hemmeligheder og se en udstoppet havørn på helt tæt hold.

10 00
15 00
Virtual reality-oplevelse med vilde pingviner The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Toke F. Nyborg,

Hvornår

25. Maj 10:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Virtual reality-oplevelse med vilde pingviner. Vil du vide mere om pingviner, hvorfor de nærmer sig udryddelse, og hvad der kan gøres for at hjælpe dem, så kig forbi Dansk Ornitologisk Forenings telt.

Billeder

15 00
16 00
Samtalecafe om giftfri have The Village
Landsforeningen Praktisk Økologi

Arrangør

Landsforeningen Praktisk Økologi

Kontakt

Inger Lise Kampp, 0045 2443 0714

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

Samtalecafe om den giftfrie have. Vi udveksler erfaringer fra parcelhushaver, landbohaver, byhaver, kolonihaver og sommerhushaver. Hvordan får vi mere liv i haven uden gift?

Billeder

17 30
18 30
Bly i riffelkugler forgifter rovfugle The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Charlotte Moshøj, 61 77 55 03

Hvornår

25. Maj 17:30 - 18:30

Hvor

The Village

Detaljer

Vær med i debatten, når Niels Kanstrup, adjungeret lektor og ekspert i jagt og vildt, Århus Universitet, Claus Lind Formand for Danmarks Jægerforbund og Hans Meltofte, formand for DOFs naturpolitiske udvalg og medlem af DOFs hovedbestyrelse, diskuterer bly i riffelkugler, problemets omfang, og hvad der evt. kan gøres ved det. Danmark har været foregangsland med udfasning og siden totalt forbud mod brug af bly i haglpatroner, fordi haglene forgiftede tusinder af svaner og andre andefugle, når de spiste hagl spredt i naturen i stedet for kråsesten. Men vi har glemt det bly, som de fleste riffelkugler er udfyldt med, og som havner som små fragmenter i kødet hos skudte dyr, der ikke findes, hvorefter det spises af bl.a. rovfugle og medfører forgiftninger.

13 00
15 00
Hvordan kan vi sikre de levende hegn? The Village
Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Arrangør

Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Kontakt

Mogens Munch Holm, 88705771 / 29781780

Hvornår

25. Maj 13:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

I samarbejde med Foreningen af Bygnings-og Landskabskultur. Med udgangspunkt i Martin Nissen Nørgårds artikel: Hvorfor skal de levende hegn ikke sikres?, Landinspektøren 2017,6, debatteres problemer med, at de levende hegn forsvinder fra det danske landskab i forbindelse med omlægning af markdriften til storskala. Det har betydning for hele biodiversiteten i naturen. Debattører er bla artiklens forfatter, landinspektør Martin Nissen Nørgård og biavlsoldermand Ejvind Rasmussen.

10 30
11 30
De danske skoves tilstand og fremtid The Village
Gyldendal

Arrangør

Gyldendal

Kontakt

Nanna Sardorf, 33755528

Hvornår

25. Maj 10:30 - 11:30

Hvor

The Village

Detaljer

Mød Peter Friis Møller, forfatter og medredaktør på NATUREN I DANMARK - SKOVENE til en snak om de danske skoves tilstand og fremtid. NATUREN I DANMARK - SKOVENE er fjerde bind i storværket NATUREN I DANMARK om den natur, som danskerne i dag bruger og interesserer sig for mere end nogensinde tidligere. Det samlede værk giver et enestående overblik over vores geologiske, biologiske og landskabsmæssige grundlag og åbner vores øjne for, hvor rig den danske natur er og har været.

Billeder

13 30
14 30
Rejser i vildmarken med kano og kajak The Village
Gyldendal

Arrangør

Gyldendal

Kontakt

Nanna Sardorf, 33755528

Hvornår

25. Maj 13:30 - 14:30

Hvor

The Village

Detaljer

Mød forfatter og eventyrer Erik B. Jørgensen til en snak om at rejse i vildmarken med kano og kajak – med og uden børn. Erik B. Jørgensen er bl.a. aktuel med bogen REJSER MED KAREN OG DINO I VILDMARKEN, som er mere og andet end en rejsebog. Det er også en guide til eventyrlystne fædre og mødre, der har lyst til større oplevelser end Randers Regnskov. En guide med alt fra gode råd om gear til forslag til at imødegå krisesituationer.

Billeder

10 00
19 00
Find dronningen The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

25. Maj 10:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Hør om biernes spændende verden og se den helt tæt på. Hør også hvor vigtige bierne er for vores bestøvning, og hvordan du kan gøre en forskel.

10 00
19 00
Smag biernes honning - et naturprodukt. The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

25. Maj 10:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Oplev hvor forskelligt biernes honning kan smage, og hør hvordan man finder frem til, hvilke planter honningen kommer fra.

11 15
11 45
BI-bingo The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

25. Maj 11:15 - 11:45

Hvor

The Village

Detaljer

Spil med i lotteriet og lær om bierne og blomsterne. Vind flotte præmier.

15 00
15 30
Kan man tælle fiskene og skaldyrene i havet? The Village
DTU Aqua

Arrangør

DTU Aqua

Kontakt

Karin Stubgaard, 40486882

Hvornår

25. Maj 15:00 - 15:30

Hvor

The Village

Detaljer

Hør hvordan, forskerne finder ud af, hvor mange fisk og skaldyr der er i havet, og hvordan fiskekvoter bliver til.

Billeder

9 00
19 00
Håbets anker The Village
Folkekirkens Skoletjeneste

Arrangør

Folkekirkens Skoletjeneste

Kontakt

Søren Bo Svendesen,

Hvornår

25. Maj 9:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Håbets anker er opstillet ved Folkekirkens telt. I teltet finder du forskellige beretninger om håb. Du kan også selv være med til at lave din egen beretning om håb, som kan være med til at præge håbets anker.

Billeder

14 00
15 00
Kristentro og natur The Village
Folkekirken

Arrangør

Folkekirken

Kontakt

Eva Bernhagen,

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Sognepræst Eva Bernhagen fra Læsø giver et kort oplæg om emnet og lægger op til debat, samtale og inspirerer til fortsat refleksion. Der vil blive mulighed for på forskellig vis at arbejde med temaet. Besøg Folkerkirkens telt og vær med i debatten

Billeder

9 00
19 00
Til jord skal du blive ... The Village
Folkekirken

Arrangør

Folkekirken

Kontakt

Bjarne Hougaard, 51670660

Hvornår

25. Maj 9:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Folkekirken er begravelsesmyndighed og langt de fleste begravelser foregår ud fra Folkekirken. Der er mange forskellige hensyn, der skal tages, når beslutningen om begravelsesform skal tages. Hvor meget skal hensynet til natur og miljø fylde i den sammenhæng. Se mere om de mange forskellige muligheder der er forskellige steder i Danmark. Få en snak med repræsentanter for Folkekirken - enten præst, en kirkegårdsmedarbejder eller et medlem af et menighedsråd. Du får også mulighed for at give udtryk for, hvad du selv tænker om begravelse.

Billeder

10 00
14 00
Ressource-spillet The Village
Junior-Geologerne

Arrangør

Junior-Geologerne

Kontakt

Camilla Snowman Andresen, 26244497

Hvornår

25. Maj 10:00 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

I Ressource-spillet lærer eleverne, at de ting, vi omgiver os med i hverdagen fx cykler, biler, huse og telefoner, består af forskellige typer af naturmaterialer, som stammer fra jordens undergrund. Spillet går ud på at koble en geologisk ressource (fx kul) til dens dannelse (fortidens sumpe) og dens anvendelse (energi). På denne måde løftes sløret for nogle af jordens spændende geologiske processer og samtidig fremhæves vigtigheden af bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. Der bliver rig lejlighed til at røre, se og få svar på nysgerrige spørgsmål undervejs i spillet.

Billeder

14 00
15 00
Insekter - hvad skal vi med dem? The Village
Alternativet Nordjyllands Storkredsforening

Arrangør

Alternativet Nordjyllands Storkredsforening

Kontakt

Susanne Zimmer, 41171899

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Susanne Zimmer, Folketingskandidat for Alternativet Nordjylland sætter insekter på dagsordenen. Kan du huske dengang bilruderne blev dækket af smadrede insekter, når man kørte på visse årstider? Kan du huske da vores grøftekanter var fyldt med blomster? Kan du huske.... Siden 80´erne er 80% af vores insekter forsvundet, og derfor er denne udfordring en af Susannes mærkesager. Er det et reelt et problem med den dalende insektbestand? Kan vi undvære dem? Hvilken funktion har de? Hvordan kan vi øge bestanden? Hvad kan vi gøre i vores haver, på vores marker, i vores grøftekanter og parker? Skal der en ændret lovgivning til for at hjælpe insekterne? Lad og drøfte det - og sammen gøre hinanden klogere på problemer og muligheder. www.s-zimmer.dk

Billeder

15 00
15 30
Spiselige planter og snapseurter The Village
Dansk Botanisk Forening

Arrangør

Dansk Botanisk Forening

Kontakt

Eva Kullberg, 21698223

Hvornår

25. Maj 15:00 - 15:30

Hvor

The Village

Detaljer

Her vises eksempler på vilde spiselige planter og snapseurter. Der udleveres opskrifter på retter, hvor planterne kan anvendes.

11 00
12 00
Affald i havet - hvor kommer det fra og hvad kan vi gøre? The Village
KIMO Danmark - Kommunernes Internationale Miljøorganisation

Arrangør

KIMO Danmark - Kommunernes Internationale Miljøorganisation

Kontakt

Ryan Metcalfe, 61796949

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

KIMO Danmark inviterer til et foredrag omkring affald i havmiljø og det. Ryan Metcalfe, som er dansk koordinator, vil fortælle omkring overvågning af marint affald i Danmark, hvilke typer genstande vi opsamler på danske kyster og mulige kilder til forureningen. Han vil forklare KIMO organisations indsats og hvad vi alle kan gøre for at forhindre havmiljøforurening. Foredraget er målrettet folkeskoleelever.

14 00
15 00
Se en ål indeni, og hør om ålens livscyklus The Village
DTU Aqua

Arrangør

DTU Aqua

Kontakt

Karin Stubgaard, 40486882

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

The Village

Billeder

11 00
12 00
Biodiversitet - et mål i hverdagen The Village
Alternativet Nordjylland

Arrangør

Alternativet Nordjylland

Kontakt

Knud R. Poulsen, 23281103

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

Knud R. Poulsen præsenterer emnet "Biodiversitet" ud fra FNs verdensmål nummer 15, og lægger op til samtale om, hvilken betydning den har, og hvorfor det er så vigtigt, samt hvordan vi hver især kan gøre noget for at bidrage til en større mangfoldighed i naturen. Her er mulighed for at høre, samt lytte til eller aktivt deltage i samtalen om biodiversitet i din hverdag. MÅL 15 - LIVET PÅ LAND: Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem. Samt sørge for en bæredygtig skovdrift, bekæmpe ørkendannelse og stoppe samt modarbejde nedbrydningen og ødelæggelsen af biodiversiteten.

Billeder

12 00
13 00
EU - miljøets ven eller fjende? The Village
SF

Arrangør

SF

Kontakt

Jørgen Bing, 41223054

Hvornår

25. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

The Village

Detaljer

I denne debat tager vi både en tur i helikopteren - og kigger i mikroskopet. Hvad betyder EU's miljøpolitik nationalt - og lokalt? SF har inviteret en række gæster, der med afsæt fra hver sit politiske niveau, bedømmer EU's rolle på området - og måske også giver bud på, hvordan vi nationalt og lokalt selv kan påvirke den store organisation. Mød bl.a. SF’s EU-parlamentariker, Margrete Auken, SF's natur-, miljø, fødevare-, landbrugs- og fiskeriordfører Trine Torp, Hjørring byråds SF-medlem, Jørgen Bing og DN’s landbrugspolitisk rådgiver, Thyge Nygaard.

Billeder

10 00
14 00
Liv i vandet The Village
Rambøll

Arrangør

Rambøll

Kontakt

Kristine Kjørup Rasmussen, 51616835

Hvornår

25. Maj 10:00 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

Vil du møde nogle af de spændende fisk og smådyr man finder i danske søer og moser? På Rambølls stand vil vi sætte akvarier op med bl.a. glubske gedder, nysgerrige aborrer og drabelige guldsmedelarver. En biolog fra Rambøll fortæller om dyrene og deres levevis.

Billeder

14 30
15 30
Padder i projekter The Village
Rambøll

Arrangør

Rambøll

Kontakt

Kristine Kjørup Rasmussen, 51616835

Hvornår

25. Maj 14:30 - 15:30

Hvor

The Village

Detaljer

Hvordan finder man en løvfrø eller en løgfrø? Kom forbi Rambølls stand og hør hvordan vi arbejder med kortlægning og undersøgelser af de særligt beskyttede paddearter herhjemme. Vi fortæller om arternes biologi, forvaltning og undersøgelsesmetoder. Vi viser også videoer af padderne, så du kan lærer at høre forskel på en løvfrø og motorsav, eller en grønbroget tudse og en hundefløjte. I bygge- og anlægsprojekter bliver der gjort meget for at tage hensyn til padder. Vi fortæller hvordan man etablerer en paddesø, og hvordan man undgår at skade padderne ved store anlægsprojekter.

