Image

Roots - for de unge af de unge

Roots er det sted på Naturmødet, hvor de unge mødes, debatter, laver koncerter, hænger ud og skaber grobunden for hvordan de kommende generationer vil forholde sig til naturen.

Roots skal vokse nedefra. Det er de unge rødder, det er græsrødder og det giver associationer til noget, der skal spire frem og gøre det hele anderledes og grønnere – eller skal det? Det er lige præcis noget af dét, de unge skal finde ud af.

Roots er placeret tæt på Husmoderstranden, og bliver udviklet i samarbejde med lokale ungdomsinstitutioner og national organisationer. I løbet af de tre dage vil der være aktiviteter, koncerter og mange andre spændende ting.

Image