Billeder

13 30
15 30
DSL præsenterer: Natursyn - valget og dets betydning The Village
DSL

Arrangør

DSL

Kontakt

Marianne Tinggaard,

Hvornår

25. Maj 13:30 - 15:30

Hvor

The Village

Detaljer

Kan man tale om den rigtige naturopfattelse - for mennesker, for naturen og for økonomien? Hvad er natur for dig, og hvilke værdier er umistelige? Vi vil diskutere flersidighed versus eksklusivitet, vi vil se på nuancerne, fordi naturen hverken er sort eller hvid. Vi vil drøfte det "rigtige" naturvalg - for naturen selv, i forhold til mennesker nu og i fremtiden og i et økonomisk perspektiv. Kom og deltag i debatten, hør om forskellige natursyn og mød DSL.

Billeder

9 30
9 50
Lancering af Friluftskortet Hirtshals The Village
Friluftsrådet

Arrangør

Friluftsrådet

Kontakt

Astrid Bjørg Mortensen, 24656230

Hvornår

25. Maj 9:30 - 9:50

Hvor

The Village

Detaljer

Oplev den barske kyst og de særprægede klitplantager Kig forbi Friluftsrådets stand og få et friskt eksemplar af det nye Friluftskort med oplevelser og aktiviteter i Hirtshals, som du nemt kan nå til fods eller på cykel under Naturmødet - eller resten af året. Friluftskortet guider til friluftsoplevelser for hver kilometer, du bevæger dig fra Hirtshals centrum og ind i landet.

14 00
23 55
Jon fra The Village
Vestevent.dk

Arrangør

Vestevent.dk

Kontakt

martin svendsen, 20607071

Hvornår

25. Maj 14:00 - 23:55

Hvor

The Village

Detaljer

Jon fra "Alene i vildmarken" beretter om sine oplevelser før, under og efter under sit 45 dages ophold i nord Norge, og med Vestevent ved team afviklinger.

Billeder

9 00
17 00
Naturquiz The Village
Naturstyrelsen

Arrangør

Naturstyrelsen

Kontakt

Helene Overby,

Hvornår

25. Maj 9:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Få skærpet din nysgerrighed og dine sanser over for de forunderlige ting der foregår ude i naturen som kan være svære at få øje på. Tag også en snak med en medarbejder fra Naturstyrelsen Vendsyssel, som er klar til svare på spørgsmål om Naturstyrelsens arealer i Vendsyssel. Naturstyrelsens quiz kan hele fredag og lørdag gennemføres af skolebørn, familier og andre interesserede på ca. 15 minutter.

10 00
11 30
Skoleklasse forløb i bunddyr The Village
Nationalpark Vadehavet

Arrangør

Nationalpark Vadehavet

Kontakt

Ditte Hviid, 26284466

Hvornår

25. Maj 10:00 - 11:30

Hvor

The Village

14 30
15 15
Formidling af bunddyr The Village
Nationalpark Vadehavet

Arrangør

Nationalpark Vadehavet

Kontakt

Ditte Hviid, 26284466

Hvornår

25. Maj 14:30 - 15:15

Hvor

The Village

16 00
16 30
Hvad er en dansk nationalpark og hvad er Nationalpark Mols Bjerge The Village
Nationalpark Mols Bjerge

Arrangør

Nationalpark Mols Bjerge

Kontakt

Ditte Hviid, 26284466

Hvornår

25. Maj 16:00 - 16:30

Hvor

The Village

14 00
15 00
Direktionen står for skud The Village
Naturstyrelsen

Arrangør

Naturstyrelsen

Kontakt

Marianne Damholdt Bergin, 22 26 68 35

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kom og mød Naturstyrelsens direktør Peter Ilsø og vicedirektør Signe Nepper Larsen til åben debat

Billeder

9 00
19 00
JA har fokus på MILJØ - med vandbar og meningstræ The Village
JA

Arrangør

JA

Kontakt

Mai Sinius-Clausen,

Hvornår

25. Maj 9:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Der kommer mere og mere vand ned fra oven, og havene stiger. Grundvandet stiger også, og vi er som samfund nødt til at reagere. JA insisterer på, at de faglige løsninger debatteres bredt – det kan være løsninger som større kloaksystemer og bassiner i beton, men også grønne løsninger, som tilmed kan bidrage med lokalt producerede grønsager til byen. Kom og giv din mening til kende på vores meningstræ, du kan også blive klogere på problemstillingen og få trykprøvet dine holdninger. Vand er ikke bare vand. Smag på vand fra to landsdele og flaskevand i to prisklasser. Kan du smage forskel?

Billeder

16 30
17 30
Populærvidenskab, overtro og verdens vidunderligheder The Village
Gyldendal

Arrangør

Gyldendal

Kontakt

Nanna Sardorf, 33755528

Hvornår

25. Maj 16:30 - 17:30

Hvor

The Village

Detaljer

Mød forfatter Theiss Bendixen til en snak om, hvordan populærvidenskab kan hjælpe os til at forstå vores natur. Theiss Bendixen er aktuel med bogen REJSEN UD AF KANINENS PELS. En bog om universets, livets, menneskets, moralens og overtroens ophav, om tilværelsens endnu uforklarede mysterier, om stenalderhjernen i vores storbykranier, om meningen med livet, om menneskets plads i verden og om virkelighedens vidunderlige poesi.

Billeder

16 00
17 00
Skal falkejagt have en fremtid i Danmark? The Village
BirdLife Danmark / DOF (Dansk Ornitologisk Forening)

Arrangør

BirdLife Danmark / DOF (Dansk Ornitologisk Forening)

Kontakt

Knud Flensted,

Hvornår

25. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Vær med i debatten, når Pia Adelsten fra Dansk Folkeparti, Rene Rask Brun, formand for Dansk Falkejagt Klub, Michael Carlsen, zoolog og projektleder i Dyrenes Beskyttelse og Knud Flensted, biolog og naturpolitisk medarbejder i Dansk Ornitologisk Forening diskuterer for og imod falkejagt i Danmark, herunder om det er okay at holde rovfugle i fangenskab. Baggrunden er regeringens og Dansk Folkepartis beslutning i Folketinget om at fjerne et mere end 50 år gamle forbud mod at drive jagt med rovfugle i Danmark.

Billeder

12 30
13 30
Bliv Bivenlig The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

25. Maj 12:30 - 13:30

Hvor

The Village

Detaljer

Kom og hør hvordan landmanden, haveejeren, skovejeren og kommunen kan blive mere bivenlig og følge de tre anbefalinger til alle: – ”Så og plant bivenligt”, der særligt handler om at øge biernes fødegrundlag ved at så og plante bivenlige planter, samt i videst muligt omfang at vælge de rigtige planter. Det skal sikre, at der er blomster hele sæsonen, lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret. – ”Klip bivenligt”, der handler om at beskære og klippe på de bedst mulige tidspunkter, nemlig hvor klipningen ikke forhindrer eller ødelægger blomstring, og hvor klipningen medvirker til øget blomstring. – ”Skab bivenlig plads”, der særligt handler om, at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne.

9 30
13 00
Kend reglerne i naturen The Village
Friluftsrådet

Arrangør

Friluftsrådet

Kontakt

Louise Skou Grindsted , 40337402

Hvornår

25. Maj 9:30 - 13:00

Hvor

The Village

Detaljer

Ved du hvad du må i naturen og hvor mange muligheder, du har for at få gode oplevelser? Kig forbi Friluftsrådets stand og deltag i quizzer, spil og opgaveløb for børn og barnlige sjæle og test din viden om regler og muligheder i naturen.

Billeder

Videoer

15 00
16 00
Giver ”køkkenhavestriber” biodiversitet? The Village
Danmarks Jægerforbund

Arrangør

Danmarks Jægerforbund

Kontakt

Morten Sinding-Jensen, 23930332

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

Danmarks Jægerforbund anbefaler udlægning af markvildtstriber på landbrugsarealer for at bryde de stadigt større monotone ”ørkner”, der ikke efterlader mulighed for et velfungerende økosystem. Markvildtstriberne giver grundlag for flere insekter og dermed forbedret livsgrundlag for markvildtet, men også for flere nyttedyr i marken, som f.eks. bier. Det store spørgsmål er, om markvildtstriberne bidrager til biodiversiteten og kan medvirke til at sikre de livsnødvendige fødekæder i landbrugslandet? Debattører: Thyge Nygaard (DN), seniorforsker Rasmus Ejrnæs (AU), Knud Flensted (DOF) og Jakob Bergmann Nielsen (DJ)

Billeder

13 30
14 30
Skal mårhunden udryddes eller ej? The Village
Danmarks Jægerforbund

Arrangør

Danmarks Jægerforbund

Kontakt

Morten Sinding-Jensen, 23930332

Hvornår

25. Maj 13:30 - 14:30

Hvor

The Village

Detaljer

Danmarks Jægerforbund har forgæves sammen med Naturstyrelsen i en del år forsøgt at udrydde mårhunden i Danmark. Samfundet har nu med den nuværende bekæmpelsesindsats erkendt nederlaget til denne invasive art, som vi har pligt til at udrydde. Hvorfor har det alene været jægernes og Naturstyrelsens opgave at udrydde mårhunden i Danmark, og hvorfor presser de andre grønne organisationer ikke massivt på i kampen mod mårhunden? Hvis vi som samfund har en pligt til at udrydde mårhunden, hvorfor stilles de fornødne ressourcer ikke til rådighed i lighed med indsatsen mod f.eks. vildsvin? Debattører: Egon Østergaard (DOF), Simon Kollerup (A) og Jens Venø Kjellerup (DJ)

Billeder

14 30
15 30
Smag grillet kronvildt The Village
Danmarks Jægerforbund

Arrangør

Danmarks Jægerforbund

Kontakt

Morten Sinding-Jensen, 23930332

Hvornår

25. Maj 14:30 - 15:30

Hvor

The Village

Billeder

16 15
17 00
Hvor rent skal dit drikkevand være? The Village
Hjørring Vandselskab A/S

Arrangør

Hjørring Vandselskab A/S

Kontakt

Anna Klitgaard, 38412858

Hvornår

25. Maj 16:15 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Speakers' Corner: Debattører fra Hjørring Vandselskab A/S og Hjørring Kommune provokerer publikum til at tage stilling til, hvor rent de ønsker deres drikkevand i fremtiden. Drikkevandet er nemlig under pres fra alt, hvad vi foretager os på jordoverfladen. Men hvor meget vil vi lave om på vores liv for at sikre fremtidige generationers adgang til samme rene vand, som vi selv har haft? Vi tager udgangspunkt i FNs nye verdensmål, men bringer fremtidens vandudfordringer helt ned på lokalt plan. Kom og bland dig i debatten!

Billeder

15 00
15 45
Verdens vand i morgen The Village
Hjørring Vandselskab A/S

Arrangør

Hjørring Vandselskab A/S

Kontakt

Anna Klitgaard, 38412858

Hvornår

25. Maj 15:00 - 15:45

Hvor

The Village

Detaljer

Forsamlingshuset: For lidt, for meget eller forkert vand er roden til fattigdom, flygtningestrømme og udfordringer for folkesundheden mange steder i verden. Igennem en række eksempler ser vi på, hvilke konkrete problemstillinger stater og samfund lever med og spørger jer, hvilke løsninger I ser - lokalt som globalt.

Billeder

10 00
10 45
Vand i hverdagen The Village
Hjørring Vandselskab A/S

Arrangør

Hjørring Vandselskab A/S

Kontakt

Anna Klitgaard, 38412858

Hvornår

25. Maj 10:00 - 10:45

Hvor

The Village

Detaljer

Klasseværelset: Kom indenfor i Hjørring Vandselskabs telt og oplev en model af vandets vej fra sky til by. Kom helt tæt på, når vi taler om vandets rejse gennem jorden, og hvordan vi bruger vand i Danmark og ude i verden. Vi snakker også lidt om, hvorfor vi skal passe så godt på vandet, og hvad der sker, når man ikke gør det.

Billeder

13 00
16 00
Bliver man Sund i Naturen? The Village
Hjørring Kommune - Sund i Naturen og Borgersundhed

Arrangør

Hjørring Kommune - Sund i Naturen og Borgersundhed

Kontakt

Birgitte Overgaard Madsen og Mette Henningsen, 41 22 62 37 og 41 22 56 14

Hvornår

25. Maj 13:00 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

Hjørring Kommune bruger naturen til at gøre dig sund og arbejdsparat. På Naturmødet kan du møde Birgitte Overgaard Madsen, som er koordinator for Hjørring Kommunes nye indsats Sundhed i Naturen. Hjørring Kommune er også udvalgt som fokuskommune i Friluftsrådets Projekt Sund i Naturen. Kom og hør mere om dette og meget mere, bidrag gerne med dine gode input og mød medarbejdere fra Sundhedscenter Hjørring, som også er rykket ud i naturen i denne anledning. Hold løbende øje med programmet for Explorer på hjemmesiden og Naturmøde-app'en for at se hvilke aktiviteter, du kan deltage i som en del af Sund i Naturen på Naturmødet 2018.

16 15
17 00
Speakers' Corner om Verdensmålene The Village
Hjørring Kommune

Arrangør

Hjørring Kommune

Kontakt

Anna Klitgaard og Martin Berg Nielsen , 38412859 41226711

Hvornår

25. Maj 16:15 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Debattører fra Hjørring Vandselskab A/S og Hjørring Kommune provokerer publikum til at tage stilling til, hvor rent de ønsker deres drikkevand i fremtiden. Drikkevandet er nemlig under pres fra alt, hvad vi foretager os på jordoverfladen. Men hvor meget vil vi lave om på vores liv for at sikre fremtidige generationers adgang til samme rene vand, som vi selv har haft? Vi tager udgangspunkt i FNs nye verdensmål, men bringer fremtidens vandudfordringer helt ned på lokalt plan. Kom og bland dig i debatten! NB Debatten foregår i Hjørring Vandselskabs telt - stand 19

11 00
11 45
Smag på verdens vand The Village
Hjørring Vandselskab A/S

Arrangør

Hjørring Vandselskab A/S

Kontakt

Anna Klitgaard, 38412858

Hvornår

25. Maj 11:00 - 11:45

Hvor

The Village

Detaljer

Klasseværelset: Der er masser af vand i verden, så hvorfor bliver så mange mennesker syge af vandet i deres vandhaner? Hjørring Vandselskab serverer i samarbejde med Horne Efterskole vand fra verdens vandhaner, så du og dine klassekammerater kan blive klogere på vandets vej fra dråbe til drikkeglas rundt om på kloden. Vi ser blandt andet på, hvad der kan forurene vandet, og hvad rent vand betyder i vores hverdage.

Billeder

17 00
19 00
Er vores marker blevet nye vådområder? The Village
Landbo Nord - Hjørring Kommune

Arrangør

Landbo Nord - Hjørring Kommune

Kontakt

Kia - Martin Berg Nielsen, 41936983

Hvornår

25. Maj 17:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Vinterens megen nedbør har gjort tidspunktet for hvornår landmændene kan begynde på forårsarbejdet i marken udskydes. I år var vi langt inde i april før markerne kunne pløjes og sås. Er det et udtryk for mere permanentet klimaændringer, eller skal vi regne med at det går over? På Naturmødet tager Hjørring Kommune og Landbo Nord spørgsmålet op til debat og forsøger at gøre os klogere på fremtiden udfordringer.

10 00
17 00
Vildmoser, kalkknuder og sjældne orkidéer The Village
Trap Danmark

Arrangør

Trap Danmark

Kontakt

Mette Højbjerg, 22242645

Hvornår

25. Maj 10:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Quiz for de ældste. Test din viden, deltag i Den Store Trap Quiz og vind et flot topografisk atlas over Danmark.

10 00
17 00
Birkemus eller flagermus? The Village
Trap Danmark

Arrangør

Trap Danmark

Kontakt

Mette Højbjerg, 22242645

Hvornår

25. Maj 10:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Quiz for de yngste. Kom og deltag i Den Lille Trap Quiz, og vind et flot atlas over hele Danmark.

9 30
19 00
Workshop - Giv dit affald nyt liv The Village
AVV I/S

Arrangør

AVV I/S

Kontakt

Morten Ulltveit-Moe, 30329151

Hvornår

25. Maj 9:30 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kunsthåndværker Sanne Falk viser, hvordan plast-, metal-, pap- og papir-affald kan få nyt liv. Medbring lidt kreativitet og godt humør - så sørger vi for materialerne.

Billeder

13 00
18 30
#stopmadspild The Village
AVV I/S

Arrangør

AVV I/S

Kontakt

Morten Ulltveit-Moe, 30329151

Hvornår

25. Maj 13:00 - 18:30

Hvor

The Village

Detaljer

Lækkersulten? Kig forbi, når en repræsentant fra det danske kokkelandshold snyder skraldespanden med ægte gastronomi! Smag på de små hapsere lavet af restemad fra SuperBrugsen i Hirtshals.

Billeder

17 00
18 00
Ulvetime med Thomas Boesdal The Village
Nationalpark Thy

Arrangør

Nationalpark Thy

Kontakt

Sophie Christensen, 22190504

Hvornår

25. Maj 17:00 - 18:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kom, lyt og deltag i et faktabaseret oplæg om ulve i Danmark, når jægeren, familiefaren og naturelskeren Thomas Boesdal fortæller om ulve. Via DNA-prøver, vildt-kameraer, kadavere og spor har han fulgt ulvene i Danmark, siden den første ulv dukkede op i Thy i 2012. Thomas vil i løbet af et times oplæg komme rundt om ulven og dele ud af sin enorme viden om de omdiskuterede dyr. Med udgangspunkt i fakta vil han fortælle om deres forhold og muligheder i Danmark, så du kan gå derfra med et nuanceret syn på ulve.

14 00
15 00
Crowdfunding The Village
Coop

Arrangør

Coop

Kontakt

Agnete Dalsgaard, 20220847

Hvornår

25. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Coop Crowdfunding er Danmarks førende fødevare Crowdfunding platform. Siden lanceringen i foråret 2017 har Coops medlemmer investeret mere end 11 millioner kroner i danske fødevareproducenter og madiværksættere. Skal din virksomhed være den næste? Coop holder en workshop for alle, der er interesserede i Crowdfunding, såvel virksomhedsejere som privatpersoner, der gerne vil blive klogere på, hvordan crowdfunding kan blive en gevinst for både virksomheder og forbrugere. Mød Nicolai Jæpelt, projektleder i Coop

13 00
14 00
Kaffe-workshop The Village
Coop

Arrangør

Coop

Kontakt

Agnete Dalsgaard, 20220847

Hvornår

25. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

Alle vinder når vejen fra bonde til kunde er kort. Derfor har vi et kafferisteri i Kenya, der leverer direkte til Coops butikker. Danskerne drikker 18 millioner kopper kaffe om dagen, men de færreste ved, hvor kaffen kommer fra. Vi smager kaffe fra hele verden, og slutter i Afrika, hvor vi, med udgangspunkt i Coops risteri i Kenya, smager og lærer om de afrikanske kaffer og de udfordringer kaffebønderne møder i deres hverdag. Deltagere: Nicolai Jæpelt, projektleder Coop m.fl

18 00
19 00
Kaffe-workshop The Village
Coop

Arrangør

Coop

Kontakt

Agnete Dalsgaard, 20220847

Hvornår

25. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Alle vinder når vejen fra bonde til kunde er kort. Derfor har vi et kafferisteri i Kenya, der leverer direkte til Coops butikker. Danskerne drikker 18 millioner kopper kaffe om dagen, men de færreste ved, hvor kaffen kommer fra. Vi smager kaffe fra hele verden, og slutter i Afrika, hvor vi, med udgangspunkt i Coops risteri i Kenya, smager og lærer om de afrikanske kaffer og de udfordringer kaffebønderne møder i deres hverdag. Deltagere: Nicolai Jæpelt, projektleder Coop m.fl

16 00
17 00
Sprøjtegift i fødevareproduktionen The Village
Coop

Arrangør

Coop

Kontakt

Agnete Dalsgaard, 20220847

Hvornår

25. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

I efteråret 2017 satte Samvirke sprøjtegift på forsiden og til debat i samfundet. Vi tager gasmasken af og starter med at fortælle om Samvirkes årsag til at sætte sprøjtegift på menuen. Herefter vil vi debattere: • Hvorfor er forbrugernes syn på sprøjtegift ændret gennem årene? • Er der grund til bekymring, eller er frygten overdrevet? • Hvordan vil vores brug af og forhold til sprøjtegift ændre sig i fremtiden? Hvad vil ændringerne betyde for fødevarernes priser og kvaliteter? For vores natur og biodiversitet? Landmændenes konkurrencedygtighed? Forbrugernes sundhed? Deltagere: Kristian Herlufsen, journalist og manden bag Samvirkes artikler om sprøjtegift Thomas Roland, CSR-chef i Coop Danmark m.fl M.fl

9 00
13 00
Biologiens fascinerende verden The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Signe Brokjær Nielsen, 53173454

Hvornår

25. Maj 9:00 - 13:00

Hvor

The Village

13 00
15 00
Rundvisninger på Danmarks nyeste forskningsskib Aurora The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Peter Bondo Christensen, 22617949

Hvornår

25. Maj 13:00 - 15:00

Hvor

The Village

16 00
16 30
De første fem år med ulven i Danmark The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Bettina Nygaard, 25118579

Hvornår

25. Maj 16:00 - 16:30

Hvor

The Village

16 45
17 45
Naturlige tætheder af store dyr The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Bettina Nygaard, 25118579

Hvornår

25. Maj 16:45 - 17:45

Hvor

The Village

19 00
20 00
Spørg Bioscience, Aarhus Universitet The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Peter Bondo Christensen, 22617949

Hvornår

25. Maj 19:00 - 20:00

Hvor

The Village

20 00
21 00
Skibet svinger med Total Hip Replacement og smag på havet The Village
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Arrangør

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kontakt

Peter Bondo Christensen, 22617949

Hvornår

25. Maj 20:00 - 21:00

Hvor

The Village

14 00
23 55
Naturvejledning i Danmark The Village
Naturvejlederforeningen i Danmark

Arrangør

Naturvejlederforeningen i Danmark

Kontakt

Jakob Walløe Hansen, 23729463

Hvornår

25. Maj 14:00 - 23:55

Hvor

The Village

10 00
12 00
Kom og smag den lokale natur The Village
Enhedslisten Nordjylland

Arrangør

Enhedslisten Nordjylland

Kontakt

Rasmus Falck Østergaard, 24524148

Hvornår

25. Maj 10:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

Opleve nye sider af den lokale natur, når der serveres mad fra den lokale natur.

9 00
12 00
Sejltur med Johannes Hejlesen The Village
Johs. Hejlesen

Arrangør

Johs. Hejlesen

Kontakt

Ole Nielsen, 21724009

Hvornår

25. Maj 9:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kom og få en sejltur. Afgang efter behov.

13 00
19 00
Sejltur med Johannes Hejlesen The Village
Johs. Hejlesen

Arrangør

Johs. Hejlesen

Kontakt

Ole Nielsen, 21724009

Hvornår

25. Maj 13:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kom og få en sejltur. Afgang efter behov.

11 00
12 00
Miljøvenlig optænding i brændeovn The Village
Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Arrangør

Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Kontakt

Jakob Gislund, 88705771 / 29781780

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

Mød Skorstensfejeren Flemming E. Rasmussen, der viser, hvordan man bør tænde op i sin brændeovn. “Korrekt optænding reducerer de skadelige partikler med op til 80%”, siger Flemming E. Rasmussen. Bagefter er der debat omkring miljø og klima.

15 30
16 30
Mød tidl. Miljøminister Kirsten Brosbøl The Village
Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Arrangør

Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Kontakt

Mogens Munch Holm, 88705771 / 29781780

Hvornår

25. Maj 15:30 - 16:30

Hvor

The Village

Detaljer

Folketingspolitiker og tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl og folketingspolitiker Rasmus Prehn giver deres bud på løsninger af samfundsproblematikker. Der bydes også op til debat.

11 00
17 00
Prøvedyk i mobilt akvarium på 8000 ltr The Village
Vestevent.dk

Arrangør

Vestevent.dk

Kontakt

martin svendsen, 20607071

Hvornår

25. Maj 11:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kig forbi Vestvent standen. Her vll Nordjysk sportsdykkerklub stå klar til at give alle interesserede muligheden for et gratis prøvedyk i vores store tank. Tanken er beregnet til 2 pers. ad gangen. Der vil være dragter osv. med. Så duk op , enten til et prøvedyk eller som tilskuer. Vi glæder os til at møde dig. Vestevent 20607071

Billeder

Videoer

16 00
17 00
EU og miljø The Village
Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Arrangør

Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Kontakt

Jakob Gislund, 88705771 / 29781780

Hvornår

25. Maj 16:00 - 17:00

Hvor

The Village

Detaljer

Mød EU-kandidat Claus Larsen-Jensen og få en snak med ham omkring miljø i et EU-perspektiv.

14 00
23 55
Mød Folketingpolitiker Rasmus Prehn The Village
Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Arrangør

Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring

Kontakt

Mogens Munch Holm, 88705771 / 29781780

Hvornår

25. Maj 14:00 - 23:55

Hvor

The Village

Detaljer

Kig forbi vores telt og få en uformel snak med folketingspolitiker Rasmus Prehn

11 00
12 00
Mød Margrete Auken The Village
SF

Arrangør

SF

Kontakt

Jørgen Bing, 41223054

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

Margrete Auken har siden 70’erne været en kendt, farverig og passioneret skikkelse på den politiske scene. De sidste år som SF’s travle og engagerede EU-parlamentariker. Margrete ønsker som fremtrædende medlem af den grønne gruppe i EU-parlamentet, at EU-fællesskabet bruges som murbrækker hos de (nogen gange) mere træge nationalstater, så vi kan sikre en fremtid med færrest mulige klimaforandringer, renere natur og en større biodiversitet. Mød Margrete og få en snak om, hvordan den store EU-tanker, kan sejle i miljøets tjeneste.

Billeder

Family

9 00
13 00
1000-BEN - Dagplejens have Family
Hjørring kommunale dagpleje

Arrangør

Hjørring kommunale dagpleje

Kontakt

Lotte Nansen ,

Hvornår

25. Maj 9:00 - 13:00

Hvor

Family

Detaljer

Gå på opdagelse i Hjørring Kommunale dagplejers have, og se hvordan selv de mindste børn får mulighed for at opleve naturen. Børnene får alle sanserne i brug, når de træder ud i haven - de dufter haven, - de lytter til haven, - de smager på haven og de føler haven ved at mærke sig frem. Kom til den kommunale dagpleje og oplev haven i et nyt og fordybet perspektiv.

Billeder

17 00
18 30
TEATER – NATURligvis! Family
Vendsyssel Teater

Arrangør

Vendsyssel Teater

Kontakt

Event-koordinator Pia Mourier , 20824911

Hvornår

25. Maj 17:00 - 18:30

Hvor

Family

Detaljer

Natur og kultur er umiddelbart diametrale modsætninger, men kan de forenes? Vi tror på, at der findes mange forskellige bud, og vi vil gerne høre dit! Har du lyst til at prøve at stå på en scene? Så er det nu vi håber, at du vil fortælle dine tanker om, hvordan natur og kultur kan gå op i en højere enhed. Vi har stoppet taskerne med kostumer og rekvisitter, som er til fri afbenyttelse. Men hvis du selv lige har fundet en muslingeskal eller noget andet ”natur”, som kan hjælpe dig til at fortælle en god historie, så tag det endelig med på scenen. Alle tanker og fortællingerne filmes, fordi vi gerne vil lave en dokumentarfilm, som skal udstilles på teatret. Så tag efterfølgende familien i hånden og besøg Vendsyssel Teater og se jer selv på film i foyeren.

Billeder

12 00
14 30
Vendsyssel Kunstmuseums Ønskelaboratorium Family
Vendsyssel Kunstmuseum

Arrangør

Vendsyssel Kunstmuseum

Kontakt

Christina Flou Riise, 98924133

Hvornår

25. Maj 12:00 - 14:30

Hvor

Family

Detaljer

Hvad er dit ønske for naturens fremtid? I VKMs Ønskelaboratorium tegner og klipper vi blade - enten efter dem, vi har fundet i naturen, eller frit efter egen fantasi. Bagpå skriver vi vores ønsker og hænger dem op i teltet. Du kan også kaste dig ud i at lave spejlkunst - med ting fra naturen, kan du skabe de flotteste spejlbilleder. I spejlet bliver en enkelt strandskal måske til to øjne, og en pind med buet ende en glad mund? Kun fantasien sætter grænser! Tager du et foto af dit blad eller spejlbillede og uploader det til Instagram, deltager du i konkurrencen om et VKM Årskort for hele familien, så I sammen kan opleve Cecilia Westerbergs sanseudstilling: Alkymistens laboratorium, som vi viser fra den 9. september!

Billeder

13 30
14 00
Hirtshals Junior Spillemænd Family
Hjørring Musiske Skole

Arrangør

Hjørring Musiske Skole

Kontakt

Signe Wang Carlsen, 41224350

Hvornår

25. Maj 13:30 - 14:00

Hvor

Family

Detaljer

Hirtshals Junior Spillemænd spiller folkemusik med udgangspunkt i spillemandstraditionen fra Hirtshals. Orkesteret er startet i august 2017, og er et samarbejde mellem Hirtshals Skole, Hjørring Musiske Skole og lokale musikere i Hirtshals. Instrumenterne er violin, harmonika, guitar, klarinet og bas, og der er ca. 50 børn og voksne med i orkesteret.

Videoer

10 00
10 30
Haj School Musical (Nordsøen) Family
Nordsøen Oceanarium

Arrangør

Nordsøen Oceanarium

Kontakt

Lasse Rosendahl, 23710576

Hvornår

25. Maj 10:00 - 10:30

Hvor

Family

Detaljer

For mange børn er hajen et af de dyr, som virkelig kan vække skræk og rædsel. Gennem tiderne er hajerne nemlig blevet fremstillet som frådende menneskeædere i flere film, hvor den mest kendte nok er "Dødens gab". I "Haj School Musical" introduceres både børn og voksne til hajens fascinerende biologi. Myter og historier om hajerne bliver be- eller afkræftet i dette kreative og musiske forløb, der er udarbejdet af en af Nordsøens dykkere.

15 00
16 30
Liv Martine - Natur Bagedyst Family
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

Katrine Bjerg, 50430565

Hvornår

25. Maj 15:00 - 16:30

Hvor

Family

Detaljer

Workshop med Liv Martine, Vinder af Den Store Bagedyst 2015: pynt din cupcake med naturen som inspiration.

11 00
12 00
Ramasjang Redder Bierne Family
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

25. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Family

13 00
15 00
Pandekager over bål Family
Skallerup Seaside Resort A/S

Arrangør

Skallerup Seaside Resort A/S

Kontakt

Sophie Stenild, 99248400

Hvornår

25. Maj 13:00 - 15:00

Hvor

Family

Detaljer

Bag din egen pandekage over bålet og få sukker drysset på. For alle børn op til 14 år. Afvikles, såfremt vejret tillader det

Billeder

Videoer

9 00
19 00
Skallerup - Kreativ Natur værksted Family
Skallerup Seaside Resort A/S

Arrangør

Skallerup Seaside Resort A/S

Kontakt

Sophie Stenild, 99248400

Hvornår

25. Maj 9:00 - 19:00

Hvor

Family

Detaljer

Aktivitetsafdelingen i Skallerup Seaside Resort har malegrej klar til dig, så du kan male en fin tegning, der bliver indrammet i en flot natur-ramme af træ. Du kan også tage natur-rammen med hjem og indsætte et billede af dig selv, din mor og far, søskende eller din bedste ven.

Billeder

Videoer

16 00
18 00
Projekt FiSK Family
Nordsøen Oceanarium

Arrangør

Nordsøen Oceanarium

Kontakt

Simon Madsen, 29165920

Hvornår

25. Maj 16:00 - 18:00

Hvor

Family

Detaljer

Få en oplevelse med Nordsøens guider, når vi tænder op i grillen og sætter fokus på det sunde ved at spise fisk. Aktiviteten foregår i området udenfor Family-scenen. (Aktiviteten aflyses ved regnvejr) Hvordan påvirker det krop og hjerne at spise fisk? Det sætter Nordsøen Oceanarium fokus på sammen med Københavns Universitet, Kattegatcentret , Fiskeri- og Søfartsmuseet og Den Blå Planet i forsknings- og formidlingsprojektet FiSK, som er støttet af Nordea-fonden. I Projekt FiSK forsker Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet i, hvordan det påvirker børns sundhed og kognitive funktion at spise fed fisk.

Workshop

18 00
19 00
FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling - en ny chance/mulighed for dansk natur Workshop
COWI

Arrangør

COWI

Kontakt

Carsten Fjorback, 41764266

Hvornår

25. Maj 18:00 - 19:00

Hvor

Workshop

Detaljer

FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling er i den danske regerings handleplan sammenfattet i forskellige målsætninger, bl.a. "standse tilbagegangen for biologisk mangfoldighed" På workshoppen får vi en fælles indføring i verdensmålene og Danmarks handleplan, som oplæg til en dialog/diskussion om verdensmålene betydning og mulighed for dansk natur. Vi stiller bl.a. spørgsmålene - er verdensmålene endnu en plan med gode hensigter og så sker der ikke så meget mere? - er det sidste chance for at vende en udvikling, til at gå mod en bæredygtig udvikling for både mennesker, miljø og vores natur? - hvad gør det offentlige, virksomheder, NGO'er, privatpersoner etc. konkret og i handlinger for at opnå vores fælles mål? Har du svarene eller endnu flere spørgsmål du vil dele ?

13 00
14 00
Adgangsregler i naturen Workshop
Friluftsrådet

Arrangør

Friluftsrådet

Kontakt

Astrid Bjørg Mortensen , 24656230

Hvornår

25. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Workshop

Detaljer

Quiz med og bliv klogere på hvad du kan og må i naturen: Må du cykle i en privat skov og bade på alle strande i Danmark? Hvornår skal din hund være i snor og må du gerne gå forbi et skilt med teksten ”privat” ? Kom og få svar på det og meget mere, når Friluftsrådet sammen med Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer inviterer til Damarks største quiz om adgangsregler. Der er præmier på højkant. Når vi bruger naturen, er der nogle regler som er vigtige at kende. få endnu flere oplevelser i naturen og samtidig vise hensyn til naturen, dens ejere og andre gæster. Så kom og deltag i en spændende workshop om adgangsregler, hvor du kan quizze med og blive klogere på alt fra reglerne for ridning og lukning af skove ved jagt til færdsel på udyrkede arealer og overnatning i naturen.

Billeder

Thunderdome

16 00
16 25
Tak for i år Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 16:00 - 16:25

Hvor

Thunderdome

10 00
11 00
Hvor er naturhensynet i vores planlægning Thunderdome
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Arrangør

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Kontakt

Mette Aaskov Knudsen, 23312193

Hvornår

26. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Hvordan kan man tage naturen i sig selv mere alvorligt i den fysiske planlægning af landskabet? En debat mellem Henrik Vejre, Københavns Universitet, Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet og Klaus Enevoldsen, Vejle kommune.

Debattører

Henrik Vejre, Rasmus Ejrnæs, Klaus Enevoldsen,

9 00
10 00
Biokvantitet Thunderdome
Økologisk Landsforening

Arrangør

Økologisk Landsforening

Kontakt

Julie Rohde, 61974915

Hvornår

26. Maj 9:00 - 10:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

I 2017 kom nyheden om, at et tysk forskningsprojekt har målt en tilbagegang i insektmasse af flyvende insekter på tæt ved 80 % i løbet af de seneste 30 år. I 2018 blev den fulgt op af en nyhed fra Danmarks Ornitologiske Forening, hvis optællinger kunne fortælle, at almindelige agerlandsfugle som lærke og viber er i stor tilbagegang. Debatten ligger op til en snak om biokvantitet. Hvad forstår vi ved begrebet, og kan vi bruge det til noget i arbejdet for naturen? Betyder det noget, at almindelige arter skrumper i antal individer, og skal vi gøre noget ved det? I så fald hvad?

Debattører

Lone Andersen , Rasmus Ejrnæs, Maria Reumert Gjerding, Per Kølster, Knud N. Flensted, Peter Esbjerg,

11 00
12 00
Naturen duer ikke til demokrati Thunderdome
JA

Arrangør

JA

Kontakt

Mikael Bent Hansen, 30921518

Hvornår

26. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Hvad kan politikerne gøre ved, at naturen gør, som det passer den - uanset lovgivning og demokrati? Invasive arter kommer hertil og gør ofte stor skade - tænk blot på kæmpebjørneklo og dræbersnegl. Mht. kæmpebjørneklo har vi i mange år haft en lovgivning med det formål at bremse udbredelsen, men det er jo ikke nok. En effektiv bekæmpelse ville kræve mere viden og mere borgerinddragelse. Hvordan kan politikere bruge de "kloge" (fx JAs medlemmer) og deres viden, selv om de kloge hverken er enige indbyrdes eller demokratiske? Skal dem med faglig indsigt i højere grad ud i praksis? Hvordan kan politikere få sig selv til at tage langsigtede hensyn i naturpolitikken, når der højst er 4 år til næste valg, og de fleste vælgere synes, at meget andet er vigtigere end langsigtede naturhensyn?

Debattører

Martin Einfeldt, Christian Poll, Maria Reumert Gjerding, Trine Torp, Esben Oddershede, Niels Vestergaard Salling, Jakob Svendsen-Tune,

Billeder

12 00
13 00
Ramasjang Redder Bierne Thunderdome
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Thunderdome

13 00
14 00
Poetry Slam Battle Thunderdome
Roots scenen og Horne efterskole

Arrangør

Roots scenen og Horne efterskole

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Hvem leverer det mest medrivende velskrevne stykke tekst om naturen? På ungdoms-scenen Roots scenen holder poetry slammerne Dennis Buchleitner og Mark Jensen-Skovgaard skriveworkshop lørdag formiddag. De bedste og modigste deltagere fremfører deres tekster på Thunderdome, og publikum vælger hvem der vinder. Kom og mærk energien fra de unges scene på naturmødet. Hør medrivende, personlige og fantastiske tekster, bliv revet med og rørt til tårer og vær med til at at give dette battle luft under vingerne. Der er garanti for en fed oplevelse!

14 00
15 00
Skader det naturen at vi bruger den? Thunderdome
Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening

Arrangør

Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening

Kontakt

Astrid Bjørg Mortensen , 24656230

Hvornår

26. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Thunderdome

Detaljer

Ofte bliver forskellige friluftsbrugere beskyldt for at ødelægge eller slide på naturen og skade fugle- og dyreliv. Men hvad er op og ned, fakta og myter om friluftslivets aftryk i naturen? Konflikten ridses op af naturbrugere og naturbeskyttere, den kvalificeres af eksperter og viden om friluftslivets effekter, og endelig perspektiveres den af naturforvaltere og organisationer, der kommer med deres bud på løsninger på hvordan tager man hensyn til naturen - og til andre naturbrugere - når man bruger den?

Debattører

Mette Walsted Vestergaard, Lars Mortensen , Egon Østergaard, Naturstyrelsen , Peter Busk,

Life

9 00
10 00
Kan vi spise os til en bedre natur? Life
Coop

Arrangør

Coop

Kontakt

Agnete Dalsgaard, 20220847

Hvornår

26. Maj 9:00 - 10:00

Hvor

Life

Detaljer

Naturbevarelse og fødevareproduktion står ofte i modsætning til hinanden. Både globalt med overfiskeri og pres på regnskoven; og lokalt i Danmark, hvor mange naturområder faktisk ville have gavn af f.eks. afgræsning, men samtidig lider under for stor tilførsel af næringsstoffer. I begge tilfælde står markedet i vejen, fordi der ikke kan tjenes penge på at bevare naturens mangfoldighed. På debatten vil vi blive udfordret på, hvad vi selv som forbrugere kan gøre af forskel gennem vores valg i supermarkedet. Deltagere i debatten: Gry Bossen, bestyrelsesmedlem i Verdens Skove Thomas Roland, CSR-chef i Coop Peter Brinkmann Kristensen, Naturkød Jammerbugt Vært: Anders Lund Madsen

Debattører

Anders Lund Madsen, Thomas Roland, Gry Bossen, Peter Brinkmann Kristensen,

10 00
11 00
Vil du bevare Afrikas dyrearter, så skyd dem! Life
Danmarks Jægerforbund

Arrangør

Danmarks Jægerforbund

Kontakt

Morten Sinding-Jensen , 23930332

Hvornår

26. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

Life

Detaljer

Kan man redde Afrikas dyr på savannen ved at drive kommerciel jagt på dem? Noget kan tyde på det. I hvert fald er det sådan, at de lande, som tillader rige jægere fra hele verden i at skyde trofæer under ordnede forhold, oplever en voldsom stigning i antallet af de ellers truede dyr. Omvendt oplever lande, som forbyder eller kun i mindre grad tillader trofæjagt, at bestandene skrumper voldsomt ind på kanten til udryddelse. Men når erfaringerne er så tydelige, hvorfor oplever trofæjagten så ikke bred opbakning i de vestlige befolkninger? Har det noget at gøre med Disneyficeringen af løver, elefanter, næsehorn, giraffer osv.? Debattører: Ann-Katrine Garn, formand for Danmarks IUCN-komité og Niels Søndgaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund

Debattører

Anders Lund Madsen, Ann-Katrine Garn, Niels Søndgaard,

Billeder

11 00
12 00
Sætter vi pris på naturen? Life
Rambøll

Arrangør

Rambøll

Kontakt

Kristine Kjørup Rasmussen, 51616835

Hvornår

26. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Life

Detaljer

Unge som gamle værdsætter naturen. Børn gør det instinktivt, de bruger naturen som verdens største legeplads og læringsrum, hvilket skaber en sund fornemmelse af at være en del af noget større og have respekt for liv. Men et sted i vores opvækst bliver mange af os afkoblet denne samhørighed, der kommer uoverenstemmelse mellem vores ord og vores handling, og vi træffer beslutninger, små som store, der ikke respekterer naturens værdi. Voksne mener de sætter pris på naturen men er samtidig årsagen til dens tilbagegang. Hvorfor? Hør denne samtale mellem to skolebørn og Anders Lund Madsen, der går i dybden med børns forhold til natur og mening om voksnes disrespekt for samme.

Debattører

Anders Lund Madsen, Stine, Ida,

13 00
14 00
Hvad vil vi med vores fælles natur? Life
Naturstyrelsen

Arrangør

Naturstyrelsen

Kontakt

Signe Nepper Larsen,

Hvornår

26. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Life

Detaljer

Hør en faglig og visionær snak om fremtidens forvaltning af vores fælles natur. I debatten deltager Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen, forfatter Rune Engelbreth Larsen og professor ved Aarhus Universitet Jens Christian Svenning. Naturstyrelsen forvalter 5 % af Danmarks landareal. På de ca. 210.000 hektar skove og naturområder skal der skabes gode rammer for både natur og friluftsliv i krydsfeltet mellem beskyttelse og benyttelse. Vores fælles natur rummer store naturværdier. I de forløbne år er der kommet betydelig større fokus på at skabe sammenhæng i naturen og på nye måder at pleje naturen: som vildgræsning med store vilde pattedyr og genskabelse af naturlig vandstand i skovene og naturen. Det rummer dilemmaer og muligheder for fremtidens forvaltning.

Debattører

Rune Engelbreth Larsen, Jens Christian Svenning, Signe Nepper Jensen,

Billeder

14 00
15 00
Anders og naturdilemmaet Life
Landbrug & Fødevarer

Arrangør

Landbrug & Fødevarer

Kontakt

Marie Juul Rohde, 3339 4224

Hvornår

26. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Life

Detaljer

Hvad gør jeg når naboens kat tager fugle i min have? Hvordan kan jeg få mere natur og stadig få økonomien til at hænge sammen som landmand? Skal jeg lade det gamle træ stå, selvom det kan vælte ned på en skovsti? Naturen giver anledning til mange dilemmaer, som kan være svære at finde løsninger på. Her kan Anders og ekspertpanelet hjælpe. Står du i et dilemma, du gerne vil have vendt, så skriv til Naturmødet på facebook, og lad eksperterne hjælpe. I panelet sidder Henrik Bertelsen (Landmand), Rasmus Ejrnæs (biolog) og Sally Huntingford (Agronom).

Debattører

Rasmus Ejrnæs, Henrik Bertelsen, Sally Huntingford,

Billeder

Learn

9 00
10 00
Demokrati i natur- og miljøbeslutninger er vigtige, men hvordan? Learn
Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening

Arrangør

Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening

Kontakt

Lars Rasmussen , +4524840758

Hvornår

26. Maj 9:00 - 10:00

Hvor

Learn

Detaljer

Som borgere inddrages vi på forskellige måder i at planlægge og forvalte naturen – der nedsættes brugerråd, vandråd og naturråd, men er rådsdannelse vejen frem, eller er det spildt arbejde for de mange ildsjæle? Virker det, når borgerne tager sagen i egen hånd og går aktivt ind i lokal naturforvaltning? Har vi reel indflydelse og hvor efterlader det egentlig demokratiet i naturforvaltningen? Disse spørgsmål diskuteres af et panel, der kommer med bud på hvordan man bedst får indflydelse på sin lokale natur. Panelet diskuterer på baggrund af fortællinger fra det virkelige liv: to aktive borgere, der har været involveret i henholdsvis de statsnedsatte vandråd og en åben proces om at formulere Varde kommunes naturpolitik, fortæller om ideen, processen og resultaterne af at have været involver

Debattører

Julie Søgaard, Morten Gravensgaard, Torben Thinggaard,

10 00
11 00
Skolestue - Kommunalpolitikere Learn
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

Learn

Detaljer

En samarbejdsdreven arealplanlægning er vigtig for både naturen og lokalsamfundet når pladsen er knap. Lærer: Prof. Jørgen Primdahl

Debattører

Julie Søgaard, Jørgen Primdahl,

12 00
13 00
Spontane processer og rewilding Learn
Aarhus Universitet & Dansk Ornitologisk Forening, Verdens Skove ,Friluftsrådet

Arrangør

Aarhus Universitet & Dansk Ornitologisk Forening, Verdens Skove ,Friluftsrådet

Kontakt

charlotte Moshøj, 61775503

Hvornår

26. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Learn

Detaljer

Rewilding tager udgangspunkt i bevarelse og genopretning af store områder med selvforvaltende vild natur, hvor planteædere og store rovdyr spiller en vigtig rolle i at skabe varieret landskaber der skaber rum til andre organismer som fugle, insekter og krybdyr. Hvor langt er vi kommet med at anvende rewilding principper i den danske natur, og kan brugen af de spontane processer også anvendes i den bynære natur? Findes der politisk vilje bag, og kan rewilding skabe nye muligheder for ”tabte” arter såsom storken, og kirkeuglen? I hvor høj grad er accept af rewilding som forvaltningsprincip et spørgsmål om at rykke vores eget natursyn, og i hvilken grad kan almene borgere indgå som medforvaltere? Tilsidst sættes fokus på de biodiversitetsmæssige og samfundsmæssige udfordringer og gevinster

Debattører

Julie Søgaard, Jens Christian Svenning, Charlotte Moshøj, Karsten Thomsen, Torbjørn Eriksen ,

13 00
14 00
Barndommens natur - slip børnene fri Learn
De Danske Spejderkorps og Center for Børn og Natur

Arrangør

De Danske Spejderkorps og Center for Børn og Natur

Kontakt

Dieter Toftkjær, 20825671

Hvornår

26. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Learn

Detaljer

Internationalt diskuteres om naturoplevelsen er truet af udryddelse, og om vi har set “det sidste barn i skoven”. Fra mange velmenende sider lyder, at børnene skal mere ud i naturen. Hvad kan naturen give børnene, når voksenstyringen stopper, og børnene får lov at interagere med og opleve i naturen på dens præmisser? Men hvorfor egentlig ud i naturen? Er det vigtigere end at børnene læser en bog, hygger sig med vennerne eller spiller et instrument? Vi vil gerne skærpe diskussionen om, hvorfor børnene bør komme mere ud i naturen, og hvordan det bør ske. Du får input fra en række centrale aktører som arbejder med børn og natur og får mulighed for at give dit eget bud eller stille kritiske spørgsmål. Du møder Det Danske Spejderkorps, DGI, DN, Friluftsrådet og Center for Børn og natur

Debattører

Jan Falkentoft,

14 00
15 00
Naturens betydning for vores psykiske sundhed - hvad siger forskningen? Learn
Aarhus Universitet, Økoinformatik & Biodiversitet

Arrangør

Aarhus Universitet, Økoinformatik & Biodiversitet

Kontakt

Kristine Engemann Jensen, 25368404

Hvornår

26. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Learn

Detaljer

Naturen er i århundreder blevet fremhævet for sin sundhedseffekt, og de fleste kan genkende at en gåtur i naturen hjælper til at finde mental fred i en fortravlet verden. Forskning viser, at kontakt med naturen er forbundet med psykisk velvære og direkte kan mindske stress, depression og post-traumatisk stress. I dag bliver folk i højere grad afkoblet fra naturen pga. øget tilflytning til byerne og begrænset adgang til naturområder. Dette kan på sigt få konsekvenser for vores psykiske sundhed og derfor bør vi i højere grad udnytte naturens sundhedsfremmende potentiale. Få indsigt i den nyeste forskning om naturens rolle for vores psykiske sundhed gennem to oplæg om: 1) naturen som beskyttende risikofaktor under opvæksten og 2) naturbaseret terapi til mennesker med psykiske vanskeligheder

Debattører

Jan Falkentoft, Kristine Engemann Jensen, Dorthe Varning Poulsen,

11 00
12 00
Skolestue - Kommunalpolitikere Learn

Arrangør

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Learn

Roots

10 30
12 00
Poetry Slam workshop Roots
Horne Efterskole i samarbejde med Dennis Buchleitner og Mark Jensen-Skovgaard

Arrangør

Horne Efterskole i samarbejde med Dennis Buchleitner og Mark Jensen-Skovgaard

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 10:30 - 12:00

Hvor

Roots

Detaljer

Mød poetry slammerne Dennis Buchleitner og Mark Jensen-Skovgaard, der vil tage dig gennem en skriveworkshop, hvor de giver dig nogle af de bedste værktøjer til at få dine tanker ned på papiret og ud over scenekanten. Workshoppen strækker sig over halvanden time, og målet er, at du står med din første poetry slam tekst i hånden, når workshoppen er ovre. Hvis din tekst er god, og du har mod på det, så vil der om eftermiddagen være mulighed for at fremføre din tekst på Thunderdome .

12 00
13 00
Samtale med Jesper fra ”Gutterne på kutterne” Roots
Naturmødet

Arrangør

Naturmødet

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Roots

Detaljer

Ohøj skipper! Jesper fra ”Gutterne på kutterne” fortæller om livet på havet – midt i naturen.

8 55
9 45
Morgendøder Roots
#jegkiggerpåfugle

Arrangør

#jegkiggerpåfugle

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 8:55 - 9:45

Hvor

Roots

Detaljer

Vi starter dagen langsomt lørdag, for vi har givet den gas med god musik fredag aften. Mens vi vågner over en kop kaffe viser vi Video fra #jegkiggerpaafugle-projektet om de vanvittige og fascinerende trækfugle.

9 45
12 00
Happy Bee Roots
PlanBi

Arrangør

PlanBi

Kontakt

Nina Launbøl Hansen,

Hvornår

26. Maj 9:45 - 12:00

Hvor

Roots

Detaljer

PlanBi er en organisation som arbejder for biodiversiteten i Danmark. De vilde bier er i den grad en del af denne diversitet og en utrolig vigtig del af et sundt miljø, men de er truet. Ikke mange ved, at bier er lokale beboere, og mange arter flyver ikke mere end nogle hundrede meter væk fra deres bo. De er territoriale, og derfor kan haveejere og andre, som ønsker at hjælpe de vilde bier, selv gøre den del for at hjælpe dem. Aktivitet Happy Bee vil gennem aktiv læring, sætte fokus på insekternes levesteder, og vigtigheden af at bevare disse, samt give folk en praktisk mulighed for selv at hjælpe bierne. Nina fra PlanBi vil komme og fortælle, hvordan man kan bygge sit eget bi-hotel af simple materialer, samt fortælle om de vigtige bestøvere.

Billeder

9 00
14 00
Woop Naturen med digitalt friluftsliv Roots
Det Danske Spejderkorps

Arrangør

Det Danske Spejderkorps

Kontakt

,

Hvornår

26. Maj 9:00 - 14:00

Hvor

Roots

Detaljer

Woop App er en actionfyldt app, som du kan udfordre dine venner med i naturen. Du kan spille Bombe, som er en form for tag fat, eller Jagt, som er en digital skattejagt. Bombe spiller du sammen med dine venner på et digitalt spilområde. Du giver bomben videre til en af de andre deltagere ved at løbe tæt på. Det gælder om ikke at have bomben, når tiden er gået. Du samler point, når du løber. Får du bomben, eller kommer du uden for spilområdet, mister du point. Jagt er et oplevelsesløb, der både giver sved på panden, inspirerer til at komme ud i naturen og giver mulighed for at dyste på viden. Du kan lave din egen jagt eller vælge en færdiglavet jagt inden for 200 meters afstand af dig. Du dyster på tid og på kortest afstand. Begge spil starter fra Roots.

Billeder

Videoer

14 00
15 00
Hva’ f*** er verdensmålene? Roots
Ungdommens Stemme

Arrangør

Ungdommens Stemme

Kontakt

Sara Mørch Pedersen ,

Hvornår

26. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Roots

Detaljer

Ungdommen har svaret! Engagerede unge fortæller deres personlige historier om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Kom og oplev deres spændende og inspirerende taler, deltag i den efterfølgende debat og bliv klogere på hvorfor verdensmålene også vedrører dig som ung i Danmark.

Explore

11 00
16 00
Hirtshals fyr og stenene på stranden Explore
Vendsyssel Stenklub

Arrangør

Vendsyssel Stenklub

Kontakt

Torben Dencker, 30743814

Hvornår

26. Maj 11:00 - 16:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Fyret og strandstenene lørdag den 26. maj kl. 11 til 16. Henrik Arildskov og Hugo Richner fra Vendsyssel Stenklub vil kl. 11 i Madpakkehuset gennemgå forskellige bjergarter og ledeblokke. Kl. 12 er der tur på stranden, hvor der bliver mulighed for at finde sten, der svarer til dem i Madpakkehuset. Henrik og Hugo vil være med og bistå ved stenbestemmelsen. Kl. 14 er der rundvisning på Fyret, hvor Peter Jensen fra Støtteforeningen Hirtshals Fyr vil fortælle historien om fyret og omtale de forskellige installationer, der har fungeret gennem tiderne.

Billeder

8 00
8 30
NJSK Havkonkurrence // Startskuddet lyder Explore
NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Arrangør

NJSK [Nordjysk Småbådsklub]

Kontakt

Sune Andersen, 29702587

Hvornår

26. Maj 8:00 - 8:30

Hvor

Explore

Vestmolen

Detaljer

NJSK [Nordjysk Småbådsklub] er endnu engang klar med NJSK Havkonkurrence fra Hirtshals lørdag den 26. og søndag den 27. maj, hvor 250 småbådsfiskere fordelt i 100 både, fra hele landet kommer for at deltage. Lørdag den 26. maj kl. 08.15 lyder startskuddet fra Vestmolen - kom og oplev det flotte syn når 100 småbåde stævner ud. Søndag den 27. maj fra kl. 13.30-15.30 er der indvejning efterfulgt af præmieoverrækkelse, som alle interesserede er velkommen til at overvære. Der kan findes yderligere information om Havkonkurrencen på NJSK's hjemmeside her: http://www.njsk.dk

Billeder

Videoer

10 00
12 00
Fugletur på Hirtshals Havn, strand og skov Explore
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Børge Søndergård, 20221752

Hvornår

26. Maj 10:00 - 12:00

Hvor

Explore

Dansk Ornitologisk Forenings stand

Detaljer

Fugletur ved Peter Lund Kristensen, Dansk Ornitologisk Forening: Nu er alt sprunget ud, og de allerfleste trækfugle er ankommet. Dog er der mulighed for sene trækgæster. De lokale fugle har travlt med yngleforberedelserne. Nogle er godt i gang. Gul vipstjert yngler på strandengene. Vi går gennem havneområdet ud til Øststranden. Vi følger stranden et par kilometer og går op i plantagen. Vi går tilbage gennem skoven og ser hvad der byder sig.

11 00
12 00
Woodland - prøv en aktivitetskasse for familier i naturen Explore
Woodland Nordic

Arrangør

Woodland Nordic

Kontakt

Mathilde Aagaard , 27419097

Hvornår

26. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Forhindringsbane ved stranden - Hvad skal dit team hedde? Kom og få en hyggelig oplevelse sammen med din familie i naturen - denne gang ved stranden. Vi løser i fællesskab opgaver på en forhindringsbane på stranden, og du hører sjove, skøre og vilde fakta om naturen samtidigt. Samtidigt kan dine forældre blive klogere på, hvorfor naturen er så god for os alle, og hvilke tricks vi kan bruge til at få mere af naturens gode effekter ind i vores hverdag. Forældrene får en lille "Huskeliste" med hjem, så de gode tips kan blive brugt. Familier i byen kan ofte opleve, at det er lidt besværligt at komme ud i naturen. Med Woodlands online aktivitetskasser bliver det nemmere at komme afsted. Du skal være mellem 4-10 år. Vi glæder os til at se dig og din familie.

Billeder

10 00
20 00
Den Genbesatte Bunker Explore
Blomsterbunker i Hirtshals

Arrangør

Blomsterbunker i Hirtshals

Kontakt

Inge Tranter, 42152670

Hvornår

26. Maj 10:00 - 20:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Oplev lydinstallationen skabt af lydkunstner Morten Poulsen. Værket afspiller lydoptagelser fra havområdet umiddelbart ud for kysten ved Hirtshals. Installationen er det første led i kunstværket Den Genbesatte Bunker i samarbejde med billedkunstner Inge Tranter og keramiker Janice Hunter. Børn og unge kan være med til at skabe kunstværket ved at besøge vores stand på Naturmødet hvor de kan tegne en blomst til det næste led i skabelsen af kunstværket. Lydinstallationen opføres med bevilling fra KulturKANten og KODA Kultur.

Billeder

10 00
11 00
Bi-safari Explore
Vilde bier i Danmark

Arrangør

Vilde bier i Danmark

Kontakt

Jørgen Pedersen, 20569627

Hvornår

26. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

Explore

(4) Ved Hirtshals Fyr

Detaljer

Kom med på bi-safari i den skønne og vilde natur omkring Hirtshals. Vi traver rundt ved Hirtshals fyr og ser efter humlebier og solitære bier på blomsterne i området. Guiden sætter navn på de bier vi ser og eventuelt fanger, og vi hører om hvor de enkelte arter lever og hvilke blomster de foretrækker. Undervejs skal vi også høre lidt om de vilde biers betydning for naturen, hvorfor der er blevet færre af dem de seneste år, og hvad man kan gøre for at hjælpe dem. Der kræves ingen forkundskaber for at deltage.

Billeder

10 00
16 00
Mod dine lokale politiker Explore
Venstre i Hjørring kommune

Arrangør

Venstre i Hjørring kommune

Kontakt

Flemming Horsfeldt, 25282814

Hvornår

26. Maj 10:00 - 16:00

Hvor

Explore

Venstre telt, stand 22

Detaljer

Kom og diskuter aktuelle lokale emner med Venstres byrådsmedlemmer: Kystsikring, biogas og vindmøller er temaerne.

10 00
12 00
Sund i Naturen - og foreningerne. Vær Sund i Naturen og prøv forskellige foreningsaktiviteter. Explore
Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Arrangør

Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Kontakt

Birgitte Overgaard Madsen, 41226237

Hvornår

26. Maj 10:00 - 12:00

Hvor

Explore

Hjørring Kommunes Stand

Detaljer

Kan foreningslivet gøre DIG Sund i Naturen? Kom og mærk efter på egen krop. Projekt Sund i Naturen vil gerne bygge bro mellem naturbaserede sundhedstilbud i kommunen og foreningstilbud i naturen. Hjørring Kommunes foreninger er derfor inviteret med på Naturmødet, hvor de kan vise hvordan deres forskellige foreningsaktiviteter kan skabe mere sundhed i naturen - både fysisk og mentalt. Deltag i aktiviteterne, som ligger fredag eftermiddag fra 16-18 og lørdag formiddag fra 10-12. Hold øje med aktiviteterne på Explorer-programmet, som løbende opdateres på hjemmesiden og Naturmødet-app'en. Lørdag kan du f.eks. deltage i løbeklubben Havstrygernes Miljøløb. Her kan du kombinere dejlig motion i den friske havluft og samtidig være med til at sikre en ren og smuk natur på din vej.

10 00
12 00
Sund i Naturen - Miljøløbet Explore
Løbeklubben Havstrygerne

Arrangør

Løbeklubben Havstrygerne

Kontakt

Ole Magnussen, 41226592

Hvornår

26. Maj 10:00 - 12:00

Hvor

Explore

Hjørring Kommunes Stand

Detaljer

Deltag i Miljøløbet og vær god ved både dig selv og naturen. Løbeklubben Havstrygerne er et rigtig godt eksempel på, hvordan du kan kombinere sundhed og natur. De tilbyder faste løbeture i den smukke natur omkring Hirtshals. Sammen med Hjørring Kommune arrangeres Miljøløbet 2018 på Naturmødet, hvor du kan kombinere løb med indsamling af skrald. Hermed er du med til at sikre en ren og smuk natur omkring os. Tilmelding er ikke nødvendig. Mød blot omklædt op ved Hjørring Kommunes stand kl. 10.00. Her bliver du taget imod frivillige løbeguider fra Havstrygerne, som vil udlevere poser til at samle skrald og tage dig med rundt i terrænet. Alle kan deltage. Man kan både gå og løbe med, og ruten er ca. 5 km.

Billeder

9 00
10 00
Citizen science - se ringmærkning af fugle Explore
Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum

Arrangør

Ringmærkningscentralen, Statens Naturhistoriske Museum

Kontakt

Jesper Johannes Madsen, 28267867

Hvornår

26. Maj 9:00 - 10:00

Hvor

Explore

Stranden ved krydset Suensonsvej/Sigurd Espersens Vej

Detaljer

Ringmærkning af fugle er et af de ældste citizen science projekter. Ringmærkning er fortsat den vigtigste kilde til viden om fuglenes trækruter mm. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. Den viden er særdeles vigtig for fugleforskningen og i arbejdet med forvaltningen af fugle både i Danmark og internationalt. På turen vil ringmærkere demonstrere, hvordan man fanger vildtlevende fugle, hvordan man bestemmer deres art, køn og alder, samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes, før de igen slippes fri. Læs evt. mere om ringmærkning her: http://rc.ku.dk/

Billeder

10 00
16 00
WE : THE COSMIC TRIBE - INSTALLATION Explore
Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Arrangør

Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Kontakt

Camma Dahl Nedergård, +4541151681

Hvornår

26. Maj 10:00 - 16:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

I den antropocæne tidsalder tvinges vi til at erkende, at vi er en uadskillelig del af denne planet og til at opgive vore velkendte forståelser af forholdet mellem mennesker, natur og teknologi. Uhindret af velkendte koncepter må vi åbne os mod nye forståelser af os selv og verden omkring os for at kunne opnå en meningsfuld sameksistens. Vi foreslår, at menneskeheden er en del af en samlet kosmisk stamme og dermed sidestillet med alt andet i universet. WE : THE COSMIC TRIBE er et værk, der udfordrer den måde hvorpå vi tænker, føler og forholder os til naturbegrebet. Vi udnytter det transformative potentiale i rituel praksis og inviterer publikum til at deltage i en performance bestående af vibrationer og soniske elementer, som drager deltagerne ind i en kropslig, transformerende oplevelse.

12 00
13 00
WE : THE COSMIC TRIBE - RITUAL Explore
Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Arrangør

Camma Dahl, Karina Lindegaard, Louise Ørsted og Stefan Engelbrecht

Kontakt

Camma Dahl Nedergård, +4541151681

Hvornår

26. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Explore

(6) Ved Roots området

Detaljer

I den antropocæne tidsalder tvinges vi til at erkende, at vi er en uadskillelig del af denne planet og til at opgive vore velkendte forståelser af forholdet mellem mennesker, natur og teknologi. Uhindret af velkendte koncepter må vi åbne os mod nye forståelser af os selv og verden omkring os for at kunne opnå en meningsfuld sameksistens. Vi foreslår, at menneskeheden er en del af en samlet kosmisk stamme og dermed sidestillet med alt andet i universet. WE : THE COSMIC TRIBE er et værk, der udfordrer den måde hvorpå vi tænker, føler og forholder os til naturbegrebet. Vi udnytter det transformative potentiale i rituel praksis og inviterer publikum til at deltage i en performance bestående af vibrationer og soniske elementer, som drager deltagerne ind i en kropslig, transformerende oplevelse.

9 00
16 00
Sund i Naturen - med natur- og kulturformidlerne fra UCN Explore
Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Arrangør

Hjørring Kommune - Sundhed i Naturen

Kontakt

Birgitte Overgaard Madsen, 41226237

Hvornår

26. Maj 9:00 - 16:00

Hvor

Explore

Pop-up aktiviteter - for mere info gå til UCN's stand

Detaljer

Kan en Natur- og kulturformidler mon gøre DIG mere Sund i Naturen? På årets Naturmøde kan du opleve og møde studerende fra UCN's natur- og kulturformidleruddannelse. De vil bl.a. sætte fokus på aktiviteterne med temaet sundhed og natur, og hvem ved. Måske har de selv en aktivitet på programmet. Hold godt øje med natur- og kulturformidlerne. Følg med dem, hvis de lokker dig. Tænk hvis de kan give dig en følelse af at være mere Sund i Naturen.

11 15
12 00
HEALINGSCEREMONI Explore
Grandmothers Circle The Earth - Danmark

Arrangør

Grandmothers Circle The Earth - Danmark

Kontakt

Jane Folsted, 30425754

Hvornår

26. Maj 11:15 - 12:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Healingsceremoni - Vi skaber et healingsfelt hvor naturens kræfter påkaldes. Vi sætter intentionen på at heale naturen og at naturen healer os. Fokus vil også her være på VANDET. Ledet af Solveig Grandmothers Circle er et Internationalt fællesskab for kvinder i alle aldre, som bidrager til at ære og bevare Moder Jord. "When the Grandmothers speak, the World will heal". Tiden er nu, hvor vi over hele jorden forener os. Kvinder som mænd står vi frem for at rette opmærksomheden mod en verden i balance med naturen, med trivsel for alle og for bæredygtighed og fred. Vi bedstemødre er spontane og livsglade, og når vi er sammen, ved vi aldrig hvad som opstår nu og her. Besøg os på Husmoderstranden, hvor vi hovedsagelig vil holde til.

Billeder

11 00
12 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

26. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Maritim vandring i Hirtshals havn, 2 km Vandreturen går ad den spændende promenade på Vestmolen ud til indsejlingen til Hirtshals havn, der er beskyttet af kraftige dækmoler bygget af sten. Turen tilbage går langs fiskerihavnen med sit særlige miljø. På vandringen fortælles om Dansk Vandrelaugs projekt maritime vandringer, som gennemføres over hele landet i sommerhalvåret.

13 00
14 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

26. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Maritim vandring i Hirtshals havn, 2 km Vandreturen går ad den spændende promenade på Vestmolen ud til indsejlingen til Hirtshals havn, der er beskyttet af kraftige dækmoler bygget af sten. Turen tilbage går langs fiskerihavnen med sit særlige miljø. På vandringen fortælles om Dansk Vandrelaugs projekt maritime vandringer, som gennemføres over hele landet i sommerhalvåret.

12 00
13 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

26. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Vandring på Hærvejen og Nordsøstien, 2,5 km Hærvejen i Vendsyssel har startsted i hhv. Hirtshals og Frederikshavn. Fra Viborg fortsætter hærvejen ned igennem Jylland. Vi går en tur på den første del af hærvejen, der er sammenfaldende med en del af nordsøstien, som løber langs kysten langs hele Nordsøen. Vi kommer ud til Hirtshals fyr og området med tyske bunkere. Turen tilbage går på stranden langs den spændende Hirtshals klint, hvor vi ser ishavsleret fra yoldiatiden med spændende sten og fossiler.

14 00
15 00
Vandreture Explore
Dansk Vandrelaug

Arrangør

Dansk Vandrelaug

Kontakt

Ole Bertelsen, 60144625

Hvornår

26. Maj 14:00 - 15:00

Hvor

Explore

(2) Ved Informationen

Detaljer

Vandring på Hærvejen og Nordsøstien, 2,5 km Hærvejen i Vendsyssel har startsted i hhv. Hirtshals og Frederikshavn. Fra Viborg fortsætter hærvejen ned igennem Jylland. Vi går en tur på den første del af hærvejen, der er sammenfaldende med en del af nordsøstien, som løber langs kysten langs hele Nordsøen. Vi kommer ud til Hirtshals fyr og området med tyske bunkere. Turen tilbage går på stranden langs den spændende Hirtshals klint, hvor vi ser ishavsleret fra yoldiatiden med spændende sten og fossiler.

9 30
16 00
Dansk Landroverklub Reg. Nordjylland Explore
Dansk Landroverklub

Arrangør

Dansk Landroverklub

Kontakt

Helge Kallehauge, 21422139

Hvornår

26. Maj 9:30 - 16:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Vi viser vore biler frem, fortæller om klubben og vores arrangementer, giver en lille tur, laver lidt sjov på stranden,

11 00
15 00
Rapelling fra Hirtshals hotel for alle Explore
Vestevent.dk

Arrangør

Vestevent.dk

Kontakt

martin svendsen, 20607071

Hvornår

26. Maj 11:00 - 15:00

Hvor

Explore

(1) På Husmoderstranden

Detaljer

Vestevent rapeller dem ned fra hotellets 20 mtr høje væg, som har lyst, og vi kan nå! Borgmesteren Arne Boelt kigger muligvis forbi, til et lille sus i maven! Derudover har Vestevent på deres stand information om de mange muligheder du har for at komme med ud i naturen , både i Danmark såvel som resten af Europa. Kig forbi til en snak og en kop kaffe fra bålet Martin Vestevent 20607071

Billeder

Videoer

The Village

10 00
15 00
Besøg DOFlab The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Toke F. Nyborg,

Hvornår

26. Maj 10:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Besøg DOFlab og afprøv din viden om fugle, få indblik i nogle af fuglenes hemmeligheder og se en udstoppet havørn på helt tæt hold.

10 00
15 00
Virtual reality-oplevelse med vilde pingviner The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Toke F. Nyborg,

Hvornår

26. Maj 10:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Virtual reality-oplevelse med vilde pingviner. Vil du vide mere om pingviner, hvorfor de nærmer sig udryddelse, og hvad der kan gøres for at hjælpe dem, så kig forbi Dansk Ornitologisk Forenings telt.

Billeder

13 00
14 00
Livet under vandoverfladen The Village
Gyldendal

Arrangør

Gyldendal

Kontakt

Nanna Sardorf, 33755528

Hvornår

26. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

Mød undervandsfotograf og forfatter Martin Kielland til en snak om det fantastiske liv i de danske vandløb, søer og have, som vi sjældent ser. Martin Kielland er bl.a. medforfatter på bogen LIVET UNDER OVERFLADEN – FRA KILDE TIL HAV I DANMARK.

Billeder

13 00
14 00
Fugle og Fyrtårne The Village
Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Arrangør

Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark

Kontakt

Simon S. Christiansen, 40 21 73 14

Hvornår

26. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

Fugle og Fyrtårne ved fuglestationsleder Simon S. Christiansen: Fyrtårne drager mennesker såvel som fugle. Hirtshals og Skagens fyrtårne har gennem tiden været ledelinjer og fixpunkter for fuglene, men også årsag til deres død. Fyrmestrene var nogle af de første ornitologer og "fyrfaldne" fugle blev sendt til videnskabsmændene i universitetsbyerne. Naturvejleder/Leder af Skagen Fuglestation Simon S. Christiansen fortæller den spændende historie.

Billeder

10 00
19 00
Find dronningen The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

26. Maj 10:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Hør om biernes spændende verden og se den helt tæt på. Hør også hvor vigtige bierne er for vores bestøvning, og hvordan du kan gøre en forskel.

10 00
19 00
Smag biernes honning - et naturprodukt. The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

26. Maj 10:00 - 19:00

Hvor

The Village

Detaljer

Oplev hvor forskelligt biernes honning kan smage, og hør hvordan man finder frem til, hvilke planter honningen kommer fra.

11 15
11 45
BI-bingo The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

26. Maj 11:15 - 11:45

Hvor

The Village

Detaljer

Spil med i lotteriet og lær om bierne og blomsterne. Vind flotte præmier.

10 00
13 00
De bivenlig blomster The Village
Danmarks Biavlerforening

Arrangør

Danmarks Biavlerforening

Kontakt

Rune Havgaard Sørensen, 51307206

Hvornår

26. Maj 10:00 - 13:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kom og få en buket af bivenlige blomster.

10 00
16 00
Til jord skal du blive ... The Village
Folkekirken

Arrangør

Folkekirken

Kontakt

Bjarne Hougaard, 51670660

Hvornår

26. Maj 10:00 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

Folkekirken er begravelsesmyndighed og langt de fleste begravelser foregår ud fra Folkekirken. Der er mange forskellige hensyn, der skal tages, når beslutningen om begravelsesform skal tages. Hvor meget skal hensynet til natur og miljø fylde i den sammenhæng. Se mere om de mange forskellige muligheder der er forskellige steder i Danmark. Få en snak med repræsentanter for Folkekirken - enten præst, en kirkegårdsmedarbejder eller et medlem af et menighedsråd. Du får også mulighed for at give udtryk for, hvad du selv tænker om begravelse.

Billeder

11 00
12 00
Insekter - hvad skal vi med dem? The Village
Alternativet Nordjyllands Storkredsforening

Arrangør

Alternativet Nordjyllands Storkredsforening

Kontakt

Susanne Zimmer, 41171899

Hvornår

26. Maj 11:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

Susanne Zimmer, Folketingskandidat for Alternativet Nordjylland sætter insekter på dagsordenen. Kan du huske dengang bilruderne blev dækket af smadrede insekter, når man kørte på visse årstider? Kan du huske da vores grøftekanter var fyldt med blomster? Kan du huske.... Siden 80´erne er 80% af vores insekter forsvundet, og derfor er denne udfordring en af Susannes mærkesager. Er det et reelt et problem med den dalende insektbestand? Kan vi undvære dem? Hvilken funktion har de? Hvordan kan vi øge bestanden? Hvad kan vi gøre i vores haver, på vores marker, i vores grøftekanter og parker? Skal der en ændret lovgivning til for at hjælpe insekterne? Lad og drøfte det - og sammen gøre hinanden klogere på problemer og muligheder. www.s-zimmer.dk

Billeder

10 00
11 00
Botanisk tur til stranden The Village
Dansk Botanisk Forening

Arrangør

Dansk Botanisk Forening

Kontakt

Eva Kullberg, 21698223

Hvornår

26. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kom med på en tur til stranden og se hvilke planter vi kan finde. Udgår fra Dansk Botanisk Forenings stand i the village.

13 00
14 00
Biodiversitet - et mål i hverdagen The Village
Alternativet Nordjylland

Arrangør

Alternativet Nordjylland

Kontakt

Knud R. Poulsen, 23281103

Hvornår

26. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

Knud R. Poulsen præsenterer emnet "Biodiversitet" ud fra FNs verdensmål nummer 15, og lægger op til samtale om, hvilken betydning den har, og hvorfor det er så vigtigt, samt hvordan vi hver især kan gøre noget for at bidrage til en større mangfoldighed i naturen. Her er mulighed for at høre, samt lytte til eller aktivt deltage i samtalen om biodiversitet i din hverdag. MÅL 15 - LIVET PÅ LAND: Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem, Samt sørge for en bæredygtig skovdrift, bekæmpe ørkendannelse og stoppe samt modarbejde nedbrydningen og ødelæggelsen af biodiversiteten.

Billeder

10 00
11 00
Havet som losseplads? Forsigtighedsprincippet i havsnød. The Village
SF

Arrangør

SF

Kontakt

Jørgen Bing, 41223054

Hvornår

26. Maj 10:00 - 11:00

Hvor

The Village

Detaljer

SF's ikoniske miljøforkæmper, fhv. MF'er og direktør for Miljøstyrelsen Steen Gade, inviterer gæster til en debat om den stadigt større forurening af vore have - en trussel, der på længere sigt kan forskyde klodens samlede biologiske balance. Gade får besøg af prof. Stig Markager, Aarhus Universitet, byrådsmedlem og fhv. KIMO-Præsident Karsten Filsø, dir. Kim Hieronymus, Danish Salmon og Kurt Svennevig Christensen, Levende Hav.

Billeder

10 00
12 00
DSL præsenterer: Taler vi samme sprog i naturdebatten? The Village
DSL

Arrangør

DSL

Kontakt

Marianne Tinggaard,

Hvornår

26. Maj 10:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

I naturdebatten er holdninger ofte markante, og der er hele tiden en risiko for grøftegravning. Men sådan behøver det ikke at være - mange gange bunder uenigheden mere i ord og fortolkninger end i faglig uenighed på bundlinjen. Hvad hører du, når jeg fx siger eng, flis, mountainbike, læhegn, naturskov eller træ som bæredygtig ressource? Kom og deltag i debatten med en håndfuld debattører og mød DSL.

Billeder

11 00
11 30
Sommerfugle i klitlandskabet The Village
Naturstyrelsen Vendsyssel

Arrangør

Naturstyrelsen Vendsyssel

Kontakt

Bjarke Huus Jensen,

Hvornår

26. Maj 11:00 - 11:30

Hvor

The Village

Detaljer

Naturen i Vendsyssel er rig på sommerfugle. På Naturstyrelsens arealer findes rigtig mange forskellige arter. Nogle er meget sjældne og enkelte arter findes kun i Vendsyssel. Kom og høj biolog Bjarke Huus Jensen fortælle hvor de kan opleves, hvordan de lever og hvad Naturstyrelsen gør for at skabe gode forhold for sommerfugle.

13 00
13 45
Code of Conduct for de danske nationalparker The Village
Nationalpark Vadehavet

Arrangør

Nationalpark Vadehavet

Kontakt

Ditte Hviid, 26284466

Hvornår

26. Maj 13:00 - 13:45

Hvor

The Village

Detaljer

De danske nationalparker arbejder, i samarbejde med Friluftsrådet i øjeblikket på et projekt, der har til formål at indsamle viden om, forståelse for og ideer til hvordan vi bedst kan sikre en hensigtsmæssig adfærd i naturen ved hjælp af en kodeks, vi udvikler i fællesskab. Samtidig ønsker vi at opmuntre flere lokale og besøgende til at nyde friluftslivet i og omkring de danske nationalparker.

14 00
14 30
Frivillige aftaler om biodiversitet – er det muligt? The Village
Nationalpark Mols Bjerge

Arrangør

Nationalpark Mols Bjerge

Kontakt

Ditte Hviid, 26284466

Hvornår

26. Maj 14:00 - 14:30

Hvor

The Village

10 00
16 00
JA har fokus på FØDEVARER - med kød og meningstræ The Village
JA

Arrangør

JA

Kontakt

Mai Sinius-Clausen,

Hvornår

26. Maj 10:00 - 16:00

Hvor

The Village

Detaljer

Kød nævnes ofte som et problembarn i den menneskelige kost. Produktionen af kød er en miljøbelastning, som skal løses. Spørgsmålet er, hvordan vores kost skal se ud fremover? Kan og skal kød, som vi kender det i dag, erstattes af eksempelvis kunstigt fremstillet kød eller plantefars? Kom og giv din mening til kende på vores meningstræ, du kan også blive klogere på problemstillingen og få trykprøvet dine holdninger. Må vi snyde dig, for at give dig en fornemmelse for kød? Fra kl. 13-14 kan om du prøve, om du kan smage forskel på en miniburger med oksekød og en miniburger med plantebaseret ”kød”.

Billeder

13 00
14 00
JA har fokus på FØDEVARER - med SMAGSPRØVER The Village
JA

Arrangør

JA

Kontakt

Mai Sinius-Clausen,

Hvornår

26. Maj 13:00 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

”Kød” nævnes ofte som et problembarn i den menneskelige kost. Produktionen af kød er en miljøbelastning, som skal løses. Spørgsmålet er, hvordan vores kost skal se ud fremover? Kan og skal kød, som vi kender det i dag erstattes af eksempelvis kunstigt fremstillet kød eller plantefars? Kom og giv din mening til kende på vores meningstræ, du kan også blive klogere på problemstillingen og få trykprøvet dine holdninger. Må vi snyde dig, for at give dig en fornemmelse for kød? Prøv om du kan smage forskel på en miniburger med oksekød og en miniburger med plantebaseret ”kød”.

Billeder

11 00
11 45
Mærk, se og smag på Nationalpark Thy - et sansearrangement for børn og barnlige sjæle The Village
Nationalpark Thy

Arrangør

Nationalpark Thy

Kontakt

Cathrine Lykke Sørensen , 40597388

Hvornår

26. Maj 11:00 - 11:45

Hvor

The Village

Detaljer

Kom og brug dine sanser til at lære mere om naturen i Nationalpark Thy. Du kan blandt andet putte hænderne i følekassen, smage på den søde lynghonning og mærke bæverens bløde pels. Vi står klar til at guide dig igennem Nationalpark Thy. Et hyggeligt arrangement for alle familiens medlemmer.

10 00
12 00
Workshop: Luk naturen ind hele året med Lisa Grue & Denis Sytmen The Village
Gyldendal

Arrangør

Gyldendal

Kontakt

Nanna Sardorf, 33755528

Hvornår

26. Maj 10:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

Åben workshop. Lær at binde simple blomsterkranse med kunstnerparret Lisa Grue & Denis Sytmen, som er aktuelle med bogen LUK NATUREN IND HELE ÅRET – en smuk guide med 102 enkle ideer til samvær med familie og venner – også om vinteren, hvor naturen stadig er der, men bare ser anderledes ud. Krop og sind falder til ro og lader op, når vi er i naturen – væk fra skærme og den høje puls. Det har Lisa Grue & Denis Sytmen oplevet på egen krop, og det samme siger forskningen. Workshoppen kræver ingen tilmelding – og henvender sig både til voksne og børn.

Billeder

Videoer

12 00
13 00
Bliv klogere på ulven! The Village
Danmarks Jægerforbund

Arrangør

Danmarks Jægerforbund

Kontakt

Morten Sinding-Jensen, 23930332

Hvornår

26. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

The Village

Detaljer

Siden fundet af Thyulven i 2013 er debatten om ulve i Danmark – i takt med flere og flere observationer – taget til i styrke og er inden for det sidste halve år blevet mere og mere skinger. Alle synspunkter fra ulvekrammere til ulvehadere er repræsenteret i befolkningen og råbes ud i pressen. Polariseringen giver et forvrænget billede af ulven som toprovdyr. Det vil Jægerforbundet gøre op med, og i stedet give et nuanceret billede af Danmarks tilbagevendte toprovdyr. Det vil vi gøre ved at præsentere fakta om ulve fra ind- og udland. En voksende bestand af ulve i Danmark kalder på en fremtidig forvaltningsmodel. Eventen vil derfor blive afsluttet af en debat, med fokus på forskellige tilgange til fremtidig forvaltning af ulv. Oplægsholdere: Mads Flinterup (DJ) og Bo Håkansson (DN)

Billeder

12 00
13 00
Smag grillet kronvildt The Village
Danmarks Jægerforbund

Arrangør

Danmarks Jægerforbund

Kontakt

Morten Sinding-Jensen, 23930332

Hvornår

26. Maj 12:00 - 13:00

Hvor

The Village

Billeder

9 00
15 00
Naturquiz The Village
Naturstyrelsen

Arrangør

Naturstyrelsen

Kontakt

Helene Overby,

Hvornår

26. Maj 9:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Få skærpet din nysgerrighed og dine sanser over for de forunderlige ting der foregår ude i naturen som kan være svære at få øje på. Tag også en snak med en medarbejder fra Naturstyrelsen Vendsyssel, som er klar til svare på spørgsmål om Naturstyrelsens arealer i Vendsyssel. Naturstyrelsens quiz kan hele fredag og lørdag gennemføres af skolebørn, familier og andre interesserede på ca. 15 minutter.

11 00
11 45
Har du taget dine piller i dag? The Village
Hjørring Vandselskab A/S

Arrangør

Hjørring Vandselskab A/S

Kontakt

Anna Klitgaard, 38412858

Hvornår

26. Maj 11:00 - 11:45

Hvor

The Village

Detaljer

Sundhedsklinikken: Hvor stort et problem for folkesundheden er medicinrester i drikkevandet? Det spørgsmål bliver vi som samfund nødt til at stille os selv i de kommende år, og vi tager hul på debatten allerede nu. Medicinrester kan nemlig lede til antibiotikaresistens, og det kan få meget alvorlige konsekvenser for os alle sammen. Kom, vær med og bliv klogere på en af fremtidens helt store udfordringer for dit drikkevand.

Billeder

9 30
10 15
Vandkampen! The Village
Hjørring Vandselskab A/S

Arrangør

Hjørring Vandselskab A/S

Kontakt

Anna Klitgaard, 38412858

Hvornår

26. Maj 9:30 - 10:15

Hvor

The Village

Detaljer

Laboratoriet: Vi sviner alle sammen, for med vores blotte tilstedeværelse på jorden udgør vi en forureningskilde for grundvandet. Men hvem forurener mest - og hvorfor? Det spørgsmål stiller vi et panel af eksperter, når vi inviterer dem indenfor i Hjørring Vandselskabs debattelt. I løbet af formiddagen forsøger vi at definere de største trusler mod vores rene drikkevand - i dag og i morgen. Debatten angår os alle, derfor - kom og vær med, spørg ind og bliv klogere.

Billeder

9 00
12 00
Din grønne hverdag The Village
Hjørring Kommune

Arrangør

Hjørring Kommune

Kontakt

Thomas Jensen - Lisbeth Eeg, 41 22 67 20

Hvornår

26. Maj 9:00 - 12:00

Hvor

The Village

Detaljer

Mød Hjørring Kommunes afdeling for Bæredygtig udvikling. Sammen sætter vi fokus på vores grønne hverdag. Samler du affald i naturen? Køber du genbrugstøj? Tisser du i badet? Eller gør du noget helt andet godt og grønt? Kom og del din grønne hverdag. Vi samler alle grønne ideer - store som små - og sammen inspirerer vi hinanden til små tiltag, der gør vores hverdag lidt grønnere. Vi har godt humør og en god kop kaffe til alle. Vi uddeler desuden grønne præmier! På Instagram har vi med #grønhverdaghjørring kørt en konkurrence frem til Naturmødet. De grønne ideer fra denne konkurrence kan også ses på vores stand på Naturmødet.

10 00
15 00
Vildmoser, kalkknuder og sjældne orkidéer The Village
Trap Danmark

Arrangør

Trap Danmark

Kontakt

Mette Højbjerg, 22242645

Hvornår

26. Maj 10:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Quiz for de ældste. Test din viden, deltag i Den Store Trap Quiz og vind et flot topografisk atlas

10 00
15 00
Birkemus eller flagermus? The Village
Gads Forlag

Arrangør

Gads Forlag

Kontakt

Mette Højbjerg, 22242645

Hvornår

26. Maj 10:00 - 15:00

Hvor

The Village

Detaljer

Quiz for de yngste. Kom og deltag i Den Lille Trap Quiz, og vind et flot atlas over hele Danmark.

11 00
14 00
#stopmadspild The Village
AVV I/S og Hjørring Kommune

Arrangør

AVV I/S og Hjørring Kommune

Kontakt

Morten Ulltveit-Moe, 30329151

Hvornår

26. Maj 11:00 - 14:00

Hvor

The Village

Detaljer

Lækkersulten? Kig forbi, når en repræsentant fra det danske kokkelandshold snyder skraldespanden med ægte gastronomi! Smag på de små hapsere lavet af restemad fra SuperBrugsen i Hirtshals.

Billeder

10 00
15 00
Workshop - Giv dit affald nyt liv The Village
AVV I/S og Hjørring Kommune

Arrangør

AVV I/S og Hjørring Kommune

Kontakt

Morten Ulltveit-Moe, 30329151

Hvornår

26. Maj 10:00 - 15:00

Hvor

The Village

